หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,061,936 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,792 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,866 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,081 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,243 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,720 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,537 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,262 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,699 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,326 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,326 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,606 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,292 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,956,991 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 62)
คุณครูเบญจมาศ บุญยะกลัมภะ มอบทุนนักเรียนเรียนดี
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 62)
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
( จำนวน 55 รูป / โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 62)
เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
( จำนวน 36 รูป / โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 62)
บริจาคอินทผาลัมฯเนื่องในเดือนรอมฎอน
โรงเรียนบ้านนา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 62)
19 มิถุนายน 2526 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนท่าชัยวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 19 มิ.ย. 62
ไหว้ครู
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย | 19 มิ.ย. 62
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนกุศลศึกษา | 19 มิ.ย. 62
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
โรงเรียนอุทกวิทยาคม | 19 มิ.ย. 62
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
โรงเรียนอุทกวิทยาคม | 19 มิ.ย. 62
ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 18 มิ.ย. 62
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 19 มิ.ย. 62
ประกาศแจ้งปิดโรงเรียนเป็นการภายใน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 19 มิ.ย. 62
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปี 2562
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 19 มิ.ย. 62
คณธกรรมการ สมศ. เข้าประเมินโรงเรียน 17-18 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 19 มิ.ย. 62
วิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
โดย : นางสมาพร มะหะหมัด
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย    จ.นครศรีธรรมราช
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 งานมหกรรมการศึกษาเอกชน 2016
โดย : นายสันติสุข กระทุ่มเขต
ร.ร.ประชาศึกษา    จ.พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 งานมหกรรมการศึกษาเอกชน 2016
โดย : นายสันติสุข กระทุ่มเขต
ร.ร.ประชาศึกษา    จ.พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 Child Show 2018
โดย : นายสันติสุข กระทุ่มเขต
ร.ร.ประชาศึกษา    จ.พระนครศรีอยุธยา
การสร้างชิ้นงานนิทานด้วยการเขียนชุดคำสั่งจากโปรแกรม Scratch
โดย : เด็กชายณภัทร เนคะมัชชะ /ครูผู้สอน นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย    จ.นครศรีธรรมราช
paper
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายพัฒนศักดิ์ ขุมทอง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายอนันตชัย แก้วเหลี่ยม
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th