หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหลาม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลิพอน
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนศรีนคร
สพป.สุโขทัย เขต 2
นายณัฐภัทร ม่วงไตรรัตน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา    จ.ชุมพร
นางสาวณัฐพร จันทะวัง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านโคกกลาง    จ.อุดรธานี
นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายสายชล เหมากระโทก
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,380,845 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,415,253 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,478,512 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,351,391 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,975,172 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,970,811 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,699,674 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,691,318 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,586,850 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,502,424 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,439,245 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,975,111 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,727,187 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,530,859 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ ครูน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 64)
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนวัดเขาจำปา (
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 64)
นำเเจกันถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​สมเด็จพระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เท​พร​ั​ตน​ราชสุดา
โรงเรียนวัดสันตยาราม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 64)
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โรงเรียนอุดมวิทย์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 64)
นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.22 เยี่ยมเยือนโรงเรียน
โรงเรียนอุดมวิทย์
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 64)
นักเรียนรับใบงานช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(Covid-19)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ปว
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 17 ม.ค. 64
แจ้งเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่ 16 มค 64
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 17 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 13 ม.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 17 ม.ค. 64
เปิดทำการเรียนการสอน 18 ม.ค. 2564
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 17 ม.ค. 64
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 17 ม.ค. 64
การเปิดสถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอนตามปกติ
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 17 ม.ค. 64
เรียนรู้แบบ 4 On-แนวทางการปฎิบัติโรงเรียน กทม.ในสถานการณ์ฯ COVID-19
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 17 ม.ค. 64
ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 16 ม.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 16 ม.ค. 64
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวกัทลี สังขวร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวกัทลี สังขวร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
iep
โดย : นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต

โดย : นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
ครูดีของแผ่นดิน
โดย : นางสาวจิราพร ทองสุย
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 โครงการอบรมและแข่งขันออกแบบ Portfolio ด้วยโปรแกรม PowerPoint
โดย : นายกบิญศัณต์ เอี่ยมอักษร
ร.ร.ห้วยนางราษฏร์บำรุง    จ.ตรัง
เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน
โดย : เด็กหญิงภูริชญา นุ้ยจินดา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020
โดย :
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรม Sumo 1 KG
โดย : เด็กชาย ธีรภัทร ชลายนนท์
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)    จ.สุโขทัย
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรม Sumo 1 KG
โดย : เด็กชายศุกลวัฒน์ เขียวทองอินทร์
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)    จ.สุโขทัย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th