หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,953 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
CoverDance
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 13 มี.ค. 60
การรับสมัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน SMBP (รอบ2)
โรงเรียนสุไหงโกลก | 13 มี.ค. 60
นาฏศิลป์
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 13 มี.ค. 60
ประกาศ "การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
โรงเรียนบ้านยางชุม | 13 มี.ค. 60
27_โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) | 13 มี.ค. 60
26_ขอเชิญเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-ม๓
โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) | 13 มี.ค. 60
25_ขอเชิญร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-ม๓
โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) | 13 มี.ค. 60
การสอบราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาจีน
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 13 มี.ค. 60
การสอบราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 13 มี.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (ลำดับสำรองครั้งที่ 1)
โรงเรียนสุไหงโกลก | 13 มี.ค. 60
ประมวลภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 13 มี.ค. 60
อำลาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 13 มี.ค. 60
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ –ม.๒ ส่งเอกสารฝ่ายวิชาการ วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 04 มี.ค. 60
แจ้งให้ครูประจำชั้นม.๓ ส่งเอกสารฝ่ายวิชาการ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๖๐
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 04 มี.ค. 60
เปิดเรียนปีการศึกษา ๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๖๐
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 13 มี.ค. 60
มอบตัวนักเรียน จำหน่ายแบบเรียน วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๖๐
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 13 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบพื้นฐาน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๖๐
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 13 มี.ค. 60
ประกาศ วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ สอบพื้นฐานนักเรียน ม.๑ และนักเรียนใหม่
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 13 มี.ค. 60
(ประกาศ) เปิดสอนพิเศษ ระดับอนุบาล-ป.๖ ค่าเรียนพิเศษเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เรียนวันที่ ๒๗ มีนาคม-๒๘ เมษายน
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 13 มี.ค. 60
แจ้งปิดภาคเรียน วันที่ 16 มีนาคม 2560 - 14 พฤษภาคม 2560 ปิดเรียน
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 04 มี.ค. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 13 มี.ค. 60
วันที่ 31 มี.ค.2560 ประกาศผลสอบ และแจกเอกสารทุกระดับชั้น
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 09 มี.ค. 60
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครนักเรียน โปรแกรม Intensive English Program (IEP)
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 04 มี.ค. 60
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยาเป็นสถานที่ทำการทดสอบ ความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) โรงเ
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 03 มี.ค. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ระดับชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 02 มี.ค. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 3-7 มีนาคม 2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา | 02 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา | 13 มี.ค. 60
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
โรงเรียนวิชชานารี | 13 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 13 มี.ค. 60
ความก้าวหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 | 12 มี.ค. 60
การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ | 12 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ "ห้องโอลิมปิค" (OLIMPIC) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ | 12 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ จำนวน 20 คน โรงเรียนส่วนบุญฯ
โรงเรียนอรพินพิทยา | 11 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ จำนวน 52 คน โรงเรียนจักรคำคณาทร
โรงเรียนอรพินพิทยา | 11 มี.ค. 60
จดหมาย3
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 11 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโคกสี | 11 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านนา(โครงการMEP)
โรงเรียนบ้านนา | 11 มี.ค. 60
กำหนดการดำเนินงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 10 มี.ค. 60
โรงเรียนพัฒนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนปี 60
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 10 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 10 มี.ค. 60
การสอบวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 10 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดแพรกษา | 10 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดแพรกษา | 10 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 10 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครเรียน Day Camp
โรงเรียนวิชชานารี | 10 มี.ค. 60
วันที่ 17 มีนาคม เข้าค่าย" Day Camp ลูกเสือ " ณ.โรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 10 มี.ค. 60
วันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนจัดค่าย"OBEC Ative Leaning Camp
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 10 มี.ค. 60
แก้ไข ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 10 มี.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | 10 มี.ค. 60
ประกาศเรื่อง สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 10 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th