หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,561 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,477 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,123 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,122 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,728 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 60)
อบรม Stem Online ม.ปลาย ศูนย์ ร.ร.ปากคาดพิทย์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
นายทรงสิทธิ์ สีหามาตย์ ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2559
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
กิจกรรม "สระเกล้าดำหัวครูบาอาจ๋าน" โดย ศิษย์เก่าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
กิจกรรมเปิดเฮือนเยือนบ้าน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" 29 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่๑๖๘
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครพนักงานขับรถโรงเรียน
โรงเรียนกวางตง | 27 เม.ย. 60
การแต่งกายชุดต่างๆของนักเรียนอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ | 26 เม.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 26 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 26 เม.ย. 60
ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ปี 2559
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 26 เม.ย. 60
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 26 เม.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 26 เม.ย. 60
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 26 เม.ย. 60
English teacher urgently required (full time)
โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน | 26 เม.ย. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 11 เม.ย. 60
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Wonderful People, Wonderful Things
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
คำรับรอง
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
คำนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จังหวัดสมุทรสาคร
โดย : นายวิชาญ เกสิน
ร.ร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร    จ.สมุทรสาคร
แนะนำการใช้ PowerPower
โดย : ด.ช.อรรถกร ดวงจินดา
ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
สอบได้ ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ญ.จิรชยา มณีนวล
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
สอบได้ ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ญ.วิรัญญา นิลสุวรรณ
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
สอบได้ ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ช.ภูมินทร์ อินทรักษา
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
สอบได้โครงการ SMA ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ช.กิตติกานต์ มณีนวล
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th