หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายประจวบ แถลงธรรม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางเขียน วสุวัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาววัชรี ฉุยฉาย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
นางสาวมัทนา หนูแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
นางสาวสุนทราภรณ์ อินอ่อน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,978,572 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,875,375 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,427,727 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,317 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,761,973 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,390,515 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,162,902 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,065,942 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,027,867 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,027,524 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,879,381 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,590 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,760,054 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,658,477 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 14 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 14 ธ.ค. 61
ประกาศผลสอบ โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 (Science Test 2018)
โรงเรียนนารีนุกูล | 14 ธ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างรายเดือนตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
โรงเรียนควนเนียงวิทยา | 14 ธ.ค. 61
ประกาศ! เรื่อง การจัดเจ้าหน้าที่รับสมัครและสอบเข้านักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสกลวิทยา | 14 ธ.ค. 61
วันวิชาการระดับปฐมวัย
โรงเรียนวิชชานารี | 14 ธ.ค. 61
เปลี่ยนแปลง กิจกรรมวัน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ป.1-ม.3
โรงเรียนวัดท่าพูด | 14 ธ.ค. 61
ตารางการแข่งขัน กิจกรรม ศิลปะ-ดนตรี 1-31 รายการ โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่าพูด | 14 ธ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาว
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวปฏิบัติ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
ส่งสำเนาหนังสือราชการ (ชดใช้ลาศึกษาต่อ)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
ประกาศปรับเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
เขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
การขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
สำรวจข้อมูลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายชื่อ รร.ที่ได้รับจัดสรร.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการรายงาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
คำสั่งจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วญ)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
แบบสัญญาค้ำประกัน สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเท
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
ทบทวนการดำเนินงานมาตรการและแนวทางการดำเนินโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 14 ธ.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2562 รอบแรก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 14 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา | 13 ธ.ค. 61
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมชาย4ที่/49 ด้วยวิธี e-Bidding
โรงเรียนบ้านดูนสิม | 13 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6 13/12/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 ธ.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 13/12/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 ธ.ค. 61
การแข่งขันฟุตซอล สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ครั้งที่ 3 11/12/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 ธ.ค. 61
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนจาก Meijo Universiity (MOU)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 13 ธ.ค. 61
โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 13 ธ.ค. 61
งานวันวิชาการ “ Vijjanari School Open House ”
โรงเรียนวิชชานารี | 13 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 13 ธ.ค. 61
ผลงานครูและนักเรียน
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ | 13 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 13 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี โรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 13 ธ.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/472 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th