หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,043 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,286 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ชีวอนามัย ประชาสัมพันธ์(การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2.1)
โรงเรียนวัดสารอด | 17 ม.ค. 61
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 17 ม.ค. 61
เลี้ยงหาอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 17 ม.ค. 61
ฟังธรรมมะ พระมหาสมปอง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 17 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 17 ม.ค. 61
วันครูแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ | 17 ม.ค. 61
ตารางสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 17 ม.ค. 61
สรุปโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 17 ม.ค. 61
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 17 ม.ค. 61
ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 17 ม.ค. 61
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าพน ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 62 ปี 2561
โรงเรียนบ้านป่าพน | 17 ม.ค. 61
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีกาศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) | 17 ม.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานและร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา พิษณุโลกเกมส์ 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 17 ม.ค. 61
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม | 17 ม.ค. 61
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดเกิดการอุดม ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม | 17 ม.ค. 61
วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 17 ม.ค. 61
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 17 ม.ค. 61
วันครูปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 17 ม.ค. 61
งานวันครู ครั้งที่ 62 “ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ”
โรงเรียนวิชชานารี | 17 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | 17 ม.ค. 61
คำขวัญ วันครับ ครั้งที่26 พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | 17 ม.ค. 61
กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยมีคณะผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | 17 ม.ค. 61
ขอเชิญชวนร่วมโหวดและให้กำลังใจ ตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 16 ม.ค. 61
ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอขอบคุณท่าน ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน | 16 ม.ค. 61
ครูสอนดี ปีการศึกษา 2560 คุณครูวีระศักดิ์ เนมินทร์
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 16 ม.ค. 61
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2560 คุณครูทักษรกร บัวศรี
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 16 ม.ค. 61
กรมควบคุมโรค สำนักอนามัย เติมทรายอะเบท ป้องกันลูกน้ำยุงลาย15ม.ค.61
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ม.ค. 61
โรงเรียนEhanจากประเทศเกาหลีมาศึกษาดูงาน15ม.ค.61
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 16 ม.ค. 61
วารสารโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | 15 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านป่าพน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โรงเรียนบ้านป่าพน | 15 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 15 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 15 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 15 ม.ค. 61
จดหมายข่าว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประจำเดือนมกราคม 2561
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 15 ม.ค. 61
จดหมายข่าว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประจำเดือนธันวาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดอาหารว่าง จานวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 15 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 15 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 15 ม.ค. 61
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 15 ม.ค. 61
นักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนสหมิตรวิทยา | 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรทฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ม.ค. 61
ํคำสั่ง ที่ ๐๑๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมวังแกว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ม.ค. 61
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 15 ม.ค. 61
พรุ่งนี้โรงเรียนปิด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู 16 มกราคม 2561 ค่ะ
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 15 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 014 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและร่วมการแข่งขันมหกมหกรรมกีฬาสัมพันธ์ฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ม.ค. 61
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 15 ม.ค. 61
บริจาคช่วยเหลือ และอธิษฐานเผื่อ คุณวนิดา ขันธิกุล ที่บ้านประสบอัคคีภัย
โรงเรียนวิชชานารี | 15 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 15 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | 12 ม.ค. 61
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | 06 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/385 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th