หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,404,994 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,765 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,560 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,861 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,380 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,751 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,088 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,607 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,646 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,878 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,026,993 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,854 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,315 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,446 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ปัจฉิิม 61
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 25 มี.ค. 62)
วันที่​ 25​ มีนาคม​ 2562​ พิธีมอบวุฒิบัตร​ บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ​ นักเรียนชั้น​ ป.6​ ปีการศึกษา​
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มี.ค. 62)
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 25 มี.ค. 62)
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
( จำนวน 33 รูป / โพสเมื่อ 25 มี.ค. 62)
รายงานการจัดการศึกษา และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 25 มี.ค. 62)
ขนมปุยฝ้าย
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 25 มี.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4ประจำปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป (แจ้งความจำนงออนไลน์)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 25 มี.ค. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 25 มี.ค. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 25 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบช้ัน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 25 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒฯประสิทธิภาพในหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 25 มี.ค. 62
ผลการประเมินระดับชาติ o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มสูงขึ้น
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 25 มี.ค. 62
ตรวจสอบรายชื่อรับประกาศนียบัตร ม.3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 25 มี.ค. 62
ตรวจสอบรายชื่อรับประกาศนียบัตร ม.6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 25 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง โครงการห้องเรียน MEP
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 25 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการห้องเรียน Mini Emglish Pr
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 25 มี.ค. 62
การศึกษาปัญหาความคงทนในการจาคาศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
โดย : สาคร อ่อนเอม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการท่องจาคาศัพท์กริยา 3 ช่อง โดยใช้ตารางแบบฝึกทักษะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (อ 22202) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวอิงอร อยู่ปากพลี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอีสป สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากแบบฝึกอ่านประสมคาเป็นขั้นตอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
โดย : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากแบบฝึกอ่านประสมคาเป็นขั้นตอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
โดย : นางนฤมล หนูพรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
างวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 " การประกวดออกแบบผ้าทอพื้นบ้านวิถีไทเลย" ในรูปแบบชุดลำลอง งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย 2562
โดย :
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม    จ.เลย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมปฺประเทศไทย ครั้งที่ 15
โดย :
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม    จ.เลย
โล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศสาวไหมลีบงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไทย ครั้งที่13
โดย :
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม    จ.เลย
รางวัลการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑
โดย :
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
โดย :
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th