หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,698 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,391 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,913 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,771 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ให้นักเรียนบัญชีสำรองยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส๒๖ - ส๒๗)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 09 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 09 เม.ย. 61
กำหนดเปิดภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 09 เม.ย. 61
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองแสง | 09 เม.ย. 61
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองแสง | 09 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 09 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ลำดับสำรอง)
โรงเรียนนารีนุกูล | 09 เม.ย. 61
มาตรการป้องกันภัยของ-ครู-นักเรียน-บุคลากรการศึกษา-ร.ร-คลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | 05 เม.ย. 61
เรียนปรับพื้นฐาน ป.1(MEP)
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 09 เม.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 09 เม.ย. 61
ประกาศ นักเรียนที่มีแนวโน้มเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 09 เม.ย. 61
ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.3
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 09 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 09 เม.ย. 61
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 09 เม.ย. 61
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน | 09 เม.ย. 61
การแต่งกายของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) | 09 เม.ย. 61
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 09 เม.ย. 61
5 มี.ค 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 1 จากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 05 มี.ค. 61
โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา2560 โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 31 มี.ค. 61
15 -16 มีนาคม 2560 การแข่งขัน “กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน” ประจำปี 2561 สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 17 มี.ค. 61
สารคดีทางการศึกษา ตอนกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม | 08 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนดารุสสาลาม | 08 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนภาคปกติและEP ม.1 ม.4 (รอบ2)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 08 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 08 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดพิชัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดพิชัย | 08 เม.ย. 61
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | 09 เม.ย. 61
แบบสำรวจการศึกษาต่อ นักเรียน ม.3 และ ม.6
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | 08 เม.ย. 61
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 08 เม.ย. 61
บัญชีรายชื่อรายชื่อนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา2561 ฉบับมอบตัววันที่ 8 เมษายน 2561
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 08 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างฟิสิกส์และสังคมศึกษา
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 08 เม.ย. 61
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
สรุปผลการประชุม ผอ. สพฐ. และ ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการ นามมีบุ๊คส์ดิ้งคลับ ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
ส่งสำเนาหนังสือราชการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
การแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำเนาคำสั่ง.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ(กยค.)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
ส่งสำเนาหนังสือ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 07 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 07 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครงาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 เม.ย. 61
กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ ช.น.ย. 6 เมษายน 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 07 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/428 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th