หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,404,975 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,754 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,550 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,859 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,365 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,732 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,063 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,591 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,623 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,862 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,026,971 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,732 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,313 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล | 24 มี.ค. 62
คะแนนการประเมินผลการอ่านออก เขียนได้ ป.1 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 24 มี.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย บุราณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 24 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 24 มี.ค. 62
จุลสารผาสุก ฉบับที่ 2-2561
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | 24 มี.ค. 62
กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง | 23 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 23/03/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รางวัลระดับประเทศ
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง | 23 มี.ค. 62
สมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 23 มี.ค. 62
รับรายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 และชั้น ป.1
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา มากที่สุด อันดับ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา มากที่สุด อันดับ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชา วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชา ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา | 23 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชา ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา | 23 มี.ค. 62
สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล 2562
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 23 มี.ค. 62
ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค คณะสงฆ์ ที่ 18 วันที่ 21 มีนาคม 2562
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงโมริญา ศรีทองมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 23 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ | 23 มี.ค. 62
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 23 มี.ค. 62
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิชาการทั่วไป
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 23 มี.ค. 62
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างการเรียนวิชาการทั่วไป
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 23 มี.ค. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่รับหน้าที่ใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา | 23 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 22 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์และนักโภชนาการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 23 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม | 22 มี.ค. 62
โครงการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 22 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 22 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 22 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2/2561 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 22 มี.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง | 22 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 มี.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒)
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 22 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ MEP,SC,SC-G
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 22 มี.ค. 62
ยกเลิกประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ SC
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.1ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษEnglish Pro
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.1ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันที่รับวุฒิของนักเรียนชั้น ม.3 เป็นวันที่ 4 เมษายน 2562
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ | 22 มี.ค. 62
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 22 มี.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 22 มี.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2562
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 22 มี.ค. 62
วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม | 22 มี.ค. 62
ฉบับ 8/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 22 มี.ค. 62
ฉบับ 7/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 22 มี.ค. 62
อบรม CPR รอบที่1
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 22 มี.ค. 62
ประยูรเกม 2561
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 22 ก.พ. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/518 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th