หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,404,959 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,754 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,550 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,859 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,363 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,731 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,059 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,588 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,622 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,859 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,026,969 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,727 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,312 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แผ่นพับ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศฯ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ขอส่งแบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เฉพาะด้าน DLTV - DLIT - ETV
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (ขยายเวลาส่ง)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจ ๓ายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบใหม่
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
กำหนดโครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 (ขยายเวลาส่ง)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
กำหนดวัดหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
สรุปรายงานผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ด้วย DLTV
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)แบบสำรวจ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
การสำรวจการใช้พื้นที่ และสนามกีฬาในสถานศึกษาเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 16 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561 :SAR (Department)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 16 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 16 มี.ค. 62
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสนทยา งาชัยภูมิ
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 16 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 16 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวัสดีวิทยา
โรงเรียนสวัสดีวิทยา | 16 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบรูณ์ ประจำปีการศึกษา 2562)
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 16 มี.ค. 62
สั่งจองเสื้อที่ระลึกงาน รวมพลคนพระราม ๙ ได้ที่นี่
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก | 16 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 16 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา | 15 มี.ค. 62
#ประกาศจาก สพฐ. !! ได้เลื่อนการรายงานตัวของอนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันเสาร์
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 15 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์และตำแหน่งนักโภชนา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 (เดิม)ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ห้องเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผนก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 15 มี.ค. 62
ฉบับ 6/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 15 มี.ค. 62
ฉบับ 5/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 15 มี.ค. 62
ฉบับ 4/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 15 มี.ค. 62
ฉบับ 3/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 15 มี.ค. 62
ฉบับ 2/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 15 มี.ค. 62
ฉบับ 1/62
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 15 มี.ค. 62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 15 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 2
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในระดับ มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 15 มี.ค. 62
รับสมัครครูจ้างสอน เอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ | 15 มี.ค. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 15 มี.ค. 62
เปิดระบบแจ้งความจำนง ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 15 มี.ค. 62
ผลการคัดเลือกนักเรียนสำรองนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายงานตัว
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 15 มี.ค. 62
ผลการคัดเลือกนักเรียนสำรองนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายงานตัว
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 15 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 15 มี.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/518 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th