หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
สพป.พิจิตร เขต 2
สิทธิชัย กมลสิทธิสถิต
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางพะเยาว์ มณีรัตน์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางกนกวรรณ ศรีประยูร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นายวิรัช จันทร์เกิด
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสุพัตรา ทวีกุล
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
นายกฤษ บางศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บางมดวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,113,993 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,376,553 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,606 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,588,039 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,444 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,408 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,029 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,518 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,300,740 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,134 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,238,467 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,454 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 995,395 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 963,806 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,585 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิต ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
( จำนวน 114 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 60)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ในโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา" ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 60)
โครงการเข้าวัดทุกวันพระธรรมสวนะตลอดพรรษา
โรงเรียนเทศบาล๑ โสกคูณ
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 60)
กิจกรรมค่ายนักเรียน "เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน"
โรงเรียนบ้านสำนัก
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 60)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านสำนัก
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 60)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
( จำนวน 61 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 16 ส.ค.2560
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::การงานอาชีพ ฯ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::ภาษาต่างประเท
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::ศิลปะ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::สุขศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::สังคมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ส.ค. 60
รายงานสรุปข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดขะจาว | 16 ส.ค. 60
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดย : นางน้ำค้าง พุทธา
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย : นายเวชชัยยันต์ วิลานันท์
ร.ร.บ้านคำก้อม    จ.อุบลราชธานี
ฺBestPractice
โดย : นายสุทัศน์ เสียงเลิศ
ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง    จ.ตรัง
ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระดับประเทศ
โดย : นางสาวรัญญษร นามตาแดง
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
บทสรุปผู้บริหาร
โดย : นายสุทัศน์ เสียงเลิศ
ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง    จ.ตรัง
ในระดับประเทศ การแข่งขันคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
โดย : เด็กหญิงวชิรินทรา มะโนรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
ได้เหรียญทอง ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้
โดย : เด็กหญิงนัสเราะห์ แหละเหย็บ
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่ง 4*400 ม.รุ่นอายุ 14 ปี
โดย : -ด.ญ.ทิพเนตร มีชาญ -ด.ญ.ณัฐชยา เชาว์ผักปัง -ด.ญ.จุฑารัตน์ ช่วยผักแว่น -ด.ญ.ณัฐธิชา แสงหมี
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)ประเภทพุ่งแหลน
โดย : น.ส.รัชดาพร ปรุงกลาง
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่ง 400 ม.
โดย : น.ส.กิติยา งูพิมาย
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th