หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตาเตียว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
สพป.พิษณุโลก เขต 2
นางสาวเย็นฤดี เหร็มล่า
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ดรุณวิทยา    จ.สงขลา
นายสยาม ตาวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางนงคราญ รินพล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นายสุริยัน ทิพรักษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,699,945 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,190,257 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,621,058 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,405,866 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,151,314 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,730,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,592,120 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,587,321 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,416,921 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,399,002 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,396,203 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,225,205 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,194,652 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,126,044 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,111,137 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2560กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 17 ธ.ค. 60)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ธ.ค. 60)
โครงการเข้าค่ายลุกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 47 รูป / โพสเมื่อ 17 ธ.ค. 60)
ศิษย์เก่า ชวส.มอบทุนการศึกษา 15 ธ.ค.60
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 17 ธ.ค. 60)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ธ.ค. 60)
03 11 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 17 ธ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น 2 สถาบัน คู่พัฒนาด้านวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 17 ธ.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ปีการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 17 ธ.ค. 60
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 17 ธ.ค. 60
ประกาศ!!! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง จำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม | 17 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 17 ธ.ค. 60
ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 ธ.ค. 60
การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลโครงการ ก้าวคนละก้าว
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 ธ.ค. 60
สรุปผลการประชุม ผอ.สพฐ. และ ผอ.เขตพื้นที่ ผ่านระบบทางไกล(Video Conference)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 ธ.ค. 60
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนอำเภอแม่สอด ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ | 16 ธ.ค. 60
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft Powerpoint) เรื่อง การสร้างงานและการตกแต่งงานนำเสนอโดยใช้สื่อประกอบการฝึก”
โดย : นางสาวทองเพียร เตยหอม
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
แบบฝึกทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปลดรูป
โดย : นางนฤมล อาชาฤทธิ์
ร.ร.บ้านอู่ตะเภา    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
โดย : นางวัชราวรรณ วันสกุล
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
โดย : นายณรงค์ คนึงการ
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
โดย : นายวิชัย สุริพล
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
ได้รับคัดเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงค์โปรเป็นเวลา 1 เดือน
โดย : เด็กหญิงพรนภา ศรีมาศ
ร.ร.วัดเศวตฉัตร    จ.กรุงเทพมหานคร
เรียงความ เรื่อง "ของดีประจำตำบลของหนู"
โดย : เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ พนมเขต
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 58
โดย : เด็กชายณัฐวุฒิ โคตร์คำตา , เด็กชายอภิวัฒน์ เติมจิตร , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 59
โดย : เด็กชายมารุดดี ตนคลัง , เด็กชายสุรชาติ ชัยมงคล , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
โดย : เด็กชายอลิฟ ทองน้ำมัน , เด็กชายศิริชัย พันธ์ทิพย์ , เด็กชายศาตราวุธ พลายกวม
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th