หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,043 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,292 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่ง ที่ 443 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 04 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 04 ม.ค. 61
ตรวจผลฉลากการกุศล Christmas Fair
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 04 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลญาริดา
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 04 ม.ค. 61
การสอบกลางภาค ภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 04 ม.ค. 61

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | 04 ม.ค. 61
กิจกรรมหน้าเสาธง,ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 04/01/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 04 ม.ค. 61
วันคริสต์มาสครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิชชานารี | 04 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ ด้วยวิธีประกวด
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 04 ม.ค. 61
วันคริสมาสต์ รร.เคนเน็ตฯ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 04 ม.ค. 61
รักการอ่านและกิจกรรมหน้าเสาธง 03/01/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 04 ม.ค. 61
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 04 ม.ค. 61
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการ โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะฯจังหวัดลำปาง
โรงเรียนวิชชานารี | 04 ม.ค. 61
พิธีวางศิลารากสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 04 ม.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 03 ม.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 03 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณสนั
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ | 03 ม.ค. 61
กีฬาสีภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 03 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนปัญญานฤมิตขอความร่วมมือผู้ปกครอง ประตูหน้าโรงเรียนจะปิดเวลา 16.00น เปิดอีกที 17.00น
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 03 ม.ค. 61
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนดวงกมล | 03 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ | 03 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการงบประมาณสนับ
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ | 29 ธ.ค. 60
ติว O-NET 1ึ7 มกราคม 2561 รายละเอียด คลิ๊กเลย!!
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 03 ม.ค. 61
สอบเก็บคะแนนกลางภาค วันที่ 8-12 มกราคม 2561 นี้
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 03 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2560
โรงเรียนวังข่อยพิทยา | 03 ม.ค. 61
คำสั่งที่ 271/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1,ม.4 ปี'61
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 03 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ วัดทับกฤชใต้ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม ประจำปี 2561
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 3
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 03 ม.ค. 61
29ธ.ค.2560 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561
โรงเรียนเทศบาล1 หนองบัวลำภู | 03 ม.ค. 61
คำขวัญวันครูปี 61 ‘‘ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา’’
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 03 ม.ค. 61
28ธ.ค.2560 กิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล1 หนองบัวลำภู | 03 ม.ค. 61
เกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบสอง
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 03 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 03 ม.ค. 61
สารกันเกรา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน | 03 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูห้องเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 03 ม.ค. 61
ปั่นปั่นไปไหว้พระธาตุ
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 03 ม.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 03 ม.ค. 61
แนะนำครูใหม่
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) | 02 ม.ค. 61
มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 02 ม.ค. 61
เอกสารกำหนดการการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 02 ม.ค. 61
สารทำนบ ฉบับ 1/2561
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวทำนบ | 02 ม.ค. 61
รับมอบเสื้อกันหนาว ขนม อุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 02 ม.ค. 61
ศูนย์ความรู็เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 02 ม.ค. 61
ประชุมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 02 ม.ค. 61
สวัสดีปีใหม่ 2561
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 02 ม.ค. 61
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ ICT ประชารัฐ ชนย.
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 31 ธ.ค. 60
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย | 31 ธ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/385 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th