หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นายวราวุฒิ พาพลงาม
ตำหแน่ง : ผู้ข่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางจรุงพร ธุระทำ
ตำหแน่ง : ผู้ข่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวอุษา ทองขัน
ตำหแน่ง : พนักงานการเงิน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวกลิ่นประทุม แสงสุระ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวกันตยา ประภาการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางเกษร ลิพา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,125,586 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,505,379 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,067,010 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,524 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,531,881 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,419,718 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,155,140 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,942,867 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,789,539 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,744,468 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,624,872 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,611,238 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,054 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,527,731 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,493,641 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาจังหวัดเชียงราย วันที่ 18 กรกฎกาคม 2561
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
เด็กดีศรีกระจ่าง กรกฎาคม
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
รณรงค์ต่อต้าน ยุติความรุนแรงและคุกคามต่อเด็กและเยาวชน
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
การอบรมโครงโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4-6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
“ฟุตบอลกระชับมิตร” ประชารัฐธรรมคุณเอฟซี - พะเยาพิทยาคม
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดี กับ นายนิวัชชัย แก้วน้อย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีเมือ
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ | 20 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 268/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 ก.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 ก.ค. 61
บทคัดย่อ
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
คู่มือลดเวลาเรียน
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิชชานารีที่รับทุนมช.
โรงเรียนวิชชานารี | 20 ก.ค. 61
ประกาศวันมาเรียนรอบแรก
โรงเรียนสักงามวิทยา | 19 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 19 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 222/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 19 ก.ค. 61
บทคัดย่อ
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
คู่มือลดเวลาเรียน
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
บทที่ 1 การคิดเชิงคำนวณ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
โดย : นายเดชา โพนทอง
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
ชนะเลิศวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : ทีมนักกีฬาวิ่งเปี้ยว
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขัน THE 4TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
โดย : ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิง นินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
โดย : นางสาวลลิตา บัวงาม ม.6/2 เลขที่ 20
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th