หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,273 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,721 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,094 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,911 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,598 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,910 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,371 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,955 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,870 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,525 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,930 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,547 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,400 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,357 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,206 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเมืองเชลียง | 16 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน (เดิม) ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 16 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 16 เม.ย. 64
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
โรงเรียนศรีนคร | 16 เม.ย. 64
ประกาศ !! ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 16 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว เรื่อง การป้องกันเเละควบคุมสถานการ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ #เรื่องการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 16 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 16 เม.ย. 64
ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 16 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาดนตรี
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ | 12 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) | 15 เม.ย. 64
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 สพป.สท.เขต 1
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) | 15 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 15 เม.ย. 64
แจ้งงดกิจกรรม Summer Camp
โรงเรียนวิชชานารี | 15 เม.ย. 64
ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการมอบผลการเรียน การมอบเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 15 เม.ย. 64
ปัจฉิม ป.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 เม.ย.2564
โรงเรียนบ้านฉลอง | 15 เม.ย. 64
ประกาศแนวทางการซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในกิจกรรมค่ายลด 0 ร มส มผ (ระยะที่ 2 )
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 15 เม.ย. 64
เปลี่ยนแปลงวันมอบตัวนักเรียรชั่น ม1 ม4
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี | 15 เม.ย. 64
ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ติดตามได้ที่ facebook
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา | 15 เม.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรเรื่อง ยกเลิกกิจกรรมของโรงเรียนในช่วง วันที่ ๑๖-๓๐ เมย.๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร | 15 เม.ย. 64
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม | 15 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ | 15 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ | 15 เม.ย. 64
(สำหรับผู้สมัคร)วิธีการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดคลองสวน | 15 เม.ย. 64
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566
โรงเรียนบ้านนา | 15 เม.ย. 64
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าตรวจแปลงเกษตรโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ | 15 เม.ย. 64
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางลูกเสือ
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ | 15 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 04 มี.ค. 64
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 14 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 14 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา | 14 เม.ย. 64
แจ้งยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานฤดูร้อน และแจ้งกำหนดวันจำหน่ายหนังสือเสริม ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 14 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19 ฉบับที่ ๔
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา | 14 เม.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา | 14 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน | 14 เม.ย. 64
เรื่อง เลื่อนวันเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Course ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 14 เม.ย. 64
โรงเรียนเคียวนำ
โรงเรียนเคียวนำ | 14 เม.ย. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2564
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 14 เม.ย. 64
รับสมัครแม่ครัว
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม | 14 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 4)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) | 14 เม.ย. 64
รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม | 14 เม.ย. 64
การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม | 14 เม.ย. 64
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 14 เม.ย. 64
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย | 14 เม.ย. 64
วารสารโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2564
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 24 มี.ค. 64
วารสารโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2564
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 18 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 24-28 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 14 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 16-20 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 10 เม.ย. 64
ปิดเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 30 มี.ค. 64
วันแห่งความสำเร็จ วันที่ 2 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 25 มี.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th