หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นายวราวุฒิ พาพลงาม
ตำหแน่ง : ผู้ข่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางจรุงพร ธุระทำ
ตำหแน่ง : ผู้ข่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวอุษา ทองขัน
ตำหแน่ง : พนักงานการเงิน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวกลิ่นประทุม แสงสุระ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวกันตยา ประภาการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางเกษร ลิพา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,125,586 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,505,379 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,067,010 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,524 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,531,881 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,419,719 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,155,140 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,942,867 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,789,539 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,744,468 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,624,872 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,611,241 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,054 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,527,743 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,493,641 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ค. 61
การกำหนด วัน เวลา ในการฝึกอบรม
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ค. 61
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภาณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โรงเรียนวิชชานารี | 09 ก.ค. 61
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ค. 61
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการครูผู้ช่วย ปี 2561
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ค. 61
มอบพัดลมของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 09 ก.ค. 61
อบรมจราจร
โรงเรียนตันหยงมัส | 08 ก.ค. 61
กิจกรรมรับน้อง
โรงเรียนตันหยงมัส | 08 ก.ค. 61
ตารางบันทึกวันที่เสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุ(ห้องสมุดICT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
โรงเรียนศรีสระวงค์ | 08 ก.ค. 61
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 08 ก.ค. 61
ผู้ตรวจราชการสูง ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 08 ก.ค. 61
กิจกรรมจาก MILO
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 08 ก.ค. 61
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 08 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 08 ก.ค. 61
แบบประเมินการจัดกิจกรรม
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 08 ก.ค. 61
รายงานผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา เรื่องเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษา
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) | 07 ก.ค. 61
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เข้าศึกษาดูงานหลักปศพพ.
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 07 ก.ค. 61
ประชาคมหมู่บ้านจัดที่โรงเรียนวัดโชติการาม
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) | 07 ก.ค. 61
ผลงานและความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา | 07 ก.ค. 61
รายชื่อเรียนเสริมวันเสาร์ ตารางสอบจัดกลุ่มและสายรถรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 06 ก.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 4
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 06 ก.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักกลุ่มงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนนารีนุกูล | 06 ก.ค. 61
ร่วมใส่เสื้อเหลือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 06 ก.ค. 61
พิธีรับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 06 ก.ค. 61
งานส่งเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา ด้านนโยบายของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้อทอ | 06 ก.ค. 61
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 06 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ ปส.กช
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 06 ก.ค. 61
กิจกรรมแข่งขันกรีฑานักเรียน "กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 11" 28-29 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน | 06 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 06 ก.ค. 61
อบจ.นนทบุรี นำผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06 ก.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 06 ก.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจะเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร | 06 ก.ค. 61
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน | 06 ก.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหนองหลวง | 06 ก.ค. 61
คำสั่ง การสอบวัดผลกลางภาค 1/61
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 06 ก.ค. 61
กิจกรรมการดูแลสุขอนามัยนักเรียน(กำจัดเหา)
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 06 ก.ค. 61
ศุกร์ที่ 20 ก.ค. วันแห่เทียนพรรษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดยานนาวา
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 05 ก.ค. 61
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม | 05 ก.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคหกรรม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 05 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 219/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 05 ก.ค. 61
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีพ.ศ.2561
โรงเรียนสองครพิทยาคม | 05 ก.ค. 61
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 05 ก.ค. 61
คำสั่งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 256'
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนีกเรียน
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
เกณฑ์การให้คะแนน
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
การให้คะแนน SDQ
โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 05 ก.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/460 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th