หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,744 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,590 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,865 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,677 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,784 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,683 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,586 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,615 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,875 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

>> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 <<
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
( จำนวน 15 รูป)

11-12 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ชั้นม.1และ ม.4
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
( จำนวน 27 รูป)

ทดสอบวัดบุคลิกภาพ และทักษะการเลือกอาชีพให้กับนักเรียนชั้นม.3.
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
( จำนวน 9 รูป)

16 พ.ค. 60 รองรับกรรมการตรวจเยี่ยม.
โรงเรียนวัดมโนรม
( จำนวน 8 รูป)

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
( จำนวน 5 รูป)

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
( จำนวน 0 รูป)

/ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปี60//
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายในหลว
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
( จำนวน 7 รูป)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 136 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน1/2560
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
( จำนวน 13 รูป)

เปิดภาคเรียน ที่ 1/ 2560
โรงเรียนวัดตกพรม
( จำนวน 8 รูป)

ดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปี 2560
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง
( จำนวน 9 รูป)

10-12 พ.ค.60 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร(ครูบรรจุใหม่,ครูย้ายมาใหม่)
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
( จำนวน 54 รูป)

เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

เข้าค่ายคุณธรรม ม.4 / 2560 (รุ่นที่1 24-26 เม.ย.60 , รุ่นที่ 2 1-3 พ.ค.60)
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
( จำนวน 36 รูป)

1-3 พ.ค.60 เข้าค่ายคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
( จำนวน 9 รูป)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

เปิดภาคเรียนการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
( จำนวน 14 รูป)

เปิดเรียน 16 พ.ค. 60
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
( จำนวน 3 รูป)

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวันแรก
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
( จำนวน 11 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/1681 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th