หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายพลากร ภางาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาววิริญา ชาญวรวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวอัญจนา ศรีใส
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,697 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,164,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,888,248 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,449,221 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,373,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,316,008 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,260,740 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,249,146 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,207,700 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,080,355 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 938,024 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 844,891 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 829,542 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 807,125 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับเตรียมอนุบาล และป.1-6...มีเนื้
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 05 เม.ย. 60
วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล 1-3...มีเนื้อหาต่อ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 05 เม.ย. 60
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น...มีเนื้อหาต่อ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 05 เม.ย. 60
วันที่ 12-16 เมษายน พ.ศ. 2560 หยุด 5 วัน เนื่องในวันสงกรานต์...มีเนื้อหาต่อ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 05 เม.ย. 60
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 หยุดเรียน 1 วัน...มีเนื้อหาต่อ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 05 เม.ย. 60
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 หยุด 1 วัน เนื่องในวันจักรี
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 05 เม.ย. 60
ประกาศ จ้างเหมาบริการตัดเสื้อกีฬาสีและชุดพลศึกษาประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 05 เม.ย. 60
คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมหลกสูตร STAR STEMS วันที่ 3-4 เมษายน ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนบ้านนาจาน | 05 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธวัชชัย ต้องใจ
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา | 05 เม.ย. 60
บรรยากาศ "การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 05 เม.ย. 60
ลิงค์เข้าลงทะเบียนออนไลท์อบรมSTEM
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 05 เม.ย. 60
การรับสมัครนักเรียนรอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 05 เม.ย. 60
วิธีการกรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 05 เม.ย. 60
รำภูไท ฟ้อนอาลัย พ่อภูมิพล
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 05 เม.ย. 60
ต้อนรับครูอภิศักดิ์ สมบุญ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 05 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ในสถานร
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนารีนุกูล | 05 เม.ย. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทพื้นที่บริการ (ตัวสำ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทพื้นที่บริการ (ตัวจ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวสำรอง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวจริง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน ศิลป์-ทั่วไป
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน ศิลป์-จีน
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน ศิลป์-ฝรั่งเศส
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน ศิลป์-คณิต
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทย์-คณิต
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 04 เม.ย. 60
ประกาศรับนักเรียน(เพิ่มเติม)
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 04 เม.ย. 60
"ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560"
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน | 04 เม.ย. 60
โรงเรียนบ้านเจียรดับรับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่นระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 04 เม.ย. 60
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนารีนุกูล | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 04 เม.ย. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 04 เม.ย. 60
ประกาศเชิญชวนผู้ค้ายื่นซองเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ | 04 เม.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/304 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th