หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านดอนสง่า
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
สพป.นราธิวาส เขต 2
นางผาติรัตน์ ปกป้อง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายกรรมสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขอน    จ.กาญจนบุรี
นายปิตินันท์ ศรีประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขอน    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศรีรัตน์ ค้ำจุน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านหนองขอน    จ.กาญจนบุรี
นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพุทธรักษา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านหนองขอน    จ.กาญจนบุรี
นางยลพิชา ไวคำนึง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านหนองขอน    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,401,514 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,459,925 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,216,883 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,815,506 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,769,269 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,672,826 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,254,585 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,118,287 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,117,356 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,799,380 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,537,173 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,232,762 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,171,497 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,171,143 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562
โรงเรียนวัดพิชัย
( จำนวน 71 รูป / โพสเมื่อ 08 ธ.ค. 62)
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจ่ัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนืื่องในวันพ่อแห่งชา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 08 ธ.ค. 62)
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมแข่งขันกีฬาไอยราเกมส์ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนว
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 08 ธ.ค. 62)
วันที่ 29 พ.ย. 62 คณะครูได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 ศึกษาดูงานณ โรงเรีย
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
( จำนวน 33 รูป / โพสเมื่อ 08 ธ.ค. 62)
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที 6 ธ.ค.2562
โรงเรียนวัดพิชัย
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 08 ธ.ค. 62)
วันที่ 29 พ.ย. 62 นักเรียนป.5-6 สอบนักธรรมโท และนักธรรมตรี ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 08 ธ.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประเพณีลอยกระทง (๑๑ พ.ย.๖๒)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 11 พ.ย. 62
เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (๒๕ พ.ย.๖๒)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ย. 62
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (๒๕ พ.ย.๖๒)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ย. 62
วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (๔ ธ.ค.๖๒)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 04 ธ.ค. 62
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจ่ัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนืื่องในวันพ่อแห่งชา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 08 ธ.ค. 62
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมแข่งขันกีฬาไอยราเกมส์ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนว
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 นักเรียนป.5-6 สอบนักธรรมโท และนักธรรมตรี ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 คณะครูได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 ศึกษาดูงานณ โรงเรีย
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 08 ธ.ค. 62
วันที่ 27 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 08 ธ.ค. 62
วันที่ 25 พ.ย. 62 นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมวันธีรราช ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 08 ธ.ค. 62
SARปี 61
โดย : นายสุบรรณ แสงกล้า
ร.ร.สุวิทย์เสรีอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค รายวิชาหลักภาษาไทย ท 30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โดย : นางสายไหม จิตรหลัง
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ในรายการกีฬาจังหวัด
โดย : นายธนสาร นิลระตะ
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ผู้ฝึกสอนวิ่ง 600 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
โดย : นายวินัย ยิ่งยง
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ผู้ฝึกสอนวิ่ง ผลัดผสม รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย : นายวินัย ยิ่งยง
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
รางวัลเหรียญทองแดง สปีดสเก็ตติ้ง ซีเกมส์ 2019 ประเทศ ฟิลิปปินส์
โดย : นายไตรภพ ทองงาม
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
เกม Better Life
โดย :
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอต์ฟแวร์ part14
โดย : เด็กหญิงสุวรรณา กองทอง เด็กหญิงลิตาวงศ์จันทร์ และเด็กชายสรวิชญ์ โทบุหย่อง
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอต์ฟแวร์ part13
โดย : เด็กหญิงสุวรรณา กองทอง เด็กหญิงลิตาวงศ์จันทร์ และเด็กชายสรวิชญ์ โทบุหย่อง
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอต์ฟแวร์ part12
โดย : เด็กหญิงสุวรรณา กองทอง เด็กหญิงลิตาวงศ์จันทร์ และเด็กชายสรวิชญ์ โทบุหย่อง
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th