หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,043 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,290 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งหยุดโรงเรียน 16 มกราคม 2561 เนื่องจากเป็นวันครู
โรงเรียนวัดลากค้อน | 15 ม.ค. 61
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในวันครู
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม | 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้ม PVC พิมพ์ตราโรงเรียน ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนอุตรดิตถ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ม.ค. 61
ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมงานวันครูของจังหวัดนนทบุรี วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวัดบางบัวทอง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ | 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ จังหวัดอุตรด
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ม.ค. 61
9 - 10 ม.ค 2561 สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
5 มกราคม 2561 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะผู
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
4 ม.ค. 2561 ท่าน ผอ.สวาท ดวงคำ ได้มอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมคัดลายมือ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
4 ม.ค. 2560 ท่าน ผอ.สวาท ดวงคำ ได้มอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมคัดลายมือ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ม.ค. 61
ขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม วันครู ประจ
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) | 15 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมกิจกรรม Merry Christmas
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
16 ธ.ค 2560 วันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 การแข่งขันกีฬากร
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
12-14 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยม รร. เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าค่ายพุทธธรรม " ต้นแบบค
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ม.ค. 61
8 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพาขวัญ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 15 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม2560
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 15 ม.ค. 61
กิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 14 ม.ค. 61
การสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 14 ม.ค. 61
งานวันครู
โรงเรียนวัดวาลุการาม | 14 ม.ค. 61
นักเรียน จภ.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ให้กับน้องๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 14 ม.ค. 61
แจ้งรายรับ-จ่ายกิจกรรมวันเด็ก 2561
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวทำนบ | 14 ม.ค. 61
ผลสอบธรรมะศึกษาชั้นตรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 14 ม.ค. 61
facebook-page โรงเรียนค้อวิทยาคม
โรงเรียนค้อวิทยาคม | 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นป.4-6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นป.3
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 13 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร | 13 ม.ค. 61
คำสั่งเปิดบ้านบางมด ปี 2560
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 13 ม.ค. 61
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
ขอข้อมูลที่อยู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การสำรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย หนังสือยืมเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/385 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th