หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาซก
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดารวี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านโขมงหัก
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สพป.นนทบุรี เขต 2
นางสาวรุ่งรัตน์ สีนาเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์    จ.พิษณุโลก
นายเสน่ห์ จันทร์นาค
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์    จ.พิษณุโลก
นางพรรณนิภา บัวผัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์    จ.พิษณุโลก
นางนงนุช สุดจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์    จ.พิษณุโลก
นายศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์    จ.พิษณุโลก
นายเฉลิมชัย เมืองเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,418,393 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 1,948,825 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,786,966 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,369,442 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,258,090 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,173,836 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,157,702 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,133,845 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,063,769 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 937,283 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 850,468 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 786,987 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 779,747 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 760,165 ครั้ง
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
เข้าชม 730,560 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙
โรงเรียนบ้านเทพนคร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 60)
กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนบ้านเทพนคร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 60)
ฉลองวัดมาการีตา หนองบัวทอง
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 60)
กิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 60)
นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม ล้างบ้าน ย้อมเมือง
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 60)
English camp 2016
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 22 ม.ค. 60
Thailand4.0
โรงเรียนบ้านโขมงหัก | 22 ม.ค. 60
เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัยนำเมล็ดพันธ์และกากน้ำตาลมาให้
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา | 22 ม.ค. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 21 ม.ค. 60
เยาวชนดีเด่นปี พ.ศ.2560
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 21 ม.ค. 60
การประเมินคุณภาพ SMART School ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) | 21 ม.ค. 60
รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. - ๑๐ มี.ค.๖๐ ตลอด ๒๔ ชม.
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ | 21 ม.ค. 60
ตรุษจีนเที่ยวงานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์
โรงเรียนวัดท่าพูด | 21 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น อ.๑, ป.๑ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | 21 ม.ค. 60
แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการเปิดประตูสู่ฝันวันขาว-แสด (Open house) ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | 21 ม.ค. 60
รางวัล "ครูดีศรีเกษตร" ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : นางละม่อม กรุมรัมย์
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัล "ครูดีศรีเกษตร" ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : นายสำเริง ทัดไทย
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : นายประมวล คิดควร
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : นายจีรพัฒน์ ดีสนิท
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
โดย : เด็กชายกิตติศักดิ์ ขัติยะ
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงธนัฐชา อินต๊ะมูล
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงศิโรรัตน์ เวียนรอบ
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : เด็กชายกมลภพ ยะจิตร
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : เด็กชายกีรติ กำเนิดสูง
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th