หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,293 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,574 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,165 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,209 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,019 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,285 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,155 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,450 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,745 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,914 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,337 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,619 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,245 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,625 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,498 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คําสั่ง ที่ ๑๗๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 27 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 169 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา"
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 27 มิ.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนบ้านประตงชนะเลิศการแข่งขันTO BE NUMBER ONE DANCERCISE รุ่น pre- teenage
โรงเรียนบ้านประตง | 26 มิ.ย. 60
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านประตง | 23 มิ.ย. 60
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๐ กิจกรรมวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 26 มิ.ย. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนนารีนุกูล | 26 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดสารอด | 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นฝ.นศท.มทบ. ๓๙
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 มิ.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 26 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีกของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 26 มิ.ย. 60
ความเป็นมา
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 26 มิ.ย. 60
แนวทางการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 26 มิ.ย. 60
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดสารอด | 26 มิ.ย. 60
คณะครูโรงเรียนบ้านสระไม้แดง เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง | 26 มิ.ย. 60
เมลล์นักเรียน60
โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) | 26 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี2560
โรงเรียนวัดสารอด | 26 มิ.ย. 60
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเขาวังราชบุรี
โรงเรียนโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร | 26 มิ.ย. 60
นักเรียน ป.4 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเจษฎาราม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
โรงเรียนโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร | 26 มิ.ย. 60
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ร่วมพิธีสวนสนาม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โรงเรียนโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร | 26 มิ.ย. 60
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหลวง | 26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย.60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ICT
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 26 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน)) ประจำปี2560
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา | 26 มิ.ย. 60
คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูไปต้อนรับ "รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 26 มิ.ย. 60
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ถึง 30 มิ.ย.2560 เอกสารดำเนินการตามแนบ
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 26 มิ.ย. 60
อนุโมทนาบัตร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 มิ.ย. 60
กิจกรรมอาชาบำบัด
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล | 26 มิ.ย. 60
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล | 26 มิ.ย. 60
กิจกรรม รำลึกคุณสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 26 มิ.ย. 60
อบรม stem ที่โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 26 มิ.ย. 60
รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด 2560
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 26 มิ.ย. 60
รอยยิ้มของชาว "วีรนาท"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 26 มิ.ย. 60
รายการ ไมค์ทองคำเด็ก 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น. ช่อง WORKPOINT น้องพลอยส้ม
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 26 มิ.ย. 60
ประชุม "ผู้ปกครอง" วันที่ 25 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 26 มิ.ย. 60
กีฬาสีภายใน "ชมพู-เหลืองสัมพันธ์เกมส์" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นศ.นศท.มทบ.๓๙
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 มิ.ย. 60
“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 25 มิ.ย. 60
คัดกรองนักเรียนยากจน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 อำเภอละ 1 จุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
การประชุมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) 2 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 รายงาน 30 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
อบรมนักเรียนค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ปี 2560 ที่โรงเรียนสายมิตรฯ 24-26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา 30 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ 27 มิถุนายน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพระพุทธ | 25 มิ.ย. 60
***กำจัดเหา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
***บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
***ผลการแข่งขันกระบี่-กระบอง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/319 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th