หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
นางสาวพัชริน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวอมรรัตน์ เปล่งปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายนวรัฐ วรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายปิยะ สันติชัยชาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,317,951 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,277,843 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,937,474 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,529,124 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,432,409 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,019,877 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,857,866 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,696,477 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,676,590 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,564,687 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,543,408 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,519,322 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,498,845 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,434,288 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,403,062 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
มอบวุฒิบัตร ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ค. 61)
ปฐมนิทศนักเรียน ม.1,4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ค. 61)
ต้อนรับ ผอ. และครูนิตศรา
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ค. 61)
ลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ค. 61)
วันครู 2561
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ค. 61)
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตกพรม | 22 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 / 2561
โรงเรียนวัดตกพรม | 22 พ.ค. 61
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตกพรม | 22 พ.ค. 61
เปิดเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 / 2561
โรงเรียนวัดตกพรม | 22 พ.ค. 61
ประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 / 2561
โรงเรียนวัดตกพรม | 22 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | 22 พ.ค. 61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 พ.ค. 61
แจ้งย้ายที่ทำการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 พ.ค. 61
ขอความร่วมมือสำหรับการแต่งกายในการปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 พ.ค. 61
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด เล่าเรื่องเมืองชัยนาท เล่มที่ ๑ เรื่อง ชัยนาทบ้านเรา
โดย : นางกัลยาณ์ เนียรภาค
ร.ร.อนุบาลชัยนาท    จ.ชัยนาท
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle; 5E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย รายวิชา ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
โดย : นางนาไล สาโสภา
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
โดย : นางพิมพ์ใจ ริมสกุล
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" มวยไทยสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เพชรบุระเกมส์"
โดย : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
แข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
โดย : เกียรติบัตรอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ร.ร.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย : นายธีรชัย สีลาพรหม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จันทบุรี
โดย :
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 6
โดย : เด็กชายพีระพัฒน์ กรวดนอก เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ เด็กหญิงบุญญานุช บุญหอม
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th