หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,603 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,378,006 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,796 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,064 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,729 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,960 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,810 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,831 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,310 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,850 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,868 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,394 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,198 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,793 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (สพม.11 ชุมพร)
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 10 ส.ค. 60
ประมวลภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม | 10 ส.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๒๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 10 ส.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๒๓๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 10 ส.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๒๓๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 10 ส.ค. 60
กีฬานักเรียนกลุ่มพระราชวัง 15-16-17 สิงหาคม 60 และพิธีเปิด-ปิด 22 สิงหาคม 2560 ณ.สนามกีฬาอุดมศิลวิทย
โรงเรียนปราสาททองวิทยา | 10 ส.ค. 60
แหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 10 ส.ค. 60
แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 10 ส.ค. 60
แหล่งเรียนรู้ความเชื่อ
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 10 ส.ค. 60
แหล่งเรียนรู้ปลูกหอม
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 10 ส.ค. 60
แหล่งเรียนรู้สถานที่
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 10 ส.ค. 60
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 10 ส.ค. 60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 09 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนสิงหาคม
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 01 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนกรกฏาคม
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 01 ก.ค. 60
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 09 ส.ค. 60
ประชุมรับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น จาก สพม.28
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 04 พ.ค. 60
รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 29 เม.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 28 มี.ค. 60
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม | 21 มี.ค. 60
วันที่ ๑ ก.ย. ๖๐ ฝ่ายจิตตาภิบาล อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ชั้นป.๑-ม.๓ ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพ
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 09 ส.ค. 60
การจัดกิจกรรมวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 09 ส.ค. 60
การนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินคุณภาพลูกเสือภายในสถานศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 09 ส.ค. 60
การแสดงวันภาษาไทย 60 ชุด สยามเมืองยิ้ม
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 09 ส.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน"กิจกรรมค่ายเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 09 ส.ค. 60
คำสั่ง ที่ 224 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 09 ส.ค. 60
15 กรกฎาคม 2560 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียง "ด้วยศาสตร์พระราชา"
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ส.ค. 60
นักเรียนคนเก่ง (ด.ช.กัณฑ์เอนก แซ่อึ้ง นักกีฬาเทควันโด)
โรงเรียนวิชชานารี | 09 ส.ค. 60
13 - 14 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตตามหลักปศพพ.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ส.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาการคิด พิชิตเอนทรานซ์
โรงเรียนวิชชานารี | 09 ส.ค. 60
7 กรกฎาคม 2560 ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำทีมมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนศ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ส.ค. 60
3 กรกฎาคม 2560 นำยุวเกษตรกรร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ส.ค. 60
ประชุมจัดทำหลักสูตรเนอสเซอรี่
โรงเรียนวิชชานารี | 09 ส.ค. 60
28 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ส.ค. 60
24 มิถุนายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปศพพ.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ส.ค. 60
23 มิถุนายน 2560 สพป.นว.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปศพพ.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ส.ค. 60
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 นายโกวิทย์ สุขขา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรีย
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา | 09 ส.ค. 60
ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม | 09 ส.ค. 60
ร่วมกิจกรรมงานวันเเม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม | 09 ส.ค. 60
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2559และผลการทดสอบทางก
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ | 09 ส.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านหินลาด เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านหินลาด | 09 ส.ค. 60
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ส.ค.2560
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 09 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการจำรัส พิมพา คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา ที่มาให้กำลังใจเเละมา
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณ ดต.กรภัทร คุณสมมาตร บาลลาที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสาทิน ไชยรา ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนงรักษ์ เคนไชยวงค์ ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณทีมงานปากคาด จังหวัดบึงกาฬที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.23 ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วย
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารขนาดเล็ก สหวิทยาเขตดำรงธรรม ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโร
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะอาชีวะอาสา จังหวัดอุดรธานี ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 08 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/333 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th