หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,877 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,807 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,802 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,578 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,749 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,061 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,811 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,476 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,500 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,250 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,057 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,786 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,719 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันศิลปกัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ 19 เหรียญทองระดับเขตพื้นที่ ไปต่อระดับภาค
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 20 รูป)

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อสอบ 12 ต.ค.2560
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
( จำนวน 16 รูป)


โรงเรียนวัดวังไทร
( จำนวน 25 รูป)


โรงเรียนวัดวังไทร
( จำนวน 0 รูป)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนวัดวังไทร
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 45 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมสร้างเครื่องบินพลังยาง รุ่นที่ 6
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การiจัดสวนในภ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 34 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 25 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรม suwan got talent
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 50 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 38 รูป)

วันที่ 10 ต.ค. 60 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยร่วมกันประดับต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมส่งเสริมโครงการโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน. ค่าย1) วิชาเคมี ณ โรงเรี
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
( จำนวน 35 รูป)

119 ปี อินทนิลรวมใจ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
( จำนวน 215 รูป)

มอบเกียรติบัตรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
( จำนวน 21 รูป)

มหกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม (ภาคสนาม)
โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม
( จำนวน 20 รูป)

การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
( จำนวน 10 รูป)

9 - 10 ตุลาคม 2560 "การทำงานเป็นทีมหลักสูตร 1 " โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย และอนุบาลนิิจจานุเคราะห์ อ.เ
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
( จำนวน 0 รูป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
( จำนวน 13 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/1974 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th