หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,455,441 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,737,836 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,185 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,422 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,817 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,203 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,538 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,555 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,063 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,271 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,366 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,099 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,447 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,339 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,400 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งที่ 207/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 19 ก.ย. 61
ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านบึงหอม
โรงเรียนบ้านบึงหอม | 19 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน กา
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 12 ก.ย. 61
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 19 ก.ย. 61
วันที่ 29 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านคลองลานจัดงานภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตา ด้วยดวงใจ
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 19 ก.ย. 61
การจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเชิดชูเกียรติ ครูวินิจ ศรีวงศ์
โรงเรียนบ้านบึงหอม | 19 ก.ย. 61
English Camp ระดับปฐมวัย
โรงเรียนวิชชานารี | 19 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 19 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 19 ก.ย. 61
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) | 16 พ.ค. 61
ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 19 ก.ย. 61
ได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 19 ก.ย. 61
ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 19 ก.ย. 61
แจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 19 ก.ย. 61
แจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 19 ก.ย. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 19 ก.ย. 61
ราคากลางวัสดุสิ้นเปลือง
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 16 พ.ค. 61
ประกาศ ราคากลางโดยกรมบัญชีกลาง
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 15 เม.ย. 61
ราคากลาง สพฐ.
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 21 มิ.ย. 61
ราคากลางมาตรฐานสำนักงบประมาณ
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 14 ก.ค. 60
ราคากลางครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 16 พ.ค. 61
คำสั่งที่ 206/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 19 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคปีการศึกษา 1/2561
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา | 19 ก.ย. 61
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 19 ก.ย. 61
วันที่ 16/9/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน GIE
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 19 ก.ย. 61
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 18 ก.ย. 61
สอบกลางปีและสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561 3-5 ต.ค. 61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 18 ก.ย. 61
งานมุทิตาจิต "ครูพิกุล มาลาทอง" 28 ก.ย.61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 18 ก.ย. 61
กีฬาเครือข่ายหนองบัวแก่งเสี้ยน 21 ก.ย.61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 18 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 18/2561 วันที่ 18 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหนัง | 18 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 17/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหนัง | 17 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมาบริการ)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปตท.สผ. คัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
โรงเรียนวังแขมวิทยาคมเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับการประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 18 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม. 1- ม.3
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) | 18 ก.ย. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 18 มิ.ย. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ก.ย. 61
ขอความร่วมมือลงทะเบียนโปรแกรมการรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ก.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็น Admin ระดับโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ก.ย. 61
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ก.ย. 61
การขยายผลการผลิตสื่อการเรียนการสอนการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ก.ย. 61
ชื่อโครงการ ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา | 18 ก.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/484 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th