หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,272 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,553 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,163 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,205 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,015 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,282 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,151 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,741 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,905 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,337 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,609 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,242 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,623 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,494 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้ง กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 60)
โรงเรียนสีขาว
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 60)
โรงเรียนแห่งความสุข
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 60)
พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 60)
วันสุนทรภู่
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 60)
วันต้านยาเสพติด
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 29 มิ.ย. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 28 มิ.ย. 60
27 - 28 กรกฏาคม 2560 การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) | 28 มิ.ย. 60
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวัน เนื่องจากมีการประชุมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) | 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 28 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและประชุมช้ันเรียน ภาคเรียนที่๑/ ๒๕๖๐
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 28 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 28 มิ.ย. 60

โดย : นางสาวจรรยา สาลี
ร.ร.กระเทียมวิทยา    จ.สุรินทร์
MOE AWADS ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โดย : นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์
ร.ร.บ้านอู่ตะเภา    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัล MOE AWADS ด้านเทิดทูนสถาบันชาติ
โดย : นางอรชร ไกรราญ
ร.ร.บ้านอู่ตะเภา    จ.สุราษฎร์ธานี
แบบฝึกการพัฒนาทักษะทางภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงาน ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย : นายภานุวัฒน์ ภู่สด
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
เข้ารอบรายการเก่งวิทย์พิชิตล้าน กันตนา
โดย : นายภานุวัฒน์ ภู่สุด นางสาววิมลนัน เขื่อนเพชร นางสาวนภัสสร คุณกีรติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผ่านเข้ารอบระดับภาคกลาง รายการสมรภูมิไอเดียช่อง3
โดย : นางสาวสุรีรัตน์ พิทักษ์ราษ นางสาวปิยวดี เสียงเย็น
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th