หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดมุขธารา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
สพป.ตรัง เขต 2
นางสาวณัฏฐณิชา เพ็งยิ้ม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด้กพิการเรียมรวม
กลุ่ม : บุคคลากรทางการศึกษา
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวพิมพ์ชนก เพชรอำไพ
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : บุคคลากรทางการศึกษา
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นายอาทิตย์ ยินยอม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
นางสาวนันทนา เริงพานิช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
นายทะนงศักดิ์ แก้วเขียว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
นายกำพล แสนฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,450,102 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,577,478 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,626,026 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,374,638 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,011,771 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,989,320 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,787,232 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,775,683 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,678,902 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,565,941 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,540,695 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,045,056 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,824,954 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,602,588 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,575,163 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 22-23 ก.พ. 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือสามัญ ให้หับนักเรียนชั้น ป.4-6
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 07 มี.ค. 64)
วันที่ 22 ก.พ. 25634 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ สำรอง เพื่อมุ่
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 07 มี.ค. 64)
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี2563
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 07 มี.ค. 64)
ช่างทำป้ายหน้าโรงเรียนมาดำเนินการเทปูนปรับปรุงป้ายโรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 07 มี.ค. 64)
เตรียมความพร้อมในการติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 07 มี.ค. 64)
นวัตกรรมยกธงคนดี
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 07 มี.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เรื่องการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึก
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) | 07 มี.ค. 64
ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 07 มี.ค. 64
ตรวจรับครุภัณฑ์ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 07 มี.ค. 64
รับมอบหน้ากากอนามัย จาก อบจ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 07 มี.ค. 64
รับมอบแจลแอลกอฮอล์ จาก อบจ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 07 มี.ค. 64
กิจกรรมประกวดตกแต่งห้องเรียน ปี กศ 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 07 มี.ค. 64
น้อมต้อนรับ รองฯสุธี สายสิน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 มี.ค. 64
นักเรียนเรายอด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 มี.ค. 64
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการ “เด็กดี วิถีคุณภาพ”
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 มี.ค. 64
วุฒิบัตร Integrated Reading and Writing on February 27th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โดย : นายสัญญา ธรรมวงค์
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
วุฒิบัตร การออกแบบกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม(2) 中学汉语课堂活动设计(2)on February 28th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โดย : นายสัญญา ธรรมวงค์
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
วุฒิบัตร Methodology and Activities for Thai High School on February 20th, 2021. Has attended PW.Inter Online Workshop, Institute of Academic Development (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
โดย : นายสัญญา ธรรมวงค์
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โดย :
ร.ร.วัดกำมะเชียร    จ.สุพรรณบุรี
การแข่งขัน North East Robot Challenge
โดย : KL Robot โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : KL Robot โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันโครงการทำการตลาดออนไลน์
โดย : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th