หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,955 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันมอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 | 16 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 16 มี.ค. 60
พิธีมอบใบประกาศนัยบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 16 มี.ค. 60
การประชุมภาคีเครือข่ายชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,กรรมการสถานศึกษาฯ,คณะครูและผู้ปกครอง
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา | 16 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 16 มี.ค. 60
"ประกาศ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560"
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน | 16 มี.ค. 60
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนารีนุกูล | 16 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
โรงเรียนสุไหงโกลก | 16 มี.ค. 60
แจ้งข่าว จ่ายเงินค่าเครี่องแบบและเครื่องเขียนนักเรียนให้กับผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 16 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 16 มี.ค. 60
ชมรมครูเก่าโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯประชุมเพื่อหาเงินสมทบผ้าป่าสร้างโดม
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 16 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) | 16 มี.ค. 60
ขอขอบคุณคุณสาลี จิตราวุธ ที่มาเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับเด็กๆในวันนี้
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 16 มี.ค. 60
เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ ปี2559
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 16 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 16 มี.ค. 60
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 16 มี.ค. 60
งานบัณฑิตน้อย วันที่ 24 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง | 16 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 16 มี.ค. 60
พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนประจันตวิทยา | 16 มี.ค. 60
ชุดกิจกรรม เรื่อง ความเร่ง เจ้าของผลงาน นางรุจิรา คลังคง
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 16 มี.ค. 60
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนารีนุกูล | 16 มี.ค. 60
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 16 มี.ค. 60
นักเรียน ป.1 (เข้าใหม่) เรียนปรับพื้นฐาน 8-9 พ.ค. 2560 (เวลา 08.30 - 12.00 น.)
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 16 มี.ค. 60
นักเรียน ป.1 - ป.6 รับผลการเรียน 31 ม๊.ค. 2560
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 16 มี.ค. 60
มอบตัวนักเรียน ป.1 (เข้าใหม่) 27 มี.ค. 2560
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 16 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคฤดูร้อน) โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 2560
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง | 16 มี.ค. 60
ดาวน์โหลดไฟล์ ผลสอบระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 16 มี.ค. 60
ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อสอบเสริมระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 16 มี.ค. 60
ประกาศแจ้งปฏิทินการปิด-เปิดเรียนโรงเรียนบ้านตลองตาล(กระจ่างจินดา) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 16 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านประตง รับการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านประตง | 15 มี.ค. 60
15 มี.ค.60 ภาพเพิ่มเติม กิจกรรม open class
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 15 มี.ค. 60
ปลุกคนไทยมีนิสัยแห่งคุณธรรม
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 15 มี.ค. 60
ครั้งที่ 2/2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 15 มี.ค. 60
ครั้งที่ 1/2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 15 มี.ค. 60
แสดงเจตจำนงโรงเรียนบ้านลานเอื้อง
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 15 มี.ค. 60
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 15 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 15 มี.ค. 60
ทดลองข่าว1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 15 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 15 มี.ค. 60
การสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2560
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 15 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ O-Net และ NT
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 15 มี.ค. 60
รับมอบเงินทุนสนันสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดบัวขวัญ | 15 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/ 2559
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 15 มี.ค. 60
กำหนดการหลังสอบปลายภาค ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนดรุณวิทยา | 15 มี.ค. 60
ประกาศผลการประมูลราคาร้านขายอาหาร
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 15 มี.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 68 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 มี.ค. 60
ประกาศผลการประเมินผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 15 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดอนพุดวิทยา | 15 มี.ค. 60
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอพระ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 15 มี.ค. 60
คำสั่งที่ 55/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 15 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th