หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,663 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,084 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,876 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,357 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,000 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,740 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,806 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,764 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,327 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,906 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,401 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ขอแสดงว่ายินดีกับนักเรียน
โรงเรียนสุริยวงศ์
( จำนวน 6 รูป)

การประชุมครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพิณพลราษฎร์
( จำนวน 15 รูป)

การประชุมปฏิบัติปรับปรุงการหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนพิณพลราษฎร์
( จำนวน 18 รูป)

กิจกรรม PLC Show&Share
โรงเรียนพิณพลราษฎร์
( จำนวน 15 รูป)

อบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT 4-5 เม.ย.2561
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
( จำนวน 17 รูป)

พิธีรับวุฒิบัตร ปีการศึกษา2560
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
( จำนวน 17 รูป)

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจมาตรฐานตัวชีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง 2560
โรงเรียนบ้านหนองแสง
( จำนวน 16 รูป)

ลบกระดานดำ'60
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 25
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
( จำนวน 0 รูป)

สรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

10 เม.ย.61 ผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
( จำนวน 17 รูป)

ปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
( จำนวน 23 รูป)

สังสรรค์ปิดภาคเรียนที่2/2560
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
( จำนวน 49 รูป)

การแข่งขันตีก๋องปู่จา ชิงถ้ายพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 8 รูป)

มอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4
โรงเรียนดอนพุดวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 ม.6
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 13 รูป)

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 7 รูป)

วันที่ 7 -8 เมษายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมลฑลอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2254 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th