หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,252 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,706 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,072 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,902 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,596 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,904 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,361 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,894 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,859 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,514 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,925 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,538 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,387 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,354 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,193 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
โรงเรียนศรีนคร | 12 เม.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 12 เม.ย. 64
หน่วยมิตรประชา กองบิน 46 สำรวจพื้นที่เพื่อใช้จัดกิจกรรม
โรงเรียนวัดเนินมะคึก | 11 เม.ย. 64
การเข้าร่วมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดเนินมะคึก | 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน IEP (อนุบาล 3)
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน IEP (อนุบาล 2)
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน IEP (อนุบาล 1)
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 11 เม.ย. 64
โรงเรียนบ้านชำสมอประกาศปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านชำสมอ | 11 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 2)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 11 เม.ย. 64
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการปักชุดนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 11 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง | 11 เม.ย. 64
วารสารบางหลวงวิทยา ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางหลวงวิทยา | 11 เม.ย. 64
ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน สายชั้น Gifted และ MEP (รอบสมัครออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 11 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพระดมทุนสร้างโดมทางเข้าอาคารเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ | 11 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 11 เม.ย. 64
การระดมทุนเพื่อกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) | 11 เม.ย. 64
ประกาศ : แนวปฏิบัติสำหรับการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนดารุสสาลาม | 11 เม.ย. 64
จดหมายข่าว ฉบับที่ 29/2564
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 11 เม.ย. 64
จดหมายข่าว ฉบับที่ 28/2564
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 11 เม.ย. 64
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/2564
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 11 เม.ย. 64
ปัจฉิม ป.6/2563
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 11 เม.ย. 64
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ยินดีต้อนรับครูผู้สอน 3 ท่าน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม | 11 เม.ย. 64
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม | 11 เม.ย. 64
ค่าร้อยละและแนวโน้วจำนวนครูที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 2560-2563
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 11 เม.ย. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 11 เม.ย. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 11 เม.ย. 64
ประกาศปิดภาคเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) | 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 3/2
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 3/1
โรงเรียนวัดสมหวัง | 10 เม.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th