หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายยงยุทธ แจ่มหม้อ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาววราพรรณ สุกมาก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นายรัตนพล พัฒนะชัย
ตำหแน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่ม : ลูกจ้าง
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรุ่งนภา อุตสาทา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนิตศรา โงนรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,693,362 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,402,679 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,004,912 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,632,766 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,489,430 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,347,221 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,099,229 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,904,678 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,751,026 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,721,479 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,580,468 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,577,820 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,526,387 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,502,855 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,465,409 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การขยายผลวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
โรงเรียนโคกศรีเมือง
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
กิจกรรมทำป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
ผจก.ออมสินมอบทุน นร.
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
่นักศึกษา ม.นเรวศร พิษณุโลก
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
( จำนวน 44 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์แบบ 6 ล้อ ทะเบียน 40-0046 สระแก้ว โด
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 22 มิ.ย. 61
บทเรียนบนเว็บไซต์แบบมัลติมีเดีย เรื่องการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 22 มิ.ย. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 18/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 21/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
กิจกรรมนักเรียนทำพานไหว้ครู 20/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 22 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 22 มิ.ย. 61
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 22 มิ.ย. 61
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 22 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางPISA ม.๑ เรื่อง เรื่องเล่าจากประสบการณ์
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางพัชรี แจ่มพิศ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน
โดย : นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
การพัฒนาทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โดย : นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
วาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
คัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th