หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ครูกมลชนก พรชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูสุภาพรรณ วรรณสอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี

ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
นายสมัย ปักกะโส
ตำหแน่ง : ภารโรง
กลุ่ม : กลุ่มสนับสุนการสอน
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,351,136 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,292,924 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,945,144 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,530,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,438,104 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,034,747 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,865,534 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,148 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,684,673 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,574,903 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,547,910 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,525,405 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,440,619 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,408,660 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
25 พฤษภาคม 2561 พิธียกเสาเอกอาคารเรียน 318ล
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โรงเรียนเทศบาล๑ โสกคูณ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
กิจกรรมรักการอ่าน
โรงเรียนเทศบาล๑ โสกคูณ
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ธารนํ้าใจช่วยเหลืออัคคีภัย
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
งานมุทิตาจิตและแสดงความยินดี
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ครูจ้างสอนดุริยางค์ และครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 25 พ.ค. 61
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ | 25 พ.ค. 61
คู่มือแนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 25 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) | 25 พ.ค. 61
พวกเรามาเรียน "ภาษาจีน" กันคะ
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 25 พ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 25 พ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 25 พ.ค. 61
วิสาขบูชา
โรงเรียนสุไหงโกลก | 25 พ.ค. 61
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ(ประเมินตนเอง)ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 25 พ.ค. 61
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ(ประเมินตนเอง)ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 25 พ.ค. 61
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง มีสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่น ชีวิตปลอดภัย
โดย : นายธีรวิทย์ กวดขัน
ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา    จ.ตาก

โดย : นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ผลงานวิชาการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย วิชาการสร้างเว้บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6
โดย : นายพัฒนา โอมประพันธ์
ร.ร.สุไหงโกลก    จ.นราธิวาส
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle; 5E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย รายวิชา ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" มวยไทยสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เพชรบุระเกมส์"
โดย : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
แข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
โดย : เกียรติบัตรอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ร.ร.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย : นายธีรชัย สีลาพรหม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จันทบุรี
โดย :
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 6
โดย : เด็กชายพีระพัฒน์ กรวดนอก เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ เด็กหญิงบุญญานุช บุญหอม
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th