หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขามะกา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.บึงกาฬ เขต 21
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
สพป.สิงห์บุรี เขต 5
นางสาววิชญาพร ศิริรัตน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาวกัญชรีกานต์ โพนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาวประวีณา โภควณิช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาวสุวดี ปละโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาววรันยนัฐฎ์ เนตรไสว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นางมธุริน พงษ์พรต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 14,401,989 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 11,262,492 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 6,119,105 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 6,062,390 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 5,134,092 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,642,903 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,556,119 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,553,929 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,546,576 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,351,519 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,093,817 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,089,799 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,854,199 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,819,823 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,657,020 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อบรมการตรวจ ATK วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 65)
รับการประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 65)
นักเรียนชั้น ป.6 - ม.2 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ รอบเพิ่มเติม
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 65)
นักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 65)
นักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ รอบเพิ่มเติม วันที่ 20 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 65)
นักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) วันที่ 16 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 25 มิ.ย. 65
กิจกรรม "ดนตรีในสวน"
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 25 มิ.ย. 65
26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 25 มิ.ย. 65
วันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 25 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 65/2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (24/06/2565)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 26 มิ.ย. 65
วันสุนทรภู่ 2565
โรงเรียนวัดอดิศร | 24 มิ.ย. 65
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด2565
โรงเรียนวัดอดิศร | 24 มิ.ย. 65
กิจกรรม สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 24 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉ.19/65
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก | 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | 24 มิ.ย. 65

โดย : นางสาวปิยธิดา มีชะคะ
ร.ร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    จ.สมุทรสงคราม

โดย : นายโสภณัฑ สุยะ
ร.ร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    จ.สมุทรสงคราม

โดย : นายโสภณัฑ สุยะ
ร.ร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    จ.สมุทรสงคราม
การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยประกอบจังหวะ เพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว
โดย : นางจุฑารัตน์ ทองรอด
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย : นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
เครื่องดักจับหินปูนในน้ำ
โดย :
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง
นักเรียนดีศรี ธรรมราษฎร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
โดย : เด็กชายจันทร์เกษม ไพฑูรย์
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
นักเรียนดี ศรีธรรมราษฎร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
โดย : เด็กชายชัยวัฒน์ หน่องพงษ์
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
กิจกรรมค่าย "Thai Science Camp" ครั้งที่ 14
โดย : นางสาวอุรัสยา อุดใจ
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565
โดย : เด็กชายวีรวุฒิ เนียมแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th