หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
สพป.นครพนม เขต 1
วิภาวดี สุภาภาพ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
สิตานันท์ ยาทะเล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
วัชรี บัวภิบาล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
แพรวพรรณ พุ่มพวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
กฤษดาพร อินทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
ภคพร ศรีดาวเดือน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,709,826 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,153,266 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,884,507 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,445,305 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,370,323 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,311,352 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,255,623 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,246,514 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,204,153 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,075,207 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 933,795 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 842,978 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,249 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 827,473 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 803,226 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันอำลาสถาบันปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปากน้ำ
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 60)
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 60)
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 60)
กิจกรรมวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลจิรดา
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 60)
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนป.6 และอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 60)
จับฉลากนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการจัดส่งแฟ้มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 (พร้อมดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร)
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 24 เม.ย. 60
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 21 เมษายน
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร | 24 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาอินวิทยาคม | 24 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างประเทศ)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 24 เม.ย. 60
การชำระค่าเทอม และการจำหน่ายหนังสือเรียน ชุดนักเรียน ของนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ | 24 เม.ย. 60
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ | 24 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.1 (รอบจัดที่เรียน) และ ม.4 (เพิ่มเติม)2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 23 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ2
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 23 เม.ย. 60
ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 23 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบจัดที่เรียน) ปีการศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 22 เม.ย. 60
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Wonderful People, Wonderful Things
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
คำรับรอง
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
คำนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
โดย : นางทิวา อนันตเมฆ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จังหวัดสมุทรสาคร
โดย : นายวิชาญ เกสิน
ร.ร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร    จ.สมุทรสาคร
แนะนำการใช้ PowerPower
โดย : ด.ช.อรรถกร ดวงจินดา
ร.ร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
สอบได้ ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ญ.จิรชยา มณีนวล
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
สอบได้ ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ญ.วิรัญญา นิลสุวรรณ
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
สอบได้ ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ช.ภูมินทร์ อินทรักษา
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
สอบได้โครงการ SMA ร.ร.หาดใหญ๋วิทยาลัยสมบูรณ์กูลยา (ญ.ส.)
โดย : ด.ช.กิตติกานต์ มณีนวล
ร.ร.ประชาบำรุงวิทย์    จ.สงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th