หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 5
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาววรรณา จิ๊สมัน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจีรวรรณ สังข์สิงห์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวประภารัตน์ มุสิเกตุ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นาง วรรษิญา นามวิชา
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
นางสาวปฏิญา คชสว้สดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาว วนัสตยา หอมคง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,768,889 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 6,344,246 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,216,234 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,447,400 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,207,009 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 4,192,743 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,182,399 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,135,447 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,062,104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,049,219 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,874,073 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,666,371 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,302,953 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,211,612 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,777,009 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 42 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
วันสถาปนาโรงเรียนประจำปี 2564
โรงเรียนพนางตุง
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
27 ก.ค. 64 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
โรงเรียนพนางตุง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนพนางตุง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
สาส์นจาก ผู้อำนวยการ ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ เรื่อง การมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและ
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จังหวัดละ 1,000 กล้า
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2564 ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 27 ก.ค. 64
การจัดกิจกรรมช่วงวันที่ 14-27 กรกฎาคม 2564 ( On Hand & On Line)
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 27 ก.ค. 64
การจัดกิจกรรมช่วงวันที่ 30 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2564( On Hand & On Line)
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 27 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 27 ก.ค. 64
แจ้งเรื่องการเรียนออนไลน์ต่อเนื่องและการลดค่าธรรมเนียม 27-7-2564
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง | 27 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 7)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 27 ก.ค. 64
กำหนดการโอนเงิน สนับสนุนอาหารเช้า - อาหารกลางวัน งวด 12 - 30 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนสถานณการณ์แพร่ระบาด COVID-19
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 27 ก.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PSSPE MODEL ร่วมกับชุดสื่อประสม เรื่อง เซต เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construcyivism) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบของโพลยาร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวปณัชช์พิชชา อินขาว
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การแข่งขันเขียนเรียงความภายใต้เรื่อง "สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น"
โดย : นางสาวศิริพร ปายี
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วิชาการงานอาชีพ
โดย : ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
เตารักษ์โลก
โดย :
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง
เครื่องเขมือบใบไม้
โดย : นางสาวศศิกานต์ ช่วยธรรมรัตน์ , นางสาวอรอุมา สาโท
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง

โดย :
ร.ร.สันติวิทยา    จ.เชียงราย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th