หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,950 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,274 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,716 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,209 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,678 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,055 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,431 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,226 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,035 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,463 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,616 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,531 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,317 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,216 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
18 มีนาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 61)
17 มีนาคม 2561 มอบตัวนักเรียนระดับอนุบาล ละนักเรียน ป.1 หลีกสูตร mep
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 61)
17 มีนาคม 2561 อบรมครูพี่เลี่ยง STEM ศึกษา ครูประถมศึกษาตอนต้นของอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 61)
กิจกรรมอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 61)

โรงเรียนบ้านหนองนกทา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 61)

โรงเรียนบ้านหนองนกทา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบ้านอายเลา | 18 มี.ค. 61
กำหนดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) | 18 มี.ค. 61
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) | 18 มี.ค. 61
งานปัจฉิม โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 18 มี.ค. 61
โรงเรียนห้วยยางศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยรูปแบบ SMIN
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 18 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องIEP
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน | 18 มี.ค. 61
16 มีนาคม 25561 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 17 มี.ค. 61
คุณครูคนเก่ง มหาบัณฑิตจากรามคำแหง
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 17 มี.ค. 61
ผ.อ.เขตการเดินรถที่2 และคณะ มอบอุปกรณ์กีฬา 16 มีนาคม 2561
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 17 มี.ค. 61
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 17 มี.ค. 61
ได้รับการแต่งตั้ง จาก สพป.อบ.2 .ให้เป็นผู้พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561
โดย : นายสมชัย ศรีวงศ์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
เป็นวิทยากรให้การอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษา ที่19 หนองผือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย : นายสมชัย ศรีวงศ์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาเขมราฐ
โดย : นายสมชัย ศรีวงศ์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับมัธยมตอนต้น (ระดับเขต)
โดย : นางสาววรรณภา ชินดา
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมตอนต้น (ระดับเขต)
โดย : นางสาววรรณภา ชินดา
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
รางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่นภาพวาดวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
โดย : นางสาวแพรวพรรณ จรรัตน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย : ด.ช.ตุลา เหล่ามาลา ด.ญ.วิสุนีย์ สิงห์เชื้อ และด.ญ.วิระดา ไชยวงษ์
ร.ร.บ้านบึงหอม    จ.อุบลราชธานี
ระเบียบการแต่งกาย
โดย : ม5/1
ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์    จ.กระบี่
Portfolio นางสาวปิยะฉัตร ก่านพรมมา
โดย : นางสาวปิยะฉัตร ก่านพรมมา
ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ์    จ.ขอนแก่น
Portfolio นางสาวปภัสสร โพธิชุม
โดย : นางสาวปภัสสร โพธิชุม
ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ์    จ.ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th