หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
นางสายรุ้ง มณีอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวลัดดา กระแสทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นายกชกษิดิศ ฟักนุช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการ
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวศรัญยา ชายเหตุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านปางขนุน    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,087,142 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,201,529 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,871,235 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,516,419 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,363,633 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,968,034 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,818,286 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,677,596 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,612,579 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,506,224 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,503,310 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,479,003 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,457,468 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,348,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,287,894 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 61)
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศEEC รุ่น1 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สานักงานพัฒนาเทคโน
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 61)
ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 61)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 61)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 61)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ | 23 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันฯ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 23 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันฯ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 23 เม.ย. 61
รายการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ | 23 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ | 23 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ | 23 เม.ย. 61
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ โดยการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 23 เม.ย. 61
นักเรียน จภ.ตรังได้รับคัดเลือกเป็น Keynote Speaker in Ireland ตัวแทนนักเรียน GLOB
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 23 เม.ย. 61
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโ
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 23 เม.ย. 61
รับสมัครสอบแข่งขันรับราชการ หลายตำแหน่ง
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี | 23 เม.ย. 61
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
โดย : นายวัชระ ยุชิ
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
โดย : นายวัชระ ยุชิ
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
โดย : นายวัชระ ยุชิ
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ครูดีไม่มีอบายมุข ปี2560
โดย : สวัสดิ์ เทศารินทร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
รางวัลระดับทองแดง
โดย : สวัสดิ์ เทศารินทร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
ผลงานระดับภาค ปี2560
โดย : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น

โดย :
ร.ร.สุริยวงศ์    จ.ราชบุรี

โดย :
ร.ร.สุริยวงศ์    จ.ราชบุรี
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กชายเกริกเกียรติ เกษมปัญญากุล
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 จากผลการทดสอบ O-NET 2560
โดย : เด็กหญิงอรวรรณ อรรคคำ
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th