หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนวิชิตสงคราม
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายนิคม แสนฝั้น
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ขับรถ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ขับรถ
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
นางพัชรินทร์ เขียวพรม
ตำหแน่ง : ครู ธุระการ
กลุ่ม : ครู ธุระการ
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
นางสาวสุดธิดา แปงเครื่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครู แนะแนว
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
นายนราศักดิ์ กิจสวน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
นางศุทธินี ใจแปง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
นายชุติไชยวัญ พูดงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,798,273 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,222,770 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,906,302 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,466,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,449,088 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,377,864 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,313,034 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,263,172 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,229,735 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,128,878 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 960,129 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 856,998 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 843,125 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,655 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 830,930 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมการอบรมการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
วันที่ 27/5/ 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนปายวิทยาคาร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขให้ความรู้การป้องกันโรคในช่วงฤดูฝน นักเรียนชั้นป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
การประเมินครูผู้ช่วยและปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 85 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
โรงเรียนจิรดาร่วมสนับสนุนกีฬาเปตองชุมชนหมู่บ้านชลลดา
โรงเรียนอนุบาลจิรดา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 27/5/ 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 27 พ.ค. 60
นักเรียนชั้นอนุบาล มาเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 27 พ.ค. 60
วันที่ 23-26/5/2560 เปิดค่ายสนุกคิดกับ MHS IT Valley เตรียมความพร้อมสู่โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 27 พ.ค. 60
วันที่ 26/5/2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร พบพระชำระใจ เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 27 พ.ค. 60
รายละเอียดขั้นตอนระบบคัดกรอง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 26 พ.ค. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนบ้านแนงมุด | 26 พ.ค. 60
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนบ้านแนงมุด | 26 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ เชิญสมัครเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล | 26 พ.ค. 60
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล | 26 พ.ค. 60
TEST
โดย : นางสาวมัณฑนา ศรีพุทธา
ร.ร.บ้านประตง    จ.จันทบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน มารยาทไทย ระดับ ม.๔ – ม. ๖
โดย : นางสมยา อธิมุตติกุล
ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง มารยาทไทย ระดับ ม.๑ – ม. ๓
โดย : นางสมยา อธิมุตติกุล
ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ครูสังคมศึกษา ดีเด่นระดับเขตการศึกษาของสมาคม ฯ เขต ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย : นางสมยา อธิมุตติกุล
ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
เอกสารใบงาน รายวิชา ง31102 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 1 (ม.4)
โดย : นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
เล่านิทานเด็กพิการเรียนร่วม ชนะเลิศ ระดับเขต, เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.บึงกาฬ
โดย : เด็กชายชนะชล ศรีสอน
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ ๑ ของประเทศ
โดย : เด็กหญิงภัสสุฎา น้อยคำมี
ร.ร.เทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)    จ.ฉะเชิงเทรา
เดี่ยวพิณ ชนะเลิศระดับเขต, เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่66 จ.บึงกาฬ
โดย : เด็กหญิงจิติมา คำนาก่วม
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด

โดย : รางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลวิชชากร    จ.สระบุรี
ผลการสอบ onet วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
โดย : นักเรียนที่สอบOnet 100 คะแนน
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th