หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,744 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,590 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,864 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,784 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,683 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,582 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,615 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,875 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปรับสภาพนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2560
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 8 รูป)

เข้าค่ายคุณธรรม 18-19 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
( จำนวน 14 รูป)

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
( จำนวน 28 รูป)

ผอ.พิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักเร
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ปรับปรุง และพัฒนาห้องประชุม
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป)

ปลูกต้นปอเทืองให้บานสพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
( จำนวน 18 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง2560วันที่18พฤษภาคม2560
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
( จำนวน 12 รูป)

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
( จำนวน 122 รูป)

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท FERC
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
( จำนวน 37 รูป)

กิจกรรมการปฐมนิเทศ ปี 60 ระดับมัธยมต้น
โรงเรียนพัฒนศึกษา
( จำนวน 0 รูป)

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับมัธยม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสกลวิทยา
( จำนวน 35 รูป)

นักเรียนจากวิทยาการอาชีพพิชัย
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
( จำนวน 21 รูป)

ทำบุญวันเกิดโรงเเรียน 17 พฤษภาคม
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน
( จำนวน 10 รูป)

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
( จำนวน 6 รูป)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 17 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
( จำนวน 3 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 16 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
( จำนวน 6 รูป)

อบรมเชิงปฏิบัติการ Echo English 10 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
( จำนวน 7 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/1681 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th