หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,803 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,789 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,554 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,748 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,467 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,090 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,446,079 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,831 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,065 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,792 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,013,038 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,464 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,674 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,644 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโณงเรียนห้วยยางศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 15 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) | 15 มี.ค. 62
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร | 15 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 15 มี.ค. 62
27 มีนาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่สง | 14 มี.ค. 62
ซิมโพรเซี่ยม สพม.20 ปี 2562
โรงเรียนราชินูทิศ 2 | 14 มี.ค. 62
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 14 มี.ค. 62
18 มีนาคม 2562 เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่สง | 14 มี.ค. 62
แจ้งการปิดเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่สง | 14 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 14 มี.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 14 มี.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนในเขตบริการ และ บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 14 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 14 มี.ค. 62
(ร่าง)ประกาศจ้างเหมาโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา(Co-teaching) และโครงการ Education Hub (e-bidding)
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 13 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 056/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ผลการเรียนไม่สม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 061/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปี2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 059/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม "ค่ายปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน" ปี 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 057/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรของโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 098/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ม.1-4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรีย
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม | 14 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 (Self-Assessment Report):SAR (Teacher)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 14 มี.ค. 62
รณรงค์เลือกตั้ง ปี 2562
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ | 14 มี.ค. 62
รับสมัครครูโรงเรียนเกตุชาติศึกษา
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 14 มี.ค. 62
ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส๑๘ - ส๑๙)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 14 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 14 มี.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ International Program รอบ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2562
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2562
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | 14 มี.ค. 62
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม-ช่วง-1-ปีงบประมาณ-2562-2
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 14 มี.ค. 62
แบบฟอร์มสรุปงาน-ช่วง-1-ปีงบประมาณ-2562
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 14 มี.ค. 62
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม-ช่วง-2-ปีงบประมาณ-2561
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 14 มี.ค. 62
แบบฟอร์มสรุปงาน-ช่วง-2-ปีงบประมาณ-2561
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 14 มี.ค. 62
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเ
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา | 14 มี.ค. 62
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนารีนุกูล | 14 มี.ค. 62
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนารีนุกูล | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 094/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกันุณภาพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 096/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 095/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
ให้นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ทุกคน มาเตรียมงานบุญผเวส ในวันที่ 25 มีนาคม 2562
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 087/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แจกเอกสารรายงานผลการเรียน ระดับชั้น 1-6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 086/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจทานเอกสาร (ปพ.5)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 082/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 077/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา (O-NET) ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
ว20/2561 ยกเลิก 13 แฟ้ม เหลือประเมินแค่ 4 ด้าน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 14 มี.ค. 62
การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 14 มี.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/514 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th