หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนเมืองแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสองคร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบำรุง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวปัทมา ฮูเซน
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.แม่ทะประชาสามัคคี    จ.ลำปาง
นายกิติชัย สุนะเสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.แม่ทะประชาสามัคคี    จ.ลำปาง
นางณัฐธิดา เหลาหา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวพนิดา คำอ้าย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.แม่ทะประชาสามัคคี    จ.ลำปาง
นางปริยานุช ใต้โพธิ์
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,999,423 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 8,697,370 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,690,492 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,604,775 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,713,759 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,484,953 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,343,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,228,860 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,212,133 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,083,527 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,044,230 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,728,158 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,451,556 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,424,760 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,398,493 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนหนองโดนวิทยา ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอหนองโดนและสถานีตำรวจภูธรหน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 28 ม.ค. 65)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 ม.ค. 65)
รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 ม.ค. 65)
รับเกียรติบัตรวันครู 2565
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 ม.ค. 65)
มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ที่ผ่านการประเมินนวัตกรรมโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 ม.ค. 65)
รื่นเริงปีใหม่โค้งไผ่วิทยา 2565
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 ม.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 28 ม.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน #การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษของ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) | 28 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 55/2564 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนวัดหนัง | 28 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 54/2565 การทำความสะอาดโรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง | 28 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 28 ม.ค. 65
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 28 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน เดือนกุมภาพันธ์
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) | 28 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย | 28 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 28 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ฉบับที่ 93 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 28 ม.ค. 65
รางวัล OBECAWARD
โดย : นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเป็นนวัตกร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวนงนุช อินทรกำแหง
ร.ร.บ้านใหญ่พิทยาคม    จ.นครราชสีมา
การพัฒนา​รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 2LWPE Model เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางกันตา เทพช่วย
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย    จ.นครศรีธรรมราช
การพัฒนา​ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เรื่อง การคูณ การหาร ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางกันตา เทพช่วย
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย    จ.นครศรีธรรมราช
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM ร่วมกับบทเรียนมัลติมีเดีย ชุด นักคิดสร้างสรรค์ผ่านงานกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวนงนุช อินทรกำแหง
ร.ร.บ้านใหญ่พิทยาคม    จ.นครราชสีมา
อันดับที่ 196 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กหญิงสิรินทรา ดวงอาจ
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
อันดับที่ 108 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กหญิงสิรินดา ดวงอาจ
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
อันดับที่ 129 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กชายปุณยวัจน์ จันต๊ะวงค์
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
อันดับที่ 82 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กชายอิสยาห์ สุกาวงค์
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th