หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายพลากร ภางาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาววิริญา ชาญวรวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวอัญจนา ศรีใส
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,697 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,164,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,888,248 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,449,221 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,373,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,316,008 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,260,740 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,249,146 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,207,700 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,080,355 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 938,024 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 844,891 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 829,542 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 807,125 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 10 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 10 เม.ย. 60
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล | 09 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 และ ม.4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 09 เม.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) |
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา “93 ปี คืนสู่เหย้าชาวปากพระ”
โรงเรียนวัดปากพระ | 09 เม.ย. 60
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 09 เม.ย. 60
ภาพกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.39
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 09 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 08 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 08 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4
โรงเรียนอาเวมารีอา | 08 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" | 08 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" | 08 เม.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2560
โรงเรียนบ้านปลายคลอง | 08 เม.ย. 60
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนเทศบาล๑ โสกคูณ | 08 เม.ย. 60
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 08 เม.ย. 60
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนเมษายน และ พฤษภาคม
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 08 เม.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม | 07 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเลือกห้องของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 07 เม.ย. 60
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียนสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน อ่านต่อ...
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี | 07 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์และแม่บ้าน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 07 เม.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2560
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท | 07 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 เม.ย. 60
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) ๖ เมษายน
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 07 เม.ย. 60
เเนะเเนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 07 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 เม.ย. 60
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนวิทย์-กีฬา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 07 เม.ย. 60
แจ้งคุณครูเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง เข้าการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง | 06 เม.ย. 60
ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร ฯ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 05 เม.ย. 60
5 เมษายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 06 เม.ย. 60
วงโปงลาง ซป.
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่รอรับสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 06 เม.ย. 60
คนเก่งของเรา การแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 06 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 06 เม.ย. 60
งานสมโภชฉลอง ศาลาอนุสรณ์ ครูยายศรี
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนารีนุกูล | 06 เม.ย. 60
รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณ
โรงเรียนวิชชานารี | 06 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดารุสสาลาม | 06 เม.ย. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 06 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 06 เม.ย. 60
เชิญชวนเสนอราคาหนังสือ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 06 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 06 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ | 05 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 05 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 03 เม.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/304 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th