หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,100 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,770,991 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,708 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,038 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,965 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,487 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,557 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,732 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,728 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,880 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,763 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,514 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,707 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,125 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประกวดสื่อนวัตกรรม (06/05/2564)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

วันฉัตรมงคล (04/05/2564)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

นิเทศ ครูปริชาติ และครูรัตนา 8 ก.พ.64
โรงเรียนบ้านวังหลาม
( จำนวน 5 รูป)

นิเทศครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านวังหลาม
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมตลาดนัดตามรอยพ่อแบบพอเพียง ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Opeb House)
โรงเรียนบ้านวังหลาม
( จำนวน 5 รูป)

วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 20 รูป)

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเฟื่องฟ้าเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 6 รูป)

การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ของนักเรียน ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 4 รูป)

ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 1 รูป)

โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 30 รูป)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน”
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 10 รูป)

การอบรมค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 63 รูป)

มอบทุน เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV
โรงเรียนบ้านศรีธน
( จำนวน 0 รูป)

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านศรีธน
( จำนวน 0 รูป)

พิธีการมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรั
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 18 รูป)

เข้าร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 12 รูป)

คณะครูจากโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ในมาศึกษาดูงานสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 6 รูป)

รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
( จำนวน 10 รูป)

วันฉัตรมงคล
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/4083 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th