หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,803 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,790 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,554 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,748 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,467 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,091 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,446,079 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,832 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,065 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,793 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,013,038 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,465 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,674 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,644 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) | 14 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 14 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาพรหมณี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14-15 มีนา
โรงเรียนวัดสันตยาราม | 14 มี.ค. 62
ร่วมไว้อาลัยคุณยายธารทิพย์ มหาวรรณ
โรงเรียนวิชชานารี | 14 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง | 14 มี.ค. 62
อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา
โรงเรียนวิชชานารี | 14 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
โรงเรียนวิชชานารี | 14 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนวิชชานารี | 14 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 14 มี.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อ ม 4 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 14 มี.ค. 62
รายละเอียดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 14 มี.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม. 3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับม. 4 ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 13 มี.ค. 62
กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 13 มี.ค. 62
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้น ป.6 และ นักเรียน ชั้น ม.3 วันที่ 29 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 13 มี.ค. 62
ด่วนที่สุด ศธ 04006/ว 357 ปรับแก้การรับ อ.1 (3ขวบ) สพฐ. ปรับปฏิทินการรับนักเรียนใหม่
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 13 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22-27 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียน Gifted
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 13 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-10 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 01 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบนักเรียนสำรองห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 13 มี.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 13 มี.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างครูชาวต่างประเทศ
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 13 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 13 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียน Gifted
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียน IEP
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียน MEP
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียน IEP
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศ กำหนดการปิด เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMR) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 13 มี.ค. 62
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 13 มี.ค. 62
ทดสอบความสามารถ NT
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 13 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 13 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ E-SMART
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 13 มี.ค. 62
ช่องทางการติดตามข่าวสารโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (กรณีช่องทางหลักปิดปรับปรุง)
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ E-SMART
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 13 มี.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/514 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th