หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นายภาณุเดช สิวะพลงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาวบังอร กระจะจ่าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาววัชนันท์ ศรีหะจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นายศักดา หนาเหตุ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
นางละเอียด ทาวี
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

กลุ่ม : ทำเนียบครูและบุคลากร
ร.ร.บ้านคลองเจริญ    จ.สระแก้ว
นายไตรภูมิ อ้ายวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,117,167 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,503,709 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,065,873 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,362 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,530,115 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,418,711 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,154,314 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,942,293 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,788,785 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,743,845 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,623,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,610,535 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,548,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,525,719 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,492,973 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นป.4-6
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
( จำนวน 74 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นป.1-3
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
( จำนวน 44 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
การแข่งขันกีฬา​ กรีฑา​ เด็กเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ วันที่​ 19​ -​ 20
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
English Day Camp 19-07-2561
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
ประเมินภายในปี 2561
โรงเรียนบ้านนาบอน
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศวันมาเรียนรอบแรก
โรงเรียนสักงามวิทยา | 19 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 19 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 222/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บง-9978 สระแก้ว โดยวิธีเฉ
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 19 ก.ค. 61
แบบสำรวจการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนสุไหงโกลก | 19 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร | 19 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 226/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 19 ก.ค. 61
ร่วมประชุมเผยแพร่บทเรียนฯ
โรงเรียนวิชชานารี | 19 ก.ค. 61
ร่วมไว้อาลัย
โรงเรียนวิชชานารี | 19 ก.ค. 61
บทที่ 1 การคิดเชิงคำนวณ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
โดย : นายเดชา โพนทอง
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การปลูกฝังหน้าที่ชาวพุทธด้วยกระบวนการปฏิบัติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศาสนพิธี
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : นางไอลดา เกิดนาค
ร.ร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย    จ.เชียงใหม่
ชนะเลิศวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : ทีมนักกีฬาวิ่งเปี้ยว
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขัน THE 4TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
โดย : ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิง นินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
โดย : นางสาวลลิตา บัวงาม ม.6/2 เลขที่ 20
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th