หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,953 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เปิดบ้านวิชาการ Open House
โรงเรียนบ้านดูนสิม | 21 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา | 21 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ม.1-ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 21 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 21 มี.ค. 60
เด็กดีศรีดูนสิม บินลัดฟ้าสู่มหานคร
โรงเรียนบ้านดูนสิม | 21 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนวิชาท่องเที่ยว ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่2/2559
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 21 มี.ค. 60
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ | 20 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 21 มี.ค. 60
รณรงค์ปิดไฟเพื่อลดโลกร้อน 25 มีนาคม 2560
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 21 มี.ค. 60
คู่่มือประเมินประสิทธิภาพฯ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 10 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 21 มี.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนมกราคม
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนธันวาคม
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนพฤศจิกายน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนกันยายน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนสิงหาคม
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนกรกฎาคม
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนมิถุนายน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2559 ฉบับเดือนพฤษภาคม
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 21 มี.ค. 60
บัญชีรายละเอียดวัสดุ(แนบโครงการ)
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 21 มี.ค. 60
ฟอร์มโครงการปีการศึกษา2560
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 21 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 21 มี.ค. 60
แบบประเมินข้าราชการครู2559
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 10 พ.ค. 59
พิธีมอบเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียนอนุบาล2และป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 21 มี.ค. 60
ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 21 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของคุณครูจิณห์นิภา เกษมสินธุ์
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม | 21 มี.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๗๔ /๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายสมเด็จพระนเรศ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 21 มี.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ฯ
โรงเรียนบ้านเตียนอาง | 16 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วครา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 20 มี.ค. 60
ประกาศเรียกลำดับสำรองมามอบตัวเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนารีนุกูล | 20 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา | 20 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระบบโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 20 มี.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร | 20 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (เพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 20 มี.ค. 60
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 20 มี.ค. 60
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 20 มี.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๗๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงแรมเรือนแ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 มี.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๗๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายสมเด็จพระบ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 มี.ค. 60
เชิญร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) | 20 มี.ค. 60
เชิญร่วมกิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้" Obec Active Learning
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) | 20 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 20 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 20 มี.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 20 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนวิทย์ - คณิต - เทคโนโลยี (รอบสอง
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 20 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนวิทย์ - คณิต - อังกฤษ (รอบสอง)
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 20 มี.ค. 60
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอาเวมารีอา | 20 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย | 20 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th