หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,745 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,590 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,865 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,678 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,784 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,684 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,587 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,615 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,875 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 107 รูป)

กิจกรรมรับครูผู้ช่วยคนใหม่
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
( จำนวน 4 รูป)

รับรางวัลนักเรียนตัวแทน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษ
โรงเรียนบ้านคำก้อม
( จำนวน 3 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 0 รูป)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
( จำนวน 5 รูป)

นักเรียนเก่งบ้านหนองกุลา
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
( จำนวน 8 รูป)

เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
( จำนวน 27 รูป)

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
( จำนวน 6 รูป)

มอบเครื่องกรองน้ำ
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมสะเต็มศึกษา
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
( จำนวน 6 รูป)

ต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมรับน้อง จัดโดยกลุ่มประธานนักเรียน และงานแนะแนว
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
( จำนวน 16 รูป)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 29 ติดตามความก้าวหน้า ของ รร.
โรงเรียนลือวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป)

>> ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านโป่งนก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ <<
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
( จำนวน 7 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
( จำนวน 0 รูป)

>> ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จองไฟฯพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 <<
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
( จำนวน 5 รูป)

โครงการค่ายคุณธรรม:วิถีพุทธ:วิถีคนขอนหาด ณ วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (วัดขอนหาด)
โรงเรียนบ้านขอนหาด
( จำนวน 0 รูป)

17พ.ค.2560ประชุมศิษย์เก่าเตรียมงานสร้างโดม
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป)

โรตารีวังจันทน์พิษณุโลกมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 6 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/1681 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th