หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางไซณี บินอาลี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,132 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,605 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,771,934 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,882 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,567 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,879 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,266 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,489 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,766 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,410 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,891 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,474 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,293 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,292 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,102 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted ม.4) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 10 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP ม.1) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 10 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted ม.1) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนม.3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564 (สำรอง)
โรงเรียนดารุสสาลาม | 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนดารุสสาลาม | 10 เม.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือกตะฟิซ QMP ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนดารุสสาลาม | 10 เม.ย. 64
โรงเรียนบ้านแม่โกนจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 09 เม.ย. 64
โรงเรียนบ้านแม่โกนจัดกิจกรรมบัญฑิตน้อย ประจำปี 2563
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 08 เม.ย. 64
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
สายบริหาร
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/3
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
บริหารทั่วไป
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
กลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
งานงบประมาณ
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/2
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
กิจการนักเรียน
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/1
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/3
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/2
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/1
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/3
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/2
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
วิชาการ
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/1
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2564
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 10 เม.ย. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/3
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/2
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/1
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/3
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/2
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/1
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
ผลการเรียน English Conversation P.2
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 10 เม.ย. 64
ผลการเรียน English Conversation P.1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 10 เม.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อนักเรียน และแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/2
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน เม.ย.2564
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 10 เม.ย. 64
คำสั่งเวรวันหยุดราชการกลางวัน เม.ย.64
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 10 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 10 เม.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th