หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดคันโช้ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขือง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายอรรณพ พีระวรรณ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพนิดา ทองวิเศษ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพัชรินทร์ โกศล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,569,892 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,000,488 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,815,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,396,986 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,288,927 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,212,833 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,196,231 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,153,218 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,111,406 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 977,542 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 877,629 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 808,227 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 795,200 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 769,435 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 753,099 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การรับนักเรียนชั้นม.1 ม.4 และหลักสูตรทวิศึกาา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) | 22 ก.พ. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) | 22 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 22 ก.พ. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา doc
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | 22 ก.พ. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา FDF
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | 22 ก.พ. 60
โรงเรียนหวัวเฉียวเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้องไป
โรงเรียนหวัวเฉียว | 22 ก.พ. 60
คำสั่งสอนชดเซย หยุดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) | 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 22 ก.พ. 60
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) | 22 ก.พ. 60
โครงการบรรพชาสามเณร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 22 ก.พ. 60
โรงเรียนวัดทุ่งคา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวั
โรงเรียนวัดทุ่งคา | 22 ก.พ. 60
การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 22 ก.พ. 60
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 22 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารแนบ
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต | 22 ก.พ. 60
เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร | 22 ก.พ. 60
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร | 22 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร | 22 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต | 22 ก.พ. 60
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุด My Beloved Hometown เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาป
โรงเรียนวัดแพรกษา | 06 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน (อุปกรณ์การเรียน)
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน (น้ำดื่ม)
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 22 ก.พ. 60
E-SAR งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง 22/02/60
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 22 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 22 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ | 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการทดสอบระดับชาติอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ | 22 ก.พ. 60
คณะกรรมการนิเทศติดตาม NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 21 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าคู่สหกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 21 ก.พ. 60
เชิญร่วมบริจาค
โรงเรียนบ้านเตียนอาง | 21 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 21 ก.พ. 60
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสิงหพาหุ | 21 ก.พ. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) หนังสือเรียนฟรี
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 21 ก.พ. 60
ประกาศเผยแพร่หนังสือที่ได้รับคัดเลือก ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี25
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 21 ก.พ. 60
พระบรมราโชวาท พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภารตวิทยาลัย | 21 ก.พ. 60
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 21 ก.พ. 60
ฝ่ายวิชาการระดับประถม แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอรพินพิทยา | 21 ก.พ. 60
กิจกรรม เดย์แคมป์ ระดับปฐมวัย ( อนุบาลปีที่ 1-3 ) โรงเรียนอรพินพิทยา ( 20-22 ก.พ.60 )
โรงเรียนอรพินพิทยา | 21 ก.พ. 60
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 21 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม | 21 ก.พ. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูกันทิกา แก้วส่อง
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 21 ก.พ. 60
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 21 ก.พ. 60
อบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา | 21 ก.พ. 60
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 21 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการครู วิชาเอกการศึกษาพิเศษหรือวิชาเอกทั่วไป
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 21 ก.พ. 60
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้านเขือง | 21 ก.พ. 60

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 | 21 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/286 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th