หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)
สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ)
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบางคูลัด
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนคงคาราม
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นางสมจิตร์ เนาว์ศรี
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : แม่บ้านและนักการ
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นางสุพรรณี อุทัย
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : แม่บ้านและนักการ
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์เทพ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นางสาวณิชานันท์ จันทร์ปุ่ม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นางสาคร อุ่นเจริญ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นางสาวธัญวัณย์กรณ์ ทองแบบ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 1,935,015 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 1,737,191 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,623,163 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,231,861 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,155,863 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,040,430 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,024,634 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,008,478 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 886,673 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 822,008 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 753,251 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 729,184 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 700,041 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 697,657 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 652,991 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ร่วมแสดงความยินดีกับครู คศ.3 คนใหม่
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 30 ก.ย. 59)
โครงการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก
โรงเรียนน้ำคำวิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 30 ก.ย. 59)
ประเมินนิเทศ ติดตาม โรงเรียนมัธยมศึกษา ปี1/2559
โรงเรียนน้ำคำวิทยา
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 30 ก.ย. 59)
การแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผอ.สมพล จันทร์แดง
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
( จำนวน 37 รูป / โพสเมื่อ 30 ก.ย. 59)
แสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราขการครูที่เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านนาจาน
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 30 ก.ย. 59)
สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นค.เข
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 30 ก.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การให้ผู้ตายเป็นสื่อกลางในการขอดุอาอฺ
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 30 ก.ย. 59
สาเหตุของการถูกลงโทษ
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 30 ก.ย. 59
อัตเตาฮีด ประตูสู่ความสงบ
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 30 ก.ย. 59
การหันเหออกจากทางที่เที่ยงตรงในชีวิตของมนุษย์
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ | 30 ก.ย. 59
ประกาศรับสมัครงาน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 30 ก.ย. 59
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | 30 ก.ย. 59
นักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28-30ก.ย.2559
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ | 30 ก.ย. 59
นักเรียนชั้น ป.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 30ต.ค.2559
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ | 30 ก.ย. 59
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ระหว่างวันที่ 2-4ต.ค.2559
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ | 30 ก.ย. 59
นักเรียนชั้น ม.1-3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายมาตุลี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10-12ต.ค.2559
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ | 30 ก.ย. 59
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความปลอดภัยในชีวิต
โดย : นางสาวนพพร วิไลพัฒน์
ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2556
โดย : นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
ร.ร.วัดธรรมเผด็จ    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา พ.ศ2556 -2558
โดย : นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
ร.ร.วัดธรรมเผด็จ    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พ.ศ.2550
โดย : นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
ร.ร.วัดธรรมเผด็จ    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม พ.ศ.2549
โดย : นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
ร.ร.วัดธรรมเผด็จ    จ.นครศรีธรรมราช
ชีวะวิทยา - เซลล์ (งานล่าสุด จริงๆนะ)
โดย : นางสาว ศรัญญา บุญลือ
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศที่ 1 ฮ่ำกะโลง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
โดย :
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความสถานที่ท่องเที่ยวเขตประเวศ
โดย : เด็กหญิงอัสนี เนื่องบุญมา
ร.ร.สุเหร่าบึงหนองบอน    จ.กรุงเทพมหานคร
โล่รางวัลดีเยี่ยมในการประกวดการทำความเคารพเป็นหมู่และเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง
โดย : ลูกเสือสำรอง ร.ร.อนุบาลนางรอง
ร.ร.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)    จ.บุรีรัมย์
พระนเรศวร ประกาศอิสรภาพ
โดย : นานยพิทักษ์ นาย นพรัตน์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th