หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,024 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,497 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,214 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,495 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,182 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,660 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,190 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,655 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,567 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
open house เปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านควนสูง
โรงเรียนบ้านควนสูง
( จำนวน 42 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 61)
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.1-3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 23 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 61)
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - 6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 63 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 61)
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 20 ม.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครองและลงมติ เรื่อง การสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)
( จำนวน 83 รูป / โพสเมื่อ 20 ม.ค. 61)
กิจกรรมงานกีฬาสีภายใน และกิจกรรมงานวันเด็ก ๒๕๖๑
โรงเรียนผาณิตวิทยา
( จำนวน 62 รูป / โพสเมื่อ 20 ม.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เปิดรั้วโรงเรียน
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี | 21 ม.ค. 61
การสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 20 ม.ค. 61
เตรียมสอบ o-net ภาษาไทย
โรงเรียนวัดวาลุการาม | 20 ม.ค. 61
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 โควตา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 20 ม.ค. 61
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 20 ม.ค. 61
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 20 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์ผ่านช่องทาง www.dlit.ac.th
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 20 ม.ค. 61
ส่งหนังสือ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 20 ม.ค. 61
ขอเลื่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารฯ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 20 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 20 ม.ค. 61

โดย : Ms.Em-orn Kulbul
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ครูดีใจดวงใจ ครั้งที่15 พ.ศ.2561 สพฐ.
โดย : นายจักรพงษ์ สุขสบาย
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร    จ.กำแพงเพชร
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนร้อยกลองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (สารบัญ)
โดย : นางอภิญญารัตน์ วีระสุข
ร.ร.บ้านหนองบัว    จ.ตรัง
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนร้อยกลองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑(คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม)
โดย : นางอภิญญารัตน์ วีระสุข
ร.ร.บ้านหนองบัว    จ.ตรัง
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนร้อยกลองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คำนำ
โดย : นางอภิญญารัตน์ วีระสุข
ร.ร.บ้านหนองบัว    จ.ตรัง
โครงงานฟิสิกส์ได้ผ่านการคัดเลือกจากสสวท. ให้สัมภาษณ์ เพื่อคัดเป็นตัวแทนประเทศไทยไประดับนานาชาติ
โดย : 1.นส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร 2.นส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ 3.นส.อาภากร นวมนิ่ม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รถเบาะกระโดด
โดย : ป1
ร.ร.วัดวาลุการาม    จ.ชุมพร
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย
โดย : เกียรติบัตรผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น
โดย : เกียรติบัตรผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
การแข่งขันพูดเพื่อาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.ต้น
โดย : เกียรติบัตรผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th