หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,041 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,279 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุม Video Conference ครูผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ICT
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 11 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 11 ม.ค. 61
กำหนดการงานวันเปิดโลกอัจฉริยะ 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 11 ม.ค. 61
ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาการ วันเปิดโลกอัจฉริยะ 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 11 ม.ค. 61
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 11 ม.ค. 61
สอบภายภาคปีการศึกษา 2560 ในวันที่26-27 กุมภาพันธ์2561
โรงเรียนท่าโขลงพระนคร | 11 ม.ค. 61
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2ในปีการศึกษา2560 วันที่ 10 มีนาคม 2561
โรงเรียนท่าโขลงพระนคร | 11 ม.ค. 61
กลยุทธ์-ประเด็นกลยุทธ์-ตัวชี้วัด-2560-2563
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 11 ม.ค. 61
โครงสร้างบริหาร งานงบประมาณ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 11 ม.ค. 61
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา | 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม100/27ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี | 11 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 11 ม.ค. 61
การแข่งขัน ROV งานเปิดบ้านวิชาการ ชิงเงินรางวัล ....(กดเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 11 ม.ค. 61
แบบนิเทศสำหรับครูผู้สอน
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 11 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2-2560
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 11 ม.ค. 61
ปั่น ปั่น ไปงานไขประตูเล้า เว้าภูไท ไป่เส่อ
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม | 11 ม.ค. 61
การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร | 11 ม.ค. 61
ประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 11 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ 2561 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 11 ม.ค. 61

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | 11 ม.ค. 61

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | 11 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ 101ล.27(พิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา | 11 ม.ค. 61
มอบรางวัลแข่งขันว่ายน้ำ "อบจ.ขอนแก่นคัพ" ครั้งที่ 4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 11 ม.ค. 61
มอบรางวัล "สิง จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 20
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 11 ม.ค. 61
มอบรางวัลเทควันโดอีสานลีคแชมป์เปี้ยนชิพ
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 11 ม.ค. 61
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐุ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 11 ม.ค. 61
ร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรม "วันพระคัมภีร์"
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 11 ม.ค. 61
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง | 20 ก.พ. 60
ยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง | 25 ธ.ค. 60
บริษัท PSI คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบน้ำดื่มและสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนอ
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ | 11 ม.ค. 61
บริษัท PSI คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบน้ำดื่มและสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหนอ
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ | 11 ม.ค. 61
สจ.กิตติพงษ์ ขจีรัตน์วัฒนา มาเป็นประธานปิดการแข่งขันหนองกระดี่คัพ ครั้งที่ 1 พร้อมสนับสนุนถ้วยรางวัล
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ | 11 ม.ค. 61
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหนองกระดี่คัพ ครั้งที
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ | 11 ม.ค. 61
วันที่ 3 ก.พ.61 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET
โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) | 10 ม.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชนย.
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 10 ม.ค. 61
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 10 ม.ค. 61
การเข้าร่วมเข้านำเสนอโครงงาน ในงาน PCCST science fair 2017 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 10 ม.ค. 61
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาเดชอุดม เยี่ยมนิเทศกิจกรรมโรงเรียนธนาคารชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 10 ม.ค. 61
รองผอ.สพป.อบ.4 เยี่ยมห้องสอบ Pree O-net ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 10 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทวิศึกษา (เรียนร่วมสองหลักสูตร)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 10 ม.ค. 61
ประชุมมอบนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 10 ม.ค. 61
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย | 10 ม.ค. 61
การแข่งขันกีฬาอำเภอวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ | 10 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 10 ม.ค. 61
ประกาศเรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 10 ม.ค. 61
การจัดงานวันครู ประจำปี 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 10 ม.ค. 61
กิจกรรม..วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561..ของ โรงเรียนอรพินพิทยา
โรงเรียนอรพินพิทยา | 10 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 10 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว หน้า 4
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 10 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว หน้า 3
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 10 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/385 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th