หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางรักน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านวังด้ง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
สพป.ปัตตานี เขต 2
นางสาวศิริญญา ไชยโคตร์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายศราวุฒิ สุพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายรังสรรค์ สุขกลิ่น
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายทวีป ปานเกิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,274,314 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,439,540 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,045,201 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,985,859 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,634,956 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,625,999 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,545,645 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,436,867 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,337,596 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,323,019 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,295,833 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,057,313 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,044,491 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,028,840 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 917,023 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
20กันยายน2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย มอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ แก่ นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองหอย
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 60)
กิจกรรมวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชีิวิต ครั้งที่ 13
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
เข้าร่วมจากจัดนิทรรศการมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
บการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนวัดหนองตางู
( จำนวน 115 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
กิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
มหกรรมสินค้าเกษตร
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 21 ก.ย. 60

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย | 21 ก.ย. 60

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย | 21 ก.ย. 60
มหกรรมวิชาการ
โรงเรียนบ้านบูเกะตา | 20 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
โรงเรียนบางมดวิทยา | 20 ก.ย. 60
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 20 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 20 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครุสดุดี"ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 20 ก.ย. 60
ประกาศ
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง | 20 ก.ย. 60
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ ๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 20 ก.ย. 60
การแข่งขันว่ายน้ำ URU Swimming Championship 2017 (จ.อุตรดิตถ์)
โดย : นางสาวเจษฎาภรณ์ ทองละมุล
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
การแข่งขันว่ายน้ำ URU Swimming Championship 2017 (จ.อุตรดิตถ์)
โดย : นายเสาหฤทธิ์ โสภิตประภา
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
โดย : นายเสาหฤทธิ์ โสภิตประภา
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
การแข่งขันว่ายน้ำ URU Swimming Championship 2017 (จ.อุตรดิตถ์)
โดย : นายชาญณรงค์ ชัยชนะ
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
โดย : นายชาญณรงค์ ชัยชนะ
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
สื่อการสอน plc
โดย : สื่อการสอน plc
ร.ร.วัดต้นชุมแสง    จ.พิจิตร
เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดย : นายวัชรพล นรมาตย์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทอง ผีเสื้อ 50 เมตร ว่ายน้ำรุ่น อายุ 13-15 ปี หญิง การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดย : ด.ญ.นันท์นภัส ทาระบุตร
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรม ระดับ ป.4 -ป.6
โดย :
ร.ร.บ้านวังตะเคียน    จ.กำแพงเพชร
รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3
โดย :
ร.ร.บ้านวังตะเคียน    จ.กำแพงเพชร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th