หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 15
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๔
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทราย
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวปวีณา ชูจิตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวธัญยธรณ์ โชติอภิวสุรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวชนาภ้ทร เพ็งปั้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,555,458 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,587,954 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,114,123 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,664,757 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,595,367 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,490,593 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,195,474 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,978,481 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,828,950 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,763,170 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,675,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,665,432 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,635,512 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,564,928 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,552,033 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ส่งครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 61)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 61)
กิจกรรม English On The Road 2018 [LINK]
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 61)
ร่วมกิจกรรมวันแม่กับเทศบาลตำบลควนกุน 12 ส.ค.61
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 61)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 61)
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 รับใบประกาศนียบัตรนักธรรมศึกษา ชั้นตรีชั้นโท และฉันเอกประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 17 ก.พ. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน โดยวิธีตกลงราคา
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 02 ธ.ค. 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Active board, โปรเจคเตอร์, เครื่องโทรสาร, เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีตกลงราค
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 06 ธ.ค. 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 25 พ.ค. 60
โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง แล้วเสร็จ ไม่ปรากฎการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น
โรงเรียนเกาะสิเหร่ | 14 ส.ค. 61
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย คร้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 14 ส.ค. 61
แผนผังการเดินทางมายังสนามสอบ>>โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 14 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 14 ส.ค. 61
ชื่อโครงการวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 14 ส.ค. 61
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 14 ส.ค. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มส่ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี    จ.นครศรีธรรมราช
ครูแกนนำ โครงการเยาวชน..รักษ์พงไพร
โดย : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : ธีรวรรณ สิงโคตร
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI
โดย : คอลีเยาะ ยูโซะ
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
แผนการสอน
โดย : นางสาวสุพรรณี บุญกิจ
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 21 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายรัฐนันท์ เติมจิตรอารีย์
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 19 กิโลกรัม
โดย : เด็กหญิงไปรยา เติมจิตร
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันสะเต็มศึกษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นวัตกรรมอำนวยความสะดวกในบ้าน
โดย : เด็กชายรวินันท์ บุญใส่
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ประเพณี 4 ภาค เล่มที่ 2/2561
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
นักเรียนแกนนำ โครงการเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ
โดย : เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หลงรักษ์
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th