หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวประยูร หน่อแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
นางจรัญญา บัวหอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
นางสุวิมล แสงมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
นางสุกัญญา รัตนพันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
นางสาวอัสวานี มาทวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
นางสาวสุนิสา สุโพธิ์แสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,781,755 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,215,334 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,903,081 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,464,059 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,446,053 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,351,475 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,307,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,260,322 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,225,603 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,121,938 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,757 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,799 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 840,429 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,278 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,676 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน น้อง ๆ นักเรียนดรุณากาญจนบุรี 22-23 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
( จำนวน 46 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ค. 60)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
( จำนวน 32 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ค. 60)
อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเช็คชื่อนักเรียน
โรงเรียนบางมดวิทยา
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ค. 60)
ประชุมผู้ปกครอง 15 พ.ค. 2560
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ค. 60)
Plc การจัดการเรียนรู้ของผู้อำนวยการธงชัย มั่นคง ร่วมกับโรงเรียนวัดเกาะลอย
โรงเรียนวัดเกาะลอย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ค. 60)
อบรมยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 23 พ.ค. 60

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 23 พ.ค. 60
โครงการ ค่ายเด็กใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด มูลนิธิแม่่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.
โรงเรียนโรงเรียนบ้านผาฮี้ | 23 พ.ค. 60
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 23 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 พ.ค. 60
22 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 23 พ.ค. 60
20 พฤษภาคม 2560 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 23 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) | 01 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเนินสง่าสิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 23 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนสุริยวงศ์ | 23 พ.ค. 60
งานวิจัยชั้นเรียนยอดเยี่ยมของคุรุสภา
โดย : นางสุวิมล แสงมณี
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของลำน้ำไอร์ตันหยงเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงฤดูกาลอย่างไร
โดย : นางสุวิมล แสงมณี
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
ชุดฝึกทักษะสื่อผสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดย : นางสุกัญญา รัตนพันธ์
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อกิจการศาสานาอิสลาม
โดย : นายอับดุลเลาะ มะฆา
ร.ร.ตันหยงมัส    จ.นราธิวาส
สื่อการเรียนรู้
โดย : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
เดี่ยวพิณ ชนะเลิศระดับเขต, เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่66 จ.บึงกาฬ
โดย : เด็กหญิงจิติมา คำนาก่วม
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด

โดย : รางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลวิชชากร    จ.สระบุรี
ผลการสอบ onet วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
โดย : นักเรียนที่สอบOnet 100 คะแนน
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : เด็กชายธนพัต ราชดำเนิน
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : เด็กชายอิทธิพล รอดภัย
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th