หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,704 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,022 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,410 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,745 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,915 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,772 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,726 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบระกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 61)
สีมามงคลคัพ ครั้งที่ 18
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 61)
โครงการอบรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่างวิชาชีพ PLC
โรงเรียนบ้านหนองแสง
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 61)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.3 ปี 2560
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 61)
จับฉลากอนุบาล1
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 61)
วันชื่นใจ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศการรับสมัครครูผู้สอนตำแหน่งครูปฐมวัย
โรงเรียนสหมิตรวิทยา | 26 เม.ย. 61
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 26 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูอัตราจ้าง)
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ | 26 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 26 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 26 เม.ย. 61
ประกาศยกเลิกผู้เสนอราคา แก้ไขเพิ่มเติม
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 26 เม.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ | 26 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างประเทศโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 25 เม.ย. 61
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 25 เม.ย. 61
ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 25 เม.ย. 61
ครูดีสอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายภาณุพงษ์ แก้วบุญเรือง
ร.ร.กลางดงปุณณวิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูดีเด่นประจำปี 2555
โดย : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
เอกสารค้นคว้าเรื่อง เรียนภาษาล้านนาด้วยตนเอง
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นม.1
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
โครงงานวิทย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ
โดย : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลงานระดับภาค ปี2560
โดย : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น

โดย :
ร.ร.สุริยวงศ์    จ.ราชบุรี

โดย :
ร.ร.สุริยวงศ์    จ.ราชบุรี
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กชายเกริกเกียรติ เกษมปัญญากุล
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th