หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
นายปราการ สนทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางคำนวล อุส่าห์ดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางกนกภรณ์ วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางพรทิพา วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,910,878 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,833,897 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,352,925 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,831,464 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,535 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,702,947 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,343,262 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,121,470 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,010,297 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,944,691 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,906,350 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,837,512 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,823,411 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,734,804 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,638,376 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.สุวรรณทนา ชื
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ย. 61)
อสม.น้อยร่วมกับหมออนามัยจัดกิจกรรมหมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดไข้เลือดออกและไข้
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ย. 61)
อ.ก.ต.ป.น. 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกุง
( จำนวน 33 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ย. 61)
กิจกรรมแข่งขันทักษะ 2561
โรงเรียนบ้านโคกกุง
( จำนวน 23 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ย. 61)
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ย. 61)
กิจกรรมอบรมฟันสวย
โรงเรียนบ้านโคกกุง
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
1.5
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 15 พ.ย. 61
2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 16 พ.ย. 61
1
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 14 พ.ย. 61
ทดสอบแทรก 13 กย 61
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 13 ก.ย. 61
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 16 พ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 16 พ.ย. 61
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายปฐมวัยโรงเรียน2561
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 16 พ.ย. 61
คณะจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเดินทางมาส่งครูอัญญากร (12พ.ย.61)
โรงเรียนปากพูน | 16 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านเจาะตาแม เรื่องการสอบภาคความรู้ ความสามารถ(ภาค ก) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตำแหน่งพนักงา
โรงเรียนบ้านเจาะตาแม | 16 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ | 16 พ.ย. 61
เกียรติคุณบัตร ครูดีเด่น สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางไพเราะ เวทย์สฤษฎฺ์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกซ้อมแบตมินตันชาย-หญิงคู่ รุ่น12 ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่36ระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์4
โดย : นายคณาธิป เจริญศรี
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
เกียรติคุณบัตร ได้ับรางวัลตามโครงการสวยด้วยสะอาด ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2561
โดย : นางไพเราะ เวทย์สฤษฎฺ์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
เกียรติคุณบัตร เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการเข้าเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
โดย : นางไพเราะ เวทย์สฤษฎฺ์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว)
โดย : นางไพเราะ เวทย์สฤษฎฺ์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
สอบชิงทุนการศึกษาปีละ 600 บาท จนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : เด็กชายวาริพันธ์ หว่องเจิรญพันธ์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัล ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : เด็กหญิงผกากาญจน์ เผ่าแจ้
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์    จ.สุรินทร์
รางวัล ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : เด็กหญิงอภิชญา ระยับศรี
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์    จ.สุรินทร์
เรื่องความสุขของหญิงแหล่ รร วศ
โดย : ภาพยนตร์สั้นเรื่อง
ร.ร.วังยาวศึกษาวิทย์    จ.มหาสารคาม
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เด็กชายกะปิ" Short Film Easy พี่สอนน้อง
โดย : ภาพยนตร์สั้นเรื่อง
ร.ร.วังยาวศึกษาวิทย์    จ.มหาสารคาม
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th