หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,564 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,480 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,796 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,725 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,730 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "เกษตรศิลป์คืนถิ่น สร้างรั้วร่วมใจ ต้านภัยน้ำท่วม"
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
( จำนวน 50 รูป)

ศึกชกมวยการกุศล
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
( จำนวน 0 รูป)

สอบวัดความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และ 4 ปีการศึกษษ 2560
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป)

คณะครูศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมบัณฑิตน้อย
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป)

การทดสอบวัดผลระดับชาติ NT
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป)

การทดสอบวัดผลระดับชาติ LAS
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป)

ทดสอบทักษะการอ่านการเขียน
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป)

การอบรมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดปากพระ
( จำนวน 9 รูป)

เหรียญทองมาร์ชชิ่งความดีระดับประเทศ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
( จำนวน 30 รูป)

โครงงานอาหารอนุบาล1-3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
( จำนวน 0 รูป)

ปัจฉิมนิเทศ 2559
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง
( จำนวน 8 รูป)

งานเลี้ยงต้อนรับครูบรรจุใหม่ และเลี้ยงส่งครูย้าย
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป)

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป)

กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 44 รูป)

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธฺิ์ ม.3 และ ม.6
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 21 รูป)

ศึกษาดูงาน โครงการตามรอยพระราชดำริ สำหรับเยาวชน จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 83 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/1658 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th