หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดคันโช้ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขือง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายอรรณพ พีระวรรณ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพนิดา ทองวิเศษ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพัชรินทร์ โกศล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,569,892 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,000,488 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,815,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,396,986 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,288,925 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,212,833 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,196,231 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,153,218 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,111,406 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 977,542 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 877,629 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 808,227 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 795,200 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 769,435 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 753,099 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมรวมพลังความภักดี โรงเรียนบ้านป่าคลอก
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 16 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียน :: การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ::
โรงเรียนนารีนุกูล | 16 ก.พ. 60
แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 16 ก.พ. 60
แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 16 ก.พ. 60
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ศพศ.ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง สพป ชม.3 และ โรงเรียนบ
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 16 ก.พ. 60
รับสม้ครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา | 16 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 เเละ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 16 ก.พ. 60
มิถุนายน 2559
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 16 ก.พ. 60
ขอเชิญ ทุกท่าน ชมนิทรรศการ มหกรรมวิชาการ Open house ร.รเมืองมุกวิทยาคม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม | 16 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ประถมปีที่ 4- 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางนราวิทยา | 16 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ประถมปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางนราวิทยา | 16 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางนราวิทยา | 16 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1และชั้นประถมปีที่1
โรงเรียนบางนราวิทยา | 16 ก.พ. 60
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 มี.ค.2560
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 16 ก.พ. 60
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค.2560
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 16 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสุไหงโกลก | 16 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา | 16 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในร่มชาย กี
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 16 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดีสำหรับเด็กๆ เหรียญทองแดงกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่38 ย่าโมเกมส์ ณ จังหวัดนค
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 16 ก.พ. 60
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 16 ก.พ. 60
สรุปยอดการใช้เงินผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (13-14 เมษายน 2559)
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 16 ก.พ. 60
แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 16 ก.พ. 60
ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ (จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 16 ก.พ. 60
22 - 24 ก.พ 2560 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม น.ร ชั้น ม.3
โรงเรียนแม่แจ่ม | 16 ก.พ. 60
18 - 19 ก.พ2560 นักเรียนชั้นม.6 สอบ O-Net
โรงเรียนแม่แจ่ม | 16 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกโควต้าระดับ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแม่แจ่ม | 16 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ การรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 15 ก.พ. 60
ขนมชั้นอำเภอบางกรวย
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (สามัคคีราษฎร์อุปถัมภ์) | 15 ก.พ. 60
ขนมชั้นอำเภอบางกรวย
โรงเรียนเต็มรักศึกษา | 15 ก.พ. 60
ส่งครูอดินันท์ สุภาศรี
โรงเรียนบ้านเตียนอาง | 10 ก.พ. 60
กำหนดการเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560 และค่าธรรมเนียมการเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 (ม.พ.119/2559)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 15 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสายไหม จิตรหลัง
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ | 15 ก.พ. 60
ประกาศผลทุนยุวพัฒน์ ปี 2560
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 15 ก.พ. 60
ร่วมงานฉลองโบสถ์วัดพระเเม่รับสารบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 15 ก.พ. 60
รางวัลแห่งความภาคภูมิ ประตงลีค ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านประตง | 15 ก.พ. 60
รับมอบเกียรติบัตร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ประจำปี 2559
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล | 15 ก.พ. 60
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา | 15 ก.พ. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ (ม.พ.118/2559)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 15 ก.พ. 60
การเรียนต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเดือนมีนาคม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล (ม.พ.117/2559)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 15 ก.พ. 60
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ | 15 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา | 15 ก.พ. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลพุทธาคัพ ครั้งที่ 11
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 15 ก.พ. 60
แบบตรวจสอบรายการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ก.พ. 60
แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 15 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธื์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนพิเศษ IEP) ปีการ
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | 15 ก.พ. 60
แจ้งกำหนดการสอบวัดประเมินผลในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 15 ก.พ. 60
Genius Class and world Class
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 15 ก.พ. 60
กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 59
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 15 ก.พ. 60
ศกศ.4 ขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาเลี้ยงเค้กมะพร้าวอ่อน (เค้กท่าปาบ) และนม ให้กับเด็กๆในวันนี้
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 14 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/286 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th