หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางอัญชลี โพธารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาววโรทัย ภูอาษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวชลจิรา โพธิ์งาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศรัญญา โสภาสิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางกาญจนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางอุดม กำมนาฏ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,382 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,806 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,649 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,348 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,946 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,660 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,055,994 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,338 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,549 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,747,966 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,096 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,569 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,838 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,234 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี ปี 1/2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 27 ต.ค. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 27 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา | 27 ต.ค. 62
ข้อมูลรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 27 ต.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 27 ต.ค. 62
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลงานนักเรียน ณ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา | 27 ต.ค. 62
ผลการประเมิน NT ป.3 ปี 2561
โรงเรียนวัดอดิศร | 27 ต.ค. 62
ผลการประเมิน RT ป.1 ปี 2561
โรงเรียนวัดอดิศร | 27 ต.ค. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 อัพเดท เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 2562
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 03 พ.ย. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.256
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 27 ต.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 27 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดี น้องเอย เด็กหญิงจิรนันต์ อุ่นพยัคฆ์ ตัวแทนภาคใต้ คัดเลือกแข่งขันเทควันโด้ระดับประเทศ
โรงเรียนจงฮั้ว | 26 ต.ค. 62
การแข่งขัน Asia didac youth robot competition 2019
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 26 ต.ค. 62
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IEYI 2019) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 26 ต.ค. 62
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการวิทย-คณิต
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 26 ต.ค. 62
ประกาศตารางเรียน ตารางสอน โรงเรียนนาสาร ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนนาสาร | 26 ต.ค. 62
ประกาศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 26 ต.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.1
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 26 ต.ค. 62
28 ตุลาคม 2562 เปิดภาคดรียน 2/2562
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 26 ต.ค. 62
กำจัดยุงลาย
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 26 ต.ค. 62

โรงเรียนวัดท่าพูด | 25 ต.ค. 62

โรงเรียนวัดท่าพูด | 25 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้าเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 25 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องพยาบาล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า)
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 406/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะการรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายบุรณาการ "IP Integrated Camp"
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 404/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 397/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 396/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 395/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีวางพวงมาลา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 388/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จังหวัดระนอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 380/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แจกเอกสารรายงานผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 370/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Intensive Course For EP students
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 367/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวางพวงมาลา "พระบรมรูป ๒ รัชกาล"
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 366/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Enhancing Skills For Mathematics and English Tes
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 365/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 363/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการเข้าค่ายภาษาไทย "ภาษาไทยสัญจร ครั้งที่ 6"
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 360/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนรัฐบาลสหรัฐ (เอ เอฟ เ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 358/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 357/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 361/2562 เร่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ (เพิ่มเติม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 332/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีลอยกระทง เผาเที่ยน เล่นไฟ จังหวั
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 25 ต.ค. 62
เพลง หัวใจปี้ป่น (แปลงเป็น..เพลงประจำค่าย รร.วิชาวดี)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 25 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันทุกกลุ่มสาระที่ได้ไปเป็นตัวแทนในระดับภาค ณ จ.สมุทรประการ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน | 25 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 25 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม / ชมรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 25 ต.ค. 62
ฉบับที่ 52 เทอม 1/2562
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 25 ต.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/617 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th