หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,955 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ดมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 06 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) | 06 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนวาริชวิทยา | 06 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Englsih Progra
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑ สลับฟันปลา (รับวงนอก) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๒ ปักษาแหวกรัง (รับวงใน) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๓ ชวาซัดหอก (ศอกวงนอก) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๔ อิเหนาแทงกฤช (ศอกวงใน) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๕ ยกเขาพระสุเมรุ วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๖ ตาเถรค้ำฟัก วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๗ มอญยันหลัก (รับต่อยด้วยถีบ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๘ ปักลูกทอย (รับเตะด้วยศอก) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๙ จระเข้ฟาดหาง (รับต่อยด้วยเตะ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๐ หักงวงไอยรา (ถองโคนขา) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๑ นาคาบิดหาง (บิดขาจับตีเข่าที่น่อง) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๒ วิรุณหกกลับ (รับเตะด้วยถีบ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๓ ดับชวาลา (ปิดหมัดต่อยตอบ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๔ ขุนยักษ์จับลิง วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๕ หักคอเอราวัณ (โน้มคอตีเข่า) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 60
3 มีนาคม 2560 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
5 มีนาคม 2560 วันนักข่าว
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
8 มีนาคม 2560 วันสตรีสากล
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
13 มีนาคม 2560 วันช้างไทย
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
15 มีนาคม 2560 วันสิทธิผู้บริโภคสากล
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
20 มีนาคม 2560 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
21 มีนาคม 2560 วันกวีนิพนธ์สากล
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
22 มีนาคม 2560 วันอนุรักษ์น้ำโลก
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
27 มีนาคม 2560 วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
31 มีนาคม 2560 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
ประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา | 05 มี.ค. 60
การแข่งขันกีฬาภายใน "แก้งนางราษฎร์บำรุงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง | 05 มี.ค. 60
ปฎิทินปฏิบัติงานครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เดือน มีนาคม-เมษายน 2560
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 05 มี.ค. 60
กำหนดนัดหมายนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ช่วงปิดเทอม
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 05 มี.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 05 มี.ค. 60
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดวัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนสุทธสิริโสภา | 05 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดรุณวิทยา | 05 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์สอบเข้าชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดารุสสาลาม | 05 มี.ค. 60
ปฏิทินโรงเรียนกวางตงประจำเดือนมีนาคม 2560
โรงเรียนกวางตง | 05 มี.ค. 60
เปิดรับนักเรียนอนุบาลสามขวบ
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน | 05 มี.ค. 60
กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) | 04 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) | 04 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม | 03 มี.ค. 60
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม | 03 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 03 มี.ค. 60
ครูสมนึก ชาวสวน
โรงเรียนละทายวิทยา | 03 มี.ค. 60
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนของครูแยกตามกลุ่มสาระ
โรงเรียนแม่แจ่ม | 03 มี.ค. 60
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการขายอาหารของแม่ค้าในโรงอาหารโรงเรียนแม่แจ่ม ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่แจ่ม | 03 มี.ค. 60
วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับเตรียมอนุบาล และป.1-6...มีเนื้
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 03 มี.ค. 60
ไฟล์แผนการนิเทศ ติดตาม ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | 03 มี.ค. 60
วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล 1-3...มีเนื้อหาต่อ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 03 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th