หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,235 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,695 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,057 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,898 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,590 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,899 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,341 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,829 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,849 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,500 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,921 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,528 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,375 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,349 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,183 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งเวรวันหยุดราชการกลางวัน เม.ย.64
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 10 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 10 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบเพิ่มเติม)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 10 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 10 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 10 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบันฑิตน้อย ปีการศึกษา2563
โรงเรียนวัดอดิศร | 10 เม.ย. 64
ขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรมมาแจกของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอดิศร
โรงเรียนวัดอดิศร | 10 เม.ย. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2564
โรงเรียนวัดชมนิมิตร | 10 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program) (เพิ่มเติม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 10 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/3
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 10 เม.ย. 64
ตรวจสอบคะแนนสอบรายบุคคล ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนารีนุกูล | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 10 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ | 10 เม.ย. 64
ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 9 เมษายน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านใหม่ | 10 เม.ย. 64
รดน้ำดำหัว 2564
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ | 09 เม.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนเมษายน 2564(ฉบับที่ 37-38)
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา | 09 เม.ย. 64
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 28/2564
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) | 09 เม.ย. 64
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2564
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) | 09 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดี แก่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 09 เม.ย. 64
ปฏิทิน วิชาการ 2/2563
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 09 เม.ย. 64
เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน2อัตรา
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 09 เม.ย. 64
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเป็นค่าใช่จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 09 เม.ย. 64
สรุปคะแนนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.1/1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.1/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.2/1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.2/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.3/1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.3/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.4/1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.4/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.5/1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
จัดซื้อจัดจ้าง:ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงฯ
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 09 เม.ย. 64
จัดซื้อจัดจ้าง:ประกวดราคาซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าฯ
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.5/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 09 เม.ย. 64
แจ้งปิดเรียนและเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา | 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ English Program ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ English Program ลำดับสำรองไปรายงานตัว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 09 เม.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 09 เม.ย. 64
การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 09 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) รอบ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 09 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและรดน้ำดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 09 เม.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th