หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายยงยุทธ แจ่มหม้อ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาววราพรรณ สุกมาก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นายรัตนพล พัฒนะชัย
ตำหแน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่ม : ลูกจ้าง
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรุ่งนภา อุตสาทา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนิตศรา โงนรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,693,303 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,402,670 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,004,903 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,632,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,489,408 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,347,141 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,099,216 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,904,672 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,751,015 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,721,476 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,580,407 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,577,814 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,526,374 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,502,844 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,465,398 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เผยแพร่ผลงาน นางอิสริยา ณ พัทลุง ครูชำนาญการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 18 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นายฐิติ วรินทรีย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิชัย
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 18 มิ.ย. 61
เชิญร่วมงานกิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนวาริชวิทยา มีกิจกรรมมากมาย แสดงละคร ประกวดตัวละครในวรรณคดี เขีย
โรงเรียนวาริชวิทยา | 18 มิ.ย. 61
กำจัดเหาให้แก่นักเรียนด้วยสมุนไพร
โรงเรียนบ้านประตง | 17 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
โรงเรียนบ้านตาด | 17 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.3)
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 17 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.2)
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 17 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.1)
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 17 มิ.ย. 61
คณะกรรมการและคณะครูโรงเรียนกวางตงร่วมประชุมโรงเรียนจีนภาคเหนือกับท่านกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ ที่ จ.นค
โรงเรียนกวางตง | 17 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 17 มิ.ย. 61
ค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาดระดับชั้น ป.1-3
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 17 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 17 มิ.ย. 61
รายงานผลการดำเนินงาน งานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
การประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยใช้กรอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) สารนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวทางการจัดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
(ศิ่งที่ส่งมาด้วย) ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
การจัดงานคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
การแข่งขันและคัดเลือกผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 17 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับอนุบาล
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 16 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรื้อถอน ติดตั้งอลูมิเนียมห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 16 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 16 มิ.ย. 61
ร่วมนมัสการพระเจ้า
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 16 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ | 16 มิ.ย. 61
บรรยาย หลักเกณฑ์การพัฒนา ว.๒๒(๒๕๖๐)
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ | 16 มิ.ย. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2561
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 15 มิ.ย. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2561
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 15 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร | 15 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีห้องเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร | 15 พ.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ | 15 มิ.ย. 61
สพป.สพ.3 ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน รร.วัดกำมะเชียร
โรงเรียนวัดกำมะเชียร | 15 มิ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาที่นั่งโดยสาร จำนวน 1 คัน
โรงเรียนนารีนุกูล | 15 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) | 15 มิ.ย. 61
โรงเรียนบ้านพิงพวย ฯ รับการประเมินโรงเรียนศิล ๕
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) | 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 15 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา | 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมดนตรี 14/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์ห้ามเล่นการพนัน 14/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 15 มิ.ย. 61
KMSรุ่น33ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับประรด น้ำใจสวยสดมอบให้ลูกหลานKMS
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 15 มิ.ย. 61
กิจกรรม มอบเกียรติบัตร 14/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 15 มิ.ย. 61
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางดวงมณี หงส์โยธี
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 15 มิ.ย. 61
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นางนงนุช ใกล้ฝน และครอบครัว มอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
โรงเรียนวาริชวิทยา | 15 มิ.ย. 61
KMSชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 15 มิ.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/449 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th