หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,043 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,284 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การรายงานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น Stand alone
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
แบบรายงาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
บัญชีรายชื่อที่แนบ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
ขอเชิญรับมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑-ป.๖
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
เพิ่มเติม(เครื่องมือวัดและประเมินผล ฉบับนักเรียน ป.๕)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
สิ่งท่ีส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ (โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ใบสมัคร
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แผ่นพับ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน และแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 13 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล | 13 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล | 13 ม.ค. 61
เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความระดับภาคฯที่ขอนแก่น เด็กหญิงอิสราภรณ์ เนินทราย 22 ธันวาคม 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน | 12 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 12 ม.ค. 61
การประชุมการเปลี่ยนผ่านนักเรียนเรียนรวม ชั้น ป.6
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 10 ม.ค. 61
คำสั่ง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 12 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) รักษาราชการแทน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 12 ม.ค. 61
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 12 ม.ค. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 12 ม.ค. 61
งานสำนักงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 12 ม.ค. 61
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 12 ม.ค. 61
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 12 ม.ค. 61
รายงานการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 12 ม.ค. 61
รายงานการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 12 ม.ค. 61
รายงานการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 12 ม.ค. 61
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 12 ม.ค. 61
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่นโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อำเภอฝาง สพป ชม.3
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 12 ม.ค. 61
ขอเชิญชม กิจกรรม KKW OPEN HOUSE
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 12 ม.ค. 61
ใบสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 12 ม.ค. 61
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ | 12 ม.ค. 61
กิจกรรม สาธารณะประโยชน์
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง | 12 ม.ค. 61
ร่วมให้กำลังใจ นางสาวกิตติ์ชญา ภูทับทิม ในการประเมินนักเรียนพระราชทาน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 12 ม.ค. 61
สภานักเรียนจัดค่ายดวงประทีปแห่งอิสลาม ระหว่างวันที่11-13 มกราคม 2561
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) | 12 ม.ค. 61
ใบสมัครการแข่งขัน งานระโนดวิทยาวิชาการ 60
โรงเรียนระโนดวิทยา | 12 ม.ค. 61
แผนผังโรงเรียนระโนดวิทยา งานระโนดวิทยาวิชาการ 60
โรงเรียนระโนดวิทยา | 12 ม.ค. 61
สารบัญ งานระโนดวิทยาวิชาการ 60
โรงเรียนระโนดวิทยา | 12 ม.ค. 61
สูจิบัตร งานระโนดวิทยาวิชาการ 60
โรงเรียนระโนดวิทยา | 12 ม.ค. 61
ปิดวันครู
โรงเรียนดรุณวิทยา | 12 ม.ค. 61
สอบระหว่างภาค2560
โรงเรียนดรุณวิทยา | 12 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา วงศ์เสน
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ | 11 ม.ค. 61
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์) | 11 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/385 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th