หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,551 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,699 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,458 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,725 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,357 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,566,990 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,488 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,415,803 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,324,983 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,701 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,922 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,349 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,653 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,550 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 62)
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 l ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 51 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 62)
สานฝันสู่วันเเห่งความสำเร็จ l บัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 33 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 62)
อบรมให้ความรู้เรื่องวัตถุระเบิด
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 62)
OpenHouse2019 l เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 62)
ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย I ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 18 มี.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
[งานประกันฯ] ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 18 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักพัฒนา
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา | 18 มี.ค. 62
ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส๓๐)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 มี.ค. 62
ค่ายเตรียมความพร้อมนักนวัตกร ศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ | 18 มี.ค. 62
ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด อำเภอฝาง 2562
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 18 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 18 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 18 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 18 มี.ค. 62
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชุดที่ ๑ วิเคราะห์ข่าวสาร
โดย : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
โดย : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
การพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่าน PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
โดย : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน ส.ร.ธ. นิทรรศนวัตกรรม ก้าวทันโลก ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ปิดบ้านในงานธาตุทองนิทรรศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน W.T. Open House ๒0๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “วชิรธรรมแลนด์ แดน ๔.๐”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำปี ๒๕๖๒
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันโครงการ สร้างสำนึกพลเมือง ปีที่ ๙ Project Citizen 2018
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th