หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางไซณี บินอาลี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,136 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,615 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,771,952 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,883 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,571 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,879 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,272 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,521 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,774 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,416 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,897 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,478 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,306 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,294 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,106 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอขอบคุณโรงเรียนวัดปากคลอง
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 13 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Online ***สามารถกดดาวโหลดเพื่อแสกน QR Cord ด้านล่างได้เลยคะ
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 11 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 11 เม.ย. 64
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 29 มี.ค. 64
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 10 เม.ย. 64
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร | 13 เม.ย. 64
แนวทางการสมัครเรียนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 13 เม.ย. 64
สมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านหนองขอน | 13 เม.ย. 64
พิธีรับมอบกองปูจา จากสมาคมกองปูจาและการแสดงพื้นบ้านล้านนา ณครลำปาง โดยการสนันสนุนของบริษัท OR
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 07 เม.ย. 64
รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ออนไลน์
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ | 13 เม.ย. 64
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา | 13 เม.ย. 64
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 31 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 13 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์งานผ้าป่าศิษย์เก่า ปี 2564
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 13 เม.ย. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาจีน
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม | 13 เม.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 12 เม.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 08 เม.ย. 64

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 12 เม.ย. 64
ใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนเมืองเชลียง | 10 เม.ย. 64
พิธีเปิด"งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว" ครั้งที่ ๑๗๗ ประจำปี ๒๕๖๔
โรงเรียนเมืองเชลียง | 07 เม.ย. 64
อบรมการทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนเมืองเชลียง | 06 เม.ย. 64
ประชุมหารือผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนเมืองเชลียง
โรงเรียนเมืองเชลียง | 05 เม.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
โรงเรียนเมืองเชลียง | 29 มี.ค. 64
การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
โรงเรียนเมืองเชลียง | 30 มี.ค. 64
มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนเมืองเชลียง | 25 มี.ค. 64
ผอ.สพม.สท. ติดตามผลการเรียน
โรงเรียนเมืองเชลียง | 09 มี.ค. 64
28-2564 คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ชั้นม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 12 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสี่)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 12 เม.ย. 64
ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 19 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ โรงอาหาร
โรงเรียนบ้านใหม่ | 12 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 12 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 12 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (16-20 เมษายน 2564)
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 12 เม.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) จำนวน 3 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 12 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนกีฬา (รอบที่ 2)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 12 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนาสาร | 12 เม.ย. 64
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี
โรงเรียนนาสาร | 12 เม.ย. 64
งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี​ 2564
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี | 12 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง การป้องกันเเละควบคุมสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 12 เม.ย. 64
คู่มือการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 12 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ค่ะ
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา | 12 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา | 12 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 12 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 3)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 12 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | 12 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | 12 เม.ย. 64
ประกาศผลคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษGEP
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | 12 เม.ย. 64
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564
โรงเรียนศรีนคร | 12 เม.ย. 64
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564
โรงเรียนศรีนคร | 12 เม.ย. 64
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
โรงเรียนศรีนคร | 12 เม.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 12 เม.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th