หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางบุญศิริ หอยสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวชนันยา ขุนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
นายกิตติ เตอะเลอะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,428,820 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,403,171 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,015,498 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,361,590 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,271,871 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,268,435 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,019,896 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,824,277 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,768,149 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,524,318 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,458,475 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,238,267 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,013,361 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,988,491 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR LEARNERS #ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
( จำนวน 119 รูป / โพสเมื่อ 16 ก.ค. 62)
โรงเรียนบ้านบางเจริญนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ก.ค. 62)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ นิเทศติดตามการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 และ ป.6
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ก.ค. 62)
โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learnin
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ก.ค. 62)
โรงเรียนบ้านบางเจริญ นำนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดทองอินทร์
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ก.ค. 62)
กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ก.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 35/2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนวัดหนัง | 16 ก.ค. 62
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 34/2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนวัดหนัง | 16 ก.ค. 62
นายอำเภอพบนักเรียน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ | 16 ก.ค. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ | 16 ก.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาลูกพระเศวตฯ ศิษย์เก่า รั้วเทา-ชมพู รร.ลำทับประชานุเคราะห์ จ.กระบี่
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ | 16 ก.ค. 62
คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 16 ก.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 16 ก.ค. 62
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 16 ก.ค. 62
แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 16 ก.ค. 62
แบบฟอร์มใบคำร้องขอย้ายนักเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 16 ก.ค. 62
การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาววิไลวรรณ สูญราช
ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
โดย : นายชยุต ข่าขันมะลี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ 2557 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
โดย : นายชยุต ข่าขันมะลี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย
โดย : นางเริงฤดี กมลคร
ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดย : นางเริงฤดี กมลคร
ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การใช้น้ำประปาหลวงล้างรถส่วนตัว
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
การนำวัสดุคุรภัณฑ์หลวงมาใช้ส่วนตัว
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
การนำเครื่องไฟฟ้ามาชาร์จในที่ทำงาน
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 5 ของอยุธยา อลิอันซ์ ร่วมกับสำนักการศึกษา
โดย : เด็กหญิงชมจันทร์ งามฉ่องสกุล
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th