หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,694 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,878 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,383 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,770 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,403 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 42 รูป)

วันเทศบาล 24 เม.ย.2561
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
( จำนวน 23 รูป)

กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 16 รูป)

งานวันครู ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 22 รูป)

กิจกรรมวันปีใหม่ พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 76 รูป)

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 37 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 19 รูป)

คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพัฒนศึกษา
( จำนวน 8 รูป)

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพัฒนศึกษา
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพัฒนศึกษา
( จำนวน 21 รูป)

ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 2 รูป)

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศEEC รุ่น1 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สานักงานพัฒนาเทคโน
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 7 รูป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 15 รูป)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 14 รูป)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 13 รูป)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 10 รูป)

รับการประเมินคุณภาพฯ ภายในสถานศึกษา
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 9 รูป)

สงกรานต์ 61
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
( จำนวน 42 รูป)

แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 10 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2254 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th