หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,663 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,084 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,877 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,359 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,000 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,740 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,806 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,765 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,329 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,906 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,401 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วิชาการเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
( จำนวน 34 รูป)

ฝึกศึกษา ป.1-3
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
( จำนวน 32 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
( จำนวน 14 รูป)

แข่งขันคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติ กับ สถิติ ๒.๐๔ เมตร
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 0 รูป)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 2- 3
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
( จำนวน 15 รูป)

โครงการส่งเสริมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมสามเณรและศีลจาริณี
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 33 รูป)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 140 รูป)

เบื้องหลังงานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 11 รูป)

งานตีเส้นจราจรภายในโรงเรียน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 12 รูป)

ทัศนศึกษาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 49 รูป)

ร่วมเปิดงานประเพณีแห่พญายม ปรtจำปี 2561 - 18 เม.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
( จำนวน 11 รูป)

ร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 - 1 เม.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
( จำนวน 14 รูป)

การรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอรพินพิทยา ปี 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา
( จำนวน 20 รูป)

ศิษย์เก่ารดน้ำดำหัวคณะครู
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
( จำนวน 21 รูป)

เลี้ยงส่งครูสุุบัณฑิต ครูปาริชาติ ครูวสันต์
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
( จำนวน 28 รูป)

27 ก.ค0 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนบ้านหนองสนม
( จำนวน 25 รูป)

นักเรียนชั้น ม.๑ ปฏิบัติธรรม
โรงเรียนวัดสุวรรณ
( จำนวน 2 รูป)

29 มิ.ย. 2560 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองสนม
( จำนวน 18 รูป)

29 พ.ค.2560 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองสนม
( จำนวน 24 รูป)

โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
( จำนวน 16 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2254 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th