หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,136 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,053 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,775 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,048 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,493 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,971 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,692 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,601 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,766 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,760 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,900 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,820 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,545 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,739 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,152 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ขอความร่วมมืองดใช้อาคารสถานที่และสนามกีฬาจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ขอแสดงความยินดี “เด็กเก่ง...พ.ว. พิชิตคะแนน O-NET”
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
( จำนวน 2 รูป)

แสดงความยินดีกับ นางสาวสนธยา ศรีสุข ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ยินดีต้อนรับ นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

แจ้งปฏิทินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
( จำนวน 2 รูป)

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตบัณฑิตน้อยและประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 45 รูป)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 48 รูป)

วันที่ 21 มีนาคม 2564 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 31 รูป)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดโครงการตลาดนัดโรงเรียน
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 16 รูป)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดโครงการ English Camp
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 22 รูป)

วันที่ 8 มกราคม 256กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 10 รูป)

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดโครงการวันคริสต์มาส
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 18 รูป)

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
( จำนวน 10 รูป)

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่แจ่ม
( จำนวน 14 รูป)

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี
โรงเรียนบ้านพุประดู่
( จำนวน 13 รูป)

ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าเรียนระดับ #ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดแสมดำ
โรงเรียนวัดแสมดำ
( จำนวน 3 รูป)

ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าเรียนระดับ #ชั้นอนุบาล1 (Update) โรงเรียนวัดแสมดำ
โรงเรียนวัดแสมดำ
( จำนวน 3 รูป)

ค่ายคุณธรรม ณ วัดพุประดู่
โรงเรียนบ้านพุประดู่
( จำนวน 19 รูป)

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านพุประดู่
( จำนวน 10 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/4083 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th