หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สพป.มุกดาหาร เขต 22
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,102 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,679 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,128 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,160 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,374 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,313 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,516 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,332 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,398 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,615 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,277 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,371 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,906 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,418 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
PW NEWS ประจำเดือนเมษายน 63
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา | 23 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานด้วยความสุจริต
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 23 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรี
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง | 23 พ.ค. 63
Declaration of Integrity Intent
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 23 พ.ค. 63
เตรียมความพร้อมการสอนในสถานการณ์โควิด-19
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 23 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 23 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 22 พ.ค. 63
ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 22 พ.ค. 63
ประชุมคณะครูู เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 22 พ.ค. 63
อบรมทางไกล " การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 22 พ.ค. 63
สำรวจวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โรงเรียนนาสาร | 22 พ.ค. 63
โครงการผลูกไผ่มงคล
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 22 พ.ค. 63
ด้วยความห่วงใย
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) | 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนบางมดวิทยา | 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<ในเขตพื้นที่บริการ>>
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<นอกเขตพื้นที่บริการ>>
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<ห้องเรียนทั่วไป>>
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<ความสามารถพิเศษ>>
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 พ.ค. 63
สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม | 22 พ.ค. 63
ฉบับที่ 107 / 2563
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 22 พ.ค. 63
The Ugly Duckling is a literary fairy tale for a kid. This is Katie. She is studying at Anuban Doemb
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 22 พ.ค. 63
The Ugly Duckling is a literary fairy tale for a kid. This is Katie. She is studying at Anuban Doemb
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 22 พ.ค. 63
กิจกรรมอ่านนิทานก่อนนอนของน้องแพตตี้
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 23 พ.ค. 63
เรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง​ Soil in​ Region​
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 22 พ.ค. 62
Activities in Mathematics
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 22 พ.ค. 62
รับคู่มือและแบบฝึกหัด DLTV
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 19 พ.ค. 63
Learn From Home
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 22 พ.ค. 63
การศึกษาทางไกล DLTV (MEP)
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 22 พ.ค. 63
ประกาศแก้ 0 ร มผ. มส. รอบสุดท้ายเฉพาะม.3และม.ุ6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 22 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 และ ม.1
โรงเรียนวัดชมนิมิตร | 22 พ.ค. 63
รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปี(ม.2,3,5,6) ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 22 พ.ค. 63
รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 22 พ.ค. 63
รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 22 พ.ค. 63
ประกาศผลสอบครู ตำแหน่งอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวิชชานารี | 22 พ.ค. 63
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
โรงเรียนวัดวาลุการาม | 22 พ.ค. 63

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง | 22 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านขายน้ำดื่ม เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของแก๊สที่มีรสหวานน้อย
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 22 พ.ค. 63
ใบมอบตัวนักเรียน ระหว่างปี2563
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 22 พ.ค. 63
ใบมอบตัวนักเรียนม.4 ปี2563 (สำหรับนักเรียนที่ได้โค้วต้าและสมัครเรียนทุกคน)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 22 พ.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 32/2563
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 22 พ.ค. 63
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 22 พ.ค. 63
ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 22 พ.ค. 63
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูประจำวิชา ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเมืองเชลียง
โรงเรียนเมืองเชลียง | 22 พ.ค. 63
สารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร | 22 พ.ค. 63
แบบสำรวจการกำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบต่าง ๆในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 22 พ.ค. 63
การรับส่งเอกสารใบงาน และการรับนมโรงเรียน
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม | 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 ปี กศ.63
โรงเรียนวัดมโนรม | 22 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/698 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th