หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านฉลอง
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแก้ว
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สพป.เชียงราย เขต 3
นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปิยะนุช ภูทองเงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวอุบลวรรณ จองลีพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายมนัสชัย ศรีแนน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หาดสำราญวิทยาคม    จ.ตรัง
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,573,217 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,219,996 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,775,762 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,143,341 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,038,787 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,667,183 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,654,359 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,635,479 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,435,234 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,396,052 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,079,161 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,072,700 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,943,710 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,887,536 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูพี่เลี้ยง สพฐ.054 ร.ร.บ้านหนองแสง ระดับประถมศึกษาต
โรงเรียนบ้านหนองแสง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
9 เมษายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิห
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
8 เมษายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
8 เมษายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ณ อาคารวานิชไชยวรรณ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
6 เมษายน 2562 รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
6 เมษายน 2562 รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ร่วมพิธีถวายสักการะ "ว
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
23 เม.ย.62 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน (โรงอา
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 23 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 23 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 23 เม.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 23 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 23 เม.ย. 62
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร | 23 เม.ย. 62
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 23 เม.ย. 62
ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 23 เม.ย. 62
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวมจ.ชัยนาท ปีก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 23 เม.ย. 62
การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 23 เม.ย. 62
ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสองภาษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : ว่าที่ร้อยตรี ดร.เลิศศักดิ์ นาวารัตน์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผู้นำเสนอผลงานและการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
โดย : นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
Best Practice "สร้างคน สร้างอาชีพ จากหม่อน-ไหม"
โดย : นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
Best Practice "เล่นปนอ่าน พัฒนาการก้าวไกล"
โดย : นางสุวีรา สุทธนารักษ์
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
Best Practice "โครงการไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ"
โดย : นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
สรุปผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)    จ.ฉะเชิงเทรา
1 เหรียญทองแดง Bockal memorial Tournament Russia
โดย : นายวิทยา จันทร์สม
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
1 เหรียญทองแดง Bockal memorial Tournament Russia
โดย : นายนพรัตน์ ทะขุ่ย
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
1 เหรียญเงิน Bockal memorial Tournament Russia
โดย : นายวีระพล จงจอหอ
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
แชมป์ 100 ปอนด์หญิง การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกที่ เมือง เบ็บปุ ประเทศญี่ปุ่น รายการศึก KODO ชิงแชมป์ WPMF
โดย : นางสาวจันทกานต์ มโนบาล
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th