หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,904 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,810 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,829 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,605 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,750 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,067 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,814 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,478 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,501 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,254 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,789 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,721 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,282 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 23 ก.ย. 60
ประกาศปิดเรียนในวันที่ 30 กันยายน 2560 - 29 ตุลาคม 2560
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 22 ก.ย. 60
ประกาศการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 15 ก.ย. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 28 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน : บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ของนักเรี
โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร | 28 ก.ย. 60
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โรงเรียนวิชชานารี | 28 ก.ย. 60
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม | 28 ก.ย. 60
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม | 28 ก.ย. 60
งานเกษียณ ครูสามชาย ครูสุริยา ครูสุรีย์พร
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา | 28 ก.ย. 60
กิจกรรม สร้างสุขด้วยการอ่าน สานต่อความสำเร็จ
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา | 28 ก.ย. 60
รายชื่อที่พักสำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 28 ก.ย. 60
สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 28 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศใ
โรงเรียนวัดสารอด | 27 ก.ย. 60
คำสั่งที่ ๒๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 27 ก.ย. 60
สรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.ตรัง ครั้งที่ 67
โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ | 27 ก.ย. 60
การอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 27 ก.ย. 60
เเชมป์กรุงเทพมหานคร การเเข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 27 ก.ย. 60
เเชมป์กรุงเทพมหานคร กีฬานักเรียน วอลเลย์บอลชาย รุ่น 10 ปีชาย รองเเชมป์รุ่น 12 ปีชาย
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 27 ก.ย. 60
เเชมป์กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปีหญิง เป็นตัวเเทนกรุงเทพมหานคร ไปเเข่งขันร
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 27 ก.ย. 60
เเชมป์ วอลเลย์บอลบางปู เเชมป์เปี้ยนคัพ 2560 รุ่น 12 ปีชาย จัดเเข่งขันโดย เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปรา
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 27 ก.ย. 60
ด่วน ขยายเวลา-ประกาศโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 27 ก.ย. 60
กำหนการต่างๆ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 (ที่ ม.พ.053/2560)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 27 ก.ย. 60
ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตรัง
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 15 ก.ย. 60
ยินดีต้อนรับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 31 ส.ค. 60
พิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 01 ก.ย. 60
จดหมายข่าว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 27 ก.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ | 27 ก.ย. 60
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 27 ก.ย. 60
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 27 ก.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
โรงเรียนท่าโขลงพระนคร | 27 ก.ย. 60
กำหนดการปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
โรงเรียนท่าโขลงพระนคร | 27 ก.ย. 60
ครม.มีมติให้ข้าราชการไว้ทุกข์ตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.- 27 ต.ค.2560 ลดธงครึ่งเสา
โรงเรียนโคกศรีเมือง | 27 ก.ย. 60
ปฏิทินงาน
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม | 27 ก.ย. 60
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 9 ตุลาคม 2560
โรงเรียนบางไทรวิทยา |
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 27 ก.ย. 60
แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 27 ก.ย. 60
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นประเภท
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 27 ก.ย. 60
คำสั่งกำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติและรับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 27 ก.ย. 60
คำสั่ง กำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติและรับผิดชอบ (แก้ไขเฉพาะราย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 27 ก.ย. 60
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 27 ก.ย. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 27 ก.ย. 60
ผลการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที 67
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 26 ก.ย. 60
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม | 26 ก.ย. 60
คำสั่ง ที่ 313/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “กษิณาลัย สานสายใย มุทิตา 60”
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 ก.ย. 60
มหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 26 ก.ย. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล
โรงเรียนสุไหงโกลก | 26 ก.ย. 60
ลิงค์โปรแกรม
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา | 26 ก.ย. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พ.ย. 2560
โรงเรียนวัดแคใน | 26 ก.ย. 60
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1) | 26 ก.ย. 60
แจ้งปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ต.ค. 2560
โรงเรียนวัดแคใน | 26 ก.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th