หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายนันทกร หนูดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,806,884 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,798,316 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,277,478 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,796,640 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,741,557 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,656,299 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,305,679 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,088,662 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,937,512 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,894,565 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,853,876 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,813,646 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,798,005 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,711,049 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,621,342 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ประชุมผู้ปกครองห้องเรียน GEP
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 28 รูป)

ค่าย GEP DAY CAMP ของนักเรียนห้องเรียน GEP
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 55 รูป)

ค่ายพัฒนาความประพฤตินักรียน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 37 รูป)

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดอบรมพัฒนาครูต่างชาติ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 68 รูป)

หยุดทุกงานอ่านทุกคน
โรงเรียนเทศบาล๑ โสกคูณ
( จำนวน 8 รูป)

รับใบประกาศโครงการครูแดร์
โรงเรียนเทศบาล๑ โสกคูณ
( จำนวน 15 รูป)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน "กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน" ปีการศึกษา๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 0 รูป)

การศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)
( จำนวน 39 รูป)

ค่ายคุณธรรมระดับประถมวัย-ประถมศึกษาปีที่3
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์
( จำนวน 5 รูป)

การประเมินโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
โรงเรียนบ้านแนงมุด
( จำนวน 18 รูป)

สืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ
โรงเรียนบ้านแนงมุด
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบางมดวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ตลาดนัดอาชีพ
โรงเรียนวัดวังไทร
( จำนวน 44 รูป)

8 ตุลาคม 2561 วันสถาปนาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครบรอบปีที่ 55
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 24 รูป)

กิจกรรมการแข่งทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
( จำนวน 20 รูป)

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 21 รูป)

อบรมการใช้ ระบบ Innovation
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 23 รูป)

มุทิตาจิต นายบุญชัย ซามาตย์
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
( จำนวน 18 รูป)

รายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อตรวจสอบเกรดออนไลน์ ภาคเรียนที่ 01/2561
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
( จำนวน 20 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระหว่างวันที่ 4 - 12 ตุลาคม 2561 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
( จำนวน 49 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2513 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th