หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,603 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,378,006 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,796 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,064 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,729 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,960 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,810 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,831 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,310 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,850 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,306 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,869 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,394 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,198 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,793 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประ
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 8 รูป)

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดโครงการค่าย สะเต็มศึกษา (STEM
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 7 รูป)

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อ
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 8 รูป)

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้เข้ามอบดอกดารารัตน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 3 รูป)

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ
( จำนวน 65 รูป)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
( จำนวน 13 รูป)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ1/60
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
( จำนวน 12 รูป)

โครงการอบรมครูพลศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล รุ่น 2
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 3 รูป)

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 1 รูป)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 40 รูป)

อบรมเครือข่ายองค์กรเด็ก และเยาวชน เทศบาลนครสมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 10 รูป)

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
( จำนวน 30 รูป)

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
( จำนวน 37 รูป)

พิธีมอบประกาศนีย์บัตร ในโครงการ D.A.R.E
โรงเรียนบางนราวิทยา
( จำนวน 19 รูป)

จกรรมกีฬากลุ่มนักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปี 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 29 รูป)

กิจกรรมวันแม่ 2560
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
( จำนวน 1 รูป)

โครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 7 รูป)

เดินขบวนรณรงค์ลูกเสือส่งเสริมประชาธิปไตย
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 25 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/1885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th