หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,042 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,582 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,116 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,077 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,347 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,284 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,491 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,276 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,333 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,563 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,186 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,330 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,844 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,389 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (22 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (21 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (20 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (19 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (18 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 25 พ.ค. 63
ฉบับเดือน ก.ย.62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ก.ย. 62
ฉบับเดือน ต.ค.62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 10 พ.ค. 62
ฉบับเดือน พ.ย. 62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 พ.ย. 62
ฉบับเดือน ธ.ค. 62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเมษายน 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | 25 พ.ค. 63
ฉบับเดือน ม.ค.63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ม.ค. 63
ฉบับเดือน ก.พ.63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ก.พ. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | 25 พ.ค. 63
ฉบับเดือน มี.ค.63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 มี.ค. 63
ฉบับวันที่ 12 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 12 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 13 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 13 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 14 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 14 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 17 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 22 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 22 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ประมูลผู้ประกอบการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนวิชชานารี | 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม เวลา 15.00-16.30 น.
โรงเรียนวิชชานารี | 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ประมูลร้านเช่าถ่ายเอกสารในโรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 25 พ.ค. 63
รหัสการเข้าชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ google classroom ม.1-6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 25 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสการเข้าชั้นเรียน google classroom ม.1-6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 25 พ.ค. 63
หนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับู้ปกครองและนักรเียนเดินทางเข้า-ออก เขตจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการสอบคั
โรงเรียนควนเนียงวิทยา | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Update)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 25 พ.ค. 63
แจ้งช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พ.ค.63
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม | 17 พ.ค. 63
เกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียน
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 24 พ.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 24 พ.ค. 63
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 24 พ.ค. 63
ฉบับที่ 108 / 2563
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 24 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม | 24 พ.ค. 63
Update! กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ล่าสุด
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 23 พ.ค. 63
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนย้ายเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3/3,3/4 และ 3/6 ( ห้องเรียนปกติ )ปีการศึกษา2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนย้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 23 พ.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 พ.ค. 63
รับสมัคร นศท.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 23 พ.ค. 63
ขั้นตอนการกรอกประวัติเพื่อพิมพ์ใบมอบตัว ม.1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 23 พ.ค. 63
สื่อการเรียนรู้ช่วงCOVID19รวบรวมโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดแสมดำ | 23 พ.ค. 63
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ลงพื้นที่แจกใบงาน และจ่ายเงินอุดหนุนยากจน กสศ.
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 23 พ.ค. 63
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ DLTV
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 23 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/698 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th