หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,118 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,706 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,133 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,187 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,375 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,318 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,518 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,358 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,419 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,632 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,309 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,393 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,928 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,430 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา | 29 พ.ค. 63
ภูผากูดโมเดล
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร | 29 พ.ค. 63
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ | 29 พ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร | 29 พ.ค. 63
แสดงความยินดีกับนางสาวชมพูนุช เบญมาตย์
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร | 29 พ.ค. 63
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) | 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ (วัดไสเสียด) เรื่อง ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) | 26 มี.ค. 63
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ใน
โรงเรียนบ้านสดอ | 28 พ.ค. 63
โรงเรียนดงหลวงวิทยาจะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนดงหลวงวิทยา | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 28 พ.ค. 63
28 พ.ค.63 รับการนิเทศ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 28 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ให้ผู้ที่สนใจยื่นประมูลการขายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม | 28 พ.ค. 63
ตารางสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 28 พ.ค. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ในการเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา | 28 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุระการประจำห้องพยาบาท
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 28 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ตู้โรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 28 พ.ค. 63
กำหนดการและรายละเอียดการมอบตัว ม.1และม.4
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 28 พ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 28 พ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว(ฝ่ายสนันสนุน)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 28 พ.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 28 พ.ค. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2563
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 28 พ.ค. 63
คนรังสิตรักกัน
โรงเรียนดวงกมล | 28 พ.ค. 63
เรียน แจ้งผู้ปกครองรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 28 พ.ค. 63
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
โรงเรียนเมืองเชลียง | 28 พ.ค. 63
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
ข้อมูลการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึก2562 รอบที่ 1-3
โรงเรียนสระแก้ว | 28 พ.ค. 63
แผนผังโรงเรียนนารีนุกูล ในการจัดสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
แผนผังภายในห้องสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
แผนผังที่นั่งสอบ ชั้น ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
แผนผังที่นั่งสอบ ชั้น ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.4 ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.4 ปกติ
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 ปกติ
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
ตารางสอบและระเบียบการเข้าห้องสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล | 28 พ.ค. 63
กำหนดการมอบหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนร. ระดับ ม.2 , 3 , 5 และ ม.6 รุ่นป
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการน้ำดื่ม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 28 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อม 1 ก.ค.2563
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) | 28 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | 28 พ.ค. 63
เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | 28 พ.ค. 63
Learning Model
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 28 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/698 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th