หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,287 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,571 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,165 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,209 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,019 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,285 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,155 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,450 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,745 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,914 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,337 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,619 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,245 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,625 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,498 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
***รักษาฟันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
***การประกวดห้องเรียนครั้งที่ 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
***จักสานตระกล้าเพื่อต่อยอดโครงการอาชีพมีงานทำ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
***เข้าค่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
***ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
***บริจาคเงินสนับสนุนกิจการของโรงเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 25 มิ.ย. 60
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ | 25 มิ.ย. 60
มีดีที่ท่าพูด
โรงเรียนวัดท่าพูด | 25 มิ.ย. 60
19-21 มิ.ย 2560 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันอ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 18 มิ.ย. 60
19 มิ.ย. 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ( ป4-6) ง
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
ประชุมวิชาการเพื่อออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด 4H ตามแนวกา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
15 มิ.ย.2560. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ครูที่แท้จริงน
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 24 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 24 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยครูตำรวจ D.A.R.E. สภอ.อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 23 มิ.ย. 60
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 23 มิ.ย. 60
การป้องกันผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิด Ransomware
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 23 มิ.ย. 60
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างและก่อสร้าง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 23 มิ.ย. 60
ภาพบรรยากาศการออมเงินธนาคารโรงเรียนสนับสนุนโดยธนาคารออมสินโรงเรียนบ้านประตง
โรงเรียนบ้านประตง | 23 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 23 มิ.ย. 60
พิธีทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 23 มิ.ย. 60
รายการปริมาณงานและราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 23 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 23 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 23 มิ.ย. 60
***เลี้ยงอาหารนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 23 มิ.ย. 60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 23 มิ.ย. 60
กิจกรรมพาน้องขึ้นม่อน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 23 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 23 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ EIS และ STEM
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 20 มิ.ย. 60
สรุปยอดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ ยอดรวมทั้งสิ้น 840,230.75 บาท
โรงเรียนเกาะสิเหร่ | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่4
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่5
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ข เสร็จสิ้นแล้วไม่ปรากฎการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น
โรงเรียนเกาะสิเหร่ | 21 พ.ค. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่6
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่7
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่8
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 มิ.ย. 60
แนะนำคุณครูคนใหม่
โรงเรียนบ้านควนสูง | 23 มิ.ย. 60
งานชีวอนามัย
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) |
ตารางเรียนเสริมวันเสาร์ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางมดวิทยา | 23 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMR
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 23 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMR
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 23 มิ.ย. 60
วารสารโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ปีการศึกษา 2560 ฉบับเดือนพฤษภาคม
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 23 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารปี 1
โรงเรียนวิชชานารี | 23 มิ.ย. 60
วารสารผาสุกมณีจักร
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | 22 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านประตง | 22 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/319 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th