หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,803 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,789 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,554 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,748 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,467 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,090 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,446,079 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,827 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,064 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,791 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,013,038 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,463 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,674 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,643 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการสอบเข้าระดับชั้นม. 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้อง SME โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 13 มี.ค. 62
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 13 มี.ค. 62
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 13 มี.ค. 62
๐๘๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง [บริหารงบประมาณและบุคคล]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องวิทย์ - คณิต (SMTE)โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 13 มี.ค. 62
นิตยสารโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ | 13 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านตัดผม-รับสมัครธุรการ
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 13 มี.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ และญี่ปุ่น
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 13 มี.ค. 62
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องวิทย์ - คณิต โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษ MEP และ SMA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเพื่อจัดห้องเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 นักเรียนโรงเรียนเดิม)
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 13 มี.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดสมหวัง
โรงเรียนวัดสมหวัง | 13 มี.ค. 62
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึกแสง
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 13 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (เรียงตามค
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษ International Pro
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษ English Program
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ปี 2562
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMR) ปี 2562
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนระโนดวิทยา | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพชรบรรหาร1)ปีการศึกษา2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 13 มี.ค. 62
ผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้อง MEP โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 13 มี.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 13 มี.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้อง IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน | 13 มี.ค. 62
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก | 12 มี.ค. 62
รายชื่อ 61 ภาคเรียน2 - ลงเกรด และ ไฟล์หา SD XBar
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 12 มี.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/514 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th