หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,050 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,593 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,117 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,094 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,355 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,291 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,494 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,283 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,342 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,567 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,336 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,848 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,393 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พุทธชินราชขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เร่งอบรมพัฒนาครูจัดทำสื่อ Online เตรียมความพร้อมปรับการเรียนการสอน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
สหวิทยาเขตพุทธชินราชรับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.39 เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
ประชุม VDO Conferenceโปรแกรม True VROOM ครั้งที่ 3
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
ความคืบหน้าแปลงผัก KJP
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
เยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนช่วงวิกฤติโควิด-2019
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
ขอขอบคุณร้านค้าคุณสุนา แก้วเกษเกี้ยง บริจาคข้าวสารอาหารแห้งสำหรับ ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์ช่วง COVID-1
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 31 พ.ค. 63
รับนมกล่อง UHT เดือนมิถุนายน
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) | 31 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 31 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 31 พ.ค. 63
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 31 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดและรับมอบหนังสือ ชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6
โรงเรียนนารีนุกูล | 30 พ.ค. 63
สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV)
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | 11 พ.ค. 63
วันลอยกระทง
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | 11 พ.ย. 62
ยกเลิกปรับลดเวลา บุคลากร'ศธ.'ทำงานตามปกติ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/7772
โรงเรียนบ้านวังทองแดง | 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ | 30 พ.ค. 63
แฟ้มสะสมผลงาน
โดย : นายชัยยุทธ ฟักมงคล
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ง23101 วิชาการงานอาชีพ ม.3/7
โดย : นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ส30225 วิชาโลกศึกษา ม.5/3,5/4
โดย : นางสาวนวรัตน์ อำมรพรต
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101
โดย : นางนัฐลดา พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางวรรณา นาวาพงษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.สารสาสน์สมุทรสาร    จ.สมุทรปราการ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.พบ.1)
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ
ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : เด็กชายวิชยานนท์ วงค์ธิมา
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : เด็กชายเบญจพล คนเที่ยง
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : เด็กชายณัฐพงค์ สุนะเสน
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th