หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านยางช้า
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายสิทธิชัย สมศรี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม    จ.สุรินทร์
นางน้ำค้าง พุทธา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวรัชนี เมืองโครต
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,663,120 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,079,203 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,853,321 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,426,192 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,327,828 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,264,146 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,227,316 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,183,293 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,180,447 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,025,648 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 905,460 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 830,436 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 810,539 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 778,411 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 777,054 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 26 มี.ค. 60)
รองฯนายประมวล คิดควร คุณครูละม่อม กรุมรัมย์ และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านโจดพิท
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่งจังหวัดชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มี.ค. 60)
บรรยากาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา ช่วงปิดเทอม ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่งจังหวัดชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มี.ค. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่งจังหวัดชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มี.ค. 60)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่งจังหวัดชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มี.ค. 60)
วันสู่โลกกว้าง 25 มี.ค.60
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 76 รูป / โพสเมื่อ 26 มี.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 26 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม | 26 มี.ค. 60
เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ 43 ปี ศรี ก.ส.2560
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม | 26 มี.ค. 60
โครงการนิเทศภายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 24 มี.ค. 60
ขอขอบคุณ ARROw น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอถวายเป็นราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 9
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 25 มี.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 25 มี.ค. 60
ใบสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 25 มี.ค. 60
ใบสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 25 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 25 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบางบัวฯ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 25 มี.ค. 60
เว็บไซต์ วิทยาศาสตร์ 5 ม.3
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
บทคัดย่อ
โดย : นางรสสุคนธ์ โยธา
ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง    จ.ตรัง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดที่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสุดใจ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์
โดย : นางสุดใจ สังวร
ร.ร.วัดหนองกระเบียน    จ.ลพบุรี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
โดย : เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ภา แซ่กัว
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 3559
โดย : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ร.ร.ยโสธรวิทยาคาร    จ.ยโสธร
เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 33
โดย : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง ม.4/4 ครูผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : เด็กชายสมศักดิ์ ห้อยดอกหอม
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : เด็กหญิงมนัสนันท์ สองเมือง
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th