หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางลัดดาวัลย์ สุมาลุย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางพัณณิตา ธุอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางบุปผารัตน์ สันทาลุนัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวศริญญา นามขันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสุขสันต์ หมื่นแทน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,827 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,921 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,705 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,987 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,753 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,142 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,559 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,593 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,096 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,168 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,702 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,891 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,257 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
081162นักเรียนป.6ติวสอบ สสวท
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 11 พ.ย. 62
031162ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน62
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 11 พ.ย. 62
รายชื่อผู้สมัคร NARI Fun4Run Next Gen 2019 (เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3)
โรงเรียนนารีนุกูล | 11 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ทางการศึกษา( เครื่องปรับอากาศ อก.๔๒๐-๕๘-๐๖๒๐, อก.๔๒๐-๕๘-๐๖๑๙ ,
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 08 ก.ค. 62
เอกสารเผยแพร่โรงเรียนพระบางวิทยา
โรงเรียนพระบางวิทยา | 11 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 11 พ.ย. 62
รายงานประจำปี หนองกลับวิทยาคม 2561
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม | 11 พ.ย. 62
ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 11 พ.ย. 62
ประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม | 11 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) | 11 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) | 11 พ.ย. 62
อสม.และ ศสม.บ้านส้อง ให้ความรู้และการกำจัดลูกน้ำยุงลายแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 | 10 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 | 10 พ.ย. 62
กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 10 พ.ย. 62
ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.3 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 พ.ย. 62
ประกาศผลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 10 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนสอบ TEDET ห้องสอบที่ 5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 10 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนสอบ TEDET ห้องสอบที่ 4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 10 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนสอบ TEDET ห้องสอบที่ 3
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 10 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนสอบ TEDET ห้องสอบที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 10 พ.ย. 62
รายละเอียดห้องสอบ และรายชื่อนักเรียนสอบ TEDET ห้องสอบที่ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 10 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 04 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 09 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ไทย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 01 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร โทรทัศน์ ลำโพง โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 28 มิ.ย. 62
สมัครกิจกรรมพุทธบูชา เดิน-วิ่ง การกุศล สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (WALK&RUN TOGETHER 2019)
โรงเรียนวัดพุทธบูชา | 09 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 20 มี.ค. 62
280962งานเกษียณอายุราชการปี2562
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 09 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างงานบริการโครงการแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 14 ก.พ. 62
091162กิจกรรมค่ายนักวิทย์และหนูน้อยนักคิดปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 09 พ.ย. 62
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนแม่แจ่ม | 09 พ.ย. 62
081162กิจกรรมองค์รวม ป1 ท่องไปในชุมชน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 09 พ.ย. 62
091162ทดสอบความรู้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท)
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 09 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 09 พ.ย. 62
คณะครูและบุคลากรทำกิจกรรมจิตศึกษา : วัสดุสื่อธรรมชาติ อุปกรณ์อื่นๆ และ PLC
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 พ.ย. 62
ประกาศผลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 09 พ.ย. 62
เราทำอย่างนี้ ..เพื่อจะรับการประเมินภายนอก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 พ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 2562
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | 09 พ.ย. 62
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 64/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวัดหนัง | 09 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี | 08 พ.ย. 62
ประกาศเรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 08 พ.ย. 62
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 08 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาไทย
โรงเรียนประชานิคม 4 | 08 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 08 พ.ย. 62
0811625ถวายกฐินวัดดอนแก้ว
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 08 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 08 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 08 พ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำขนาด 21*50 เมตร
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 08 พ.ย. 62
ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนวิชชานารี | 08 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 08 พ.ย. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/617 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th