หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,032 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,501 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,270 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,497 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,304 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 13 มกราคม 2561 ผอ.อุดม รัตนสังข์ พร้อมคณะครูนำนักเรียนรับทุนการศึกษา ณ บ้านพักเด็กจังหวัดอ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 18 ม.ค. 61
คำสั่งที่ 265/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ม.1 ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 18 ม.ค. 61
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ท่านผอ.อุดม รัตนสังข์ พร้อมคณะครู บุคลากรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้ก
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 18 ม.ค. 61
เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมกับโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โรงเรียนวัดดอยท่
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 18 ม.ค. 61
เด็กหญิงอังคนา เถื่อนเอี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ไต ได้รับความ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 18 ม.ค. 61
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดมรรยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนร
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม | 18 ม.ค. 61
คำสั่งที่ 12/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดสอบ PISA ครั้งที่ 2 ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 18 ม.ค. 61
คำสั่งที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (โควตา) ปี'61
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 18 ม.ค. 61
สำนักงานเขตหนองจอก สูบสิ่งปฏิกูล 16 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 18 ม.ค. 61
ซ่อมกลางภาค 4
โรงเรียนสักงามวิทยา | 18 ม.ค. 61
ซ่อมกลางภาค 3
โรงเรียนสักงามวิทยา | 18 ม.ค. 61
ซ่อมกลางภาค 2
โรงเรียนสักงามวิทยา | 18 ม.ค. 61
สอบซ่อมกลางภาคนักเรียน 2/2560
โรงเรียนสักงามวิทยา | 18 ม.ค. 61
เอกสาร/สไลด์คอมพิวเตอร์ ประกอบการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 18 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สังคม)
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 18 ม.ค. 61
การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
คู่มือ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กลุ่มสถานพยาบาล สกสค.)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๗)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
การคัดเลือก รร.ต้นแบบสหกรณ์ รร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ รร ดีเด่น ประจำปี
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
แบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถาานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
ขอส่งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๓
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 18 ม.ค. 61
วิจัยชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง | 18 ม.ค. 61
วิจัยชั้นเรียน การจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง | 17 ม.ค. 61
รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี จัดโดยสพฐ.
โรงเรียนบ้านท่าม่วง |
นำเสนอ Best Practice เศรษฐกิจพอเพียง สวดมนต์แปลบาลีอังกฤษ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง |
นำเสนอ Best Practice 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
โรงเรียนบ้านท่าม่วง |
โครงการสวนพฤกาศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านท่าม่วง |
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 17 ม.ค. 61
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 17 ม.ค. 61
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 17 ม.ค. 61
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 17 ม.ค. 61
วันครูแห่งชาติ
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 17 ม.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันนักวิทย์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 17 ม.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 17 ม.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพิบูลประชาบาล | 17 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 006/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิบัติงาน "งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2561"
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 17 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/385 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th