หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
นางสาวปฏิพร ชมชิด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภาณุวัจน์ ชาญณรงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
นางสาวปิ่นวดี ถ้ำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอมรา คุ้มจันอัด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
อภิภูมิ เปี้ยปลูก
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,024,712 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,339,414 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,000,699 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,561,882 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,540,958 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,510,132 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,372,894 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,299,387 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,282,873 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,220,735 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,003,370 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 955,787 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 919,141 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 881,238 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 878,631 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนค้อวิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)
การแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (วันสุดท้าย)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 106 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)
การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น (วันแรก)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 81 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)

โรงเรียนวัดราชบพิธ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)

โรงเรียนวัดราชบพิธ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)

โรงเรียนวัดราชบพิธ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ทดสอบข่าว 3
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย | 22 ก.ค. 60
ทดสอบข่าว 2
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย | 22 ก.ค. 60
24-25 กรกฎาคม 2560 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 22 ก.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง | 22 ก.ค. 60
งานภาษาไทย
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 22 ก.ค. 60
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำค่านิยม 12 ประการ วัดบ้านตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง | 22 ก.ค. 60
ทดสอบการอ่าน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
สอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี 2560
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
กิจกรรมจากโก๋แก่
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
กิจกรรมจากโอวัลติน
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 22 ก.ค. 60
วิทยากรการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2559
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีในดวงใจ"
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายตฤษนันท์ ฐิตินันทน์สกุล
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายณัฐดนัย เกียรติอรุณ
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงณหทัย ทองนาค
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายรพี แสนตรี
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายปิติภัทร บุญชิต
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th