หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,341 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,769 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,144 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,925 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,601 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,916 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,421 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,881,010 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,901 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,569 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,936 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,566 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,440 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,375 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,235 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
17 เมษายน 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(SMAT,Special Program)นักเรียนชั
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 64)
ปัจฉิมนิเทศ 64
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 64)
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูโชติช่วง ต่อชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพ) และ คุณครูยุทธภูมิ พลอาวุธ (กลุ่มสา
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 64)
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 64)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 60 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 64)
กิจกรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
มาตรการการมอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 17 เม.ย. 64
เลื่อนมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) | 17 เม.ย. 64
เลื่อนรับปพ.1
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) | 17 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูภาษาจีน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 17 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 17 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาธุรกิจ)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 17 เม.ย. 64
แบบรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุไหงโกลก | 17 เม.ย. 64
เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา | 17 เม.ย. 64
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 | 17 เม.ย. 64
ประกาศมาตรการและควบคุมสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 16 เม.ย. 64
สื่อการเรียนการสอน วิชา การงานอาชีพ 1 ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพ 3 ง23101 (งานประดิษฐ์) ด้วยเทคนิคการสอนเพื่อฝึกทักษะตามงานตามลำดับขั้นแบบซิมป์สัน
โดย : นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทยโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิชาฟิสิกส์1 รหัสวิชา ว31201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่
โดย : นางสาวปณัชช์พิชชา อินขาว
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย วิชาหน้าที่พลเมือง 4 รหัสวิชา ส22234 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพลเมืองดี ตามวิถีไทย
โดย : นางสาวสิริพร การสร้าง
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวศตายุ สุมหะ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวภัชราวรรณ์ ทิพโพธิ์ศรี
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ จันทนิชย์
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวนันทิยา นุ่นภักดี
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th