หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,455,280 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,737,823 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,102 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,812 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,198 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,525 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,544 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,044 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,269 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,357 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,099 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,436 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,327 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,394 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาทบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
ค่ายคณิตศาสตร์ทักษะกระบวนการ ป. 6 วันที่ 19 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
ค่ายหนูน้อยตามรอยวิถีไทย ชั้นอนุบาลปีที่1 วันที่ 15 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
องค์รวมสายชั้นป.3 วันที่ 14 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
ตลาดนัดวันศุกร์ ป.1 - ป.2 วันที่ 28 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษคำตอบ ๑๐,๐๐๐ ใบ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 10 ก.ย. 61
วันที่ 21 กันยายน 2561การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 10 ก.ย. 61
วันที่ 20 กันยายน 2561การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อนุบาล
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 10 ก.ย. 61
เพิ่มช่องทางการติดตามกิจกรรมของพวกเราชาว WR.ทาง facebook
โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) | 10 ก.ย. 61
โครงการพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตันหยงมัส | 10 ก.ย. 61
หัวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 10 ก.ย. 61
งานทันตกรรม
โรงเรียนวิชชานารี | 10 ก.ย. 61
การตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 10 ก.ย. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์2561
โรงเรียนวิชชานารี | 10 ก.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 10 ก.ย. 61
กำหนดการสอบและหยุดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 10 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันทั้งหมด เรียงตามกลุ่มสาระ
โรงเรียนปากพูน | 10 ก.ย. 61
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วม งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปากพูน | 10 ก.ย. 61
เหรียญทองแดง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปากพูน | 10 ก.ย. 61
เหรียญเงิน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปากพูน | 10 ก.ย. 61
เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปากพูน | 10 ก.ย. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 10 ก.ย. 61
NEW DLTV - การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิกดูย้อนหลังที่นี่
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 10 ก.ย. 61
เชิญชวนนักเรียนภายในโรงเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 10 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนบ้านหินโง่น เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องจักรกล เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 09 ก.ย. 61
9.9.61 โรงเรียนเทศบาล1หนองบัวลำภู คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โรงเรียนเทศบาล1 หนองบัวลำภู | 09 ก.ย. 61
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
ขอความร่วมมือในการจัด โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
เร่งรัดและกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 09 ก.ย. 61
กิจกรรมนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด | 08 ก.ย. 61
กิจกรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด | 08 ก.ย. 61
กิจกรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด | 08 ก.ย. 61
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 6/09/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 ก.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 08 ก.ย. 61
ประกาศปิดการเรียนการสอนในวันที่ 11 กันยายน 2561
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 07 ก.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฝรั่งเศส
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 07 ก.ย. 61
ชั้นอนุบาล1- 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนวิชชานารี | 07 ก.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/484 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th