หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสะนอพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำค้อ
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านยางช้า
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
นายวรวุฒิ พินัยรัมย์
ตำหแน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ
กลุ่ม : คณะกรรมการนักเรียน
ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรวิภา สุริยะ
ตำหแน่ง : รองฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ
กลุ่ม : คณะกรรมการนักเรียน
ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอุรัสยา ธงสันเทียะ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ
กลุ่ม : คณะกรรมการนักเรียน
ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง    จ.สมุทรปราการ
นางสาววิชญ์ชยา พลหิรัญนันท์
ตำหแน่ง : ฝ่ายปฏิคม
กลุ่ม : คณะกรรมการนักเรียน
ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอชิรณา คล้ายทองคำ
ตำหแน่ง : ฝ่ายปฏิคม
กลุ่ม : คณะกรรมการนักเรียน
ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพิชามณชุ์ แสงสว่าง
ตำหแน่ง : รองฝ่ายปฏิคม
กลุ่ม : คณะกรรมการนักเรียน
ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,669,945 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,084,693 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,860,824 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,428,335 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,341,041 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,269,115 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,230,102 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,190,227 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,182,733 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,029,903 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 909,313 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 831,489 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 812,834 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 782,867 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 779,865 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
มอบอาคารเรียน ห้องเรียนสาจาธรรมศาสตร์ร่วมใจ
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 60)
ราชวินิตบางแคฯนิทรรศ'๕๙ : ๑๐ ก.พ. ๖๐
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
( จำนวน 343 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 60)
การจัดกิจกรรม english camp ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 โดยวิทยากรเจ้าของภาษา ณ โรงเรียนบ้านคลองห
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 60)
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 60)
โรงเรียนบ้านหนองบัว จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศก์ รุ่นพี่รุ่นน้องหนองบัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25
โรงเรียนบ้านหนองบัว
( จำนวน 91 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 60)
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 21-24 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองบัว
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 25
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ | 29 มี.ค. 60
ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอรพินพิทยา | 29 มี.ค. 60
คำสั่งที่ 62/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการหนังสือเรียน ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มี.ค. 60
ACK ดรัมไลน์ Drum Dual แชมป์ภาคเหนือ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 29 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 29 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 29 มี.ค. 60
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อเป็นที่พักนอนนักเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประ
โรงเรียนนารีนุกูล | 29 มี.ค. 60
เด็กเก่งของเรา สอบ o-net คณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนสกลวิทยา | 29 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 29 มี.ค. 60
นายปุริโสดม์ ทองบุตร
โดย : นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ
นายประยูร มีดี
โดย : นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ
นางพัชนีย์ มาตย์นอก
โดย : นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ

โดย : นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย : นายธงชัย บุญธรรม
ร.ร.ไทรโยคใหญ่    จ.กาญจนบุรี

โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ

โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ

โดย : เด็กหญิงลลิตา สุขกัลยา
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ
ผลสอบ o-net 59
โดย :
ร.ร.บ้านยางช้า    จ.อำนาจเจริญ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
โดย : เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ภา แซ่กัว
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th