หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติคาม
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนปากพูน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านปาหนัน
สพป.นราธิวาส เขต 1
นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มโภคา
ตำหแน่ง : บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.วัดพุทธบูชา    จ.กรุงเทพมหานคร
นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ปากคาดพิทยาคม    จ.บึงกาฬ
นายสุรพงษ์ แก้วเกษศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ปากคาดพิทยาคม    จ.บึงกาฬ
นายสุรชัย สดไธสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ปากคาดพิทยาคม    จ.บึงกาฬ
นางสาวปานวดี พลมั่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ปากคาดพิทยาคม    จ.บึงกาฬ
นางสาวสุลาวัลย์ กลางแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ปากคาดพิทยาคม    จ.บึงกาฬ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,342,759 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,002,073 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,723,114 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,257,605 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,836,334 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,669,736 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,629,382 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,502,308 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,443,126 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,435,526 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,353,853 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,310,465 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,213,918 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,162,711 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิปาง ลือชูวงศ์ การแข่งขันทดสอบวิชาการภายนอก บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้ร
โรงเรียนกวางตง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 61)
ครู DARE.
โรงเรียนพัฒนศึกษา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 61)
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสมัชญา แก้วเนย แข่งขันรายการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 ระดับประเทศรั
โรงเรียนกวางตง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 61)
คณะครูโรงเรียนกวางตง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสิคาน ประเทศลาว วันที่ 15- 17 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนกวางตง
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 61)
วันผู้ปกครองและสมิงคืนถิ่น
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 61)
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
( จำนวน 131 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 18 ก.พ. 61
หนังสือรับรอง
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 17 ก.พ. 61
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตามแนวคิดของ ผอ.รร. ช.น.ย.
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 17 ก.พ. 61
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพานักเรียนไปดูหนัง เรื่อง เก้าศาสตรา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 17 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 17 ก.พ. 61
คณะครูอบรมเรื่อง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยท่านครรชิต มนูญผล
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 17 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง การแต่งกายชุดขาวเพื่อทำบุญตักบาตรในวันพระ
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา | 17 ก.พ. 61
กีฬาสี16ก.พ.61
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ | 16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนโรงเรียนดวงกมล และผู้มีรายชื่อนักเรียนที่ต้องจับฉลาก จำนวน 5
โรงเรียนดวงกมล | 16 ก.พ. 61
รางวัลระดับประเทศ
โดย : นางยินดี ราชแก้ว
ร.ร.พัฒนศึกษา    จ.ชุมพร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : วราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล
ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง    จ.เพชรบูรณ์
เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดย : ดร.กัญญนันทน์ ปัญญาดา
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม    จ.เลย
2555 คศ.3
โดย : นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร    จ.อุบลราชธานี
ชนะเลิศ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
โดย : ผลงานระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
ร.ร.บ้านลานเอื้อง    จ.สุโขทัย
ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.สิงหพาหุ    จ.สิงห์บุรี
ชนะเลิศการแข่งขันฮูลาฮูป
โดย : เด็กชายปิยะ เร่ิมสาย เด็กชายอภิเชษฐ์ กัณหาบาง และเด็กชายศรายุทธ ผลผาด
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีม
โดย : ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดเจ้าอาม
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลา
โดย : เด็กชายจีระวุฒิ ผลจันทร์ และเด็กชายธวัชชัย งิ้วลาย
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th