หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,953 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 20 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอมตวิทยา | 20 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอมตวิทยา | 20 มี.ค. 60
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนแบบออนไลน์ได้ตาม **ขั้นตอนการดูผลการเรียนของนักเรียน** ตามรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนบางมดวิทยา | 20 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 20 มี.ค. 60
2017-03-19 อบรมหลักสูตร ICT สำหรับการเรียนการสอน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 19 มี.ค. 60
2017-03-18 อบรมหลักสูตร ICT สำหรับการเรียนการสอน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 19 มี.ค. 60
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน อ.1 และ ป.1(MEP) ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องธุรการและหน้าอาคารไทยเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 19 มี.ค. 60
งานระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ( ผ้าป่าการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2560 )
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง | 19 มี.ค. 60
เปิดภาคเรียน ที่ 1/ 2560
โรงเรียนวัดตกพรม | 19 มี.ค. 60
เปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อม 1/2560
โรงเรียนวัดตกพรม | 19 มี.ค. 60
ประชุม สัมนา สัญจร ก่อนปิดภาคเรียน ของคณะครู
โรงเรียนวัดตกพรม | 19 มี.ค. 60
รับค่าชุดนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560
โรงเรียนวัดตกพรม | 19 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3
โรงเรียนวัดตกพรม | 19 มี.ค. 60
เข้าค่ายโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม ปี 2560
โรงเรียนวัดตกพรม | 19 มี.ค. 60
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดตกพรม | 19 มี.ค. 60
มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 19 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 18 มี.ค. 60
ฝึกอ่านภาษาอักฤษค้าบ
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน | 18 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรีนน
โรงเรียนท่าโขลงพระนคร | 18 มี.ค. 60
งานราตรี "ม่วง-น้ำเงิน" ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดคลองเก้า
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 18 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อการศึกษาเพื่อการมีงานทำและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 19 มี.ค
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี | 18 มี.ค. 60
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลย
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา | 18 มี.ค. 60
นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียน On Web ภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ที่ http://gg.gg/gpatrs ชื่อผู้ใช้ เลขปร
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา | 18 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ | 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาครูพนิดา กำลา (มัธยม) ปีการศึกษา 2/59
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาครูพนิดา กำลา (ประถม) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยารับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์และพลศึกษา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาครูกรุณา ยินดี (มัธยม) 2/59
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาครูกรุณา ยินดี (ประถม) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าป้าหมายโรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิฃาครูชัยวัฒน์ อาษานอก (มัธยม) 2/59
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิฃาครูชัยวัฒน์ อาษานอก (ประถม) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประก่ศผลการเรียนรายวิชา ครูขัวญฤทัย ปัดไธสง (มัธยม) 2/59
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประก่ศผลการเรียนรายวิชา ครูขัวญฤทัย ปัดไธสง (ประถม) ปีการศึกาษา 2559
โรงเรียนบ้านโคกกุง | 17 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 17 มี.ค. 60
ต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 17 มี.ค. 60
โครงการ "นำน้องหนูสู่โลกกว้าง"
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 17 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านประตง | 17 มี.ค. 60
บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านประตง
โรงเรียนบ้านประตง | 17 มี.ค. 60
ทอดผ้าป่าสามัคคี ถวาย หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ สพป.ชย.๒
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา | 17 มี.ค. 60
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.ภูฝ้ายต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
โรงเรียนนาแก้ววิทยา | 17 มี.ค. 60
โรงเรียนศ๊ล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
โรงเรียนนาแก้ววิทยา | 17 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 17 มี.ค. 60
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร | 17 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) | 17 มี.ค. 60
เเจ้งผลการเรียน 2560
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา | 17 มี.ค. 60
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 17 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 17 มี.ค. 60
งานแผนงาน การเขียนโครงการใหม่
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | 16 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th