หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,697 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,878 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,383 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,770 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,403 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร | 31 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร | 30 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รอบ2) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 07 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Sma
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 07 เม.ย. 61
บัญชีรายชื่อรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2561 ฉบับมอบตัววันที่ 7 เมษายน 2561
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว เข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 06 เม.ย. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 06 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 06 เม.ย. 61
เผยแพร่ นวัตกรรมการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 06 เม.ย. 61
เผยแพร่ นวัตกรรมบทเรียน CAI รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 06 เม.ย. 61
เผยแพร่ นวัตกรรมหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 06 เม.ย. 61
เผยแพร่ นวัตกรรมชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ตามกลุ่ม สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 25
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ตามกลุ่ม สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 25
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 06 เม.ย. 61
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม | 06 เม.ย. 61
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน-รอบ2-ม.1และม.4 2561
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอาเวมารีอา | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องMEP)
โรงเรียนอาเวมารีอา | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ)
โรงเรียนอาเวมารีอา | 06 เม.ย. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนชาติเฉลิม | 06 เม.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์บริจาคโต๊ะอาหาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 06 เม.ย. 61
กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 06 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 06 เม.ย. 61
จัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี'61
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 06 เม.ย. 61
จัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี'61
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 06 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ | 06 เม.ย. 61
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือเป็นสถานที่จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ | 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว เข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 06 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 05 เม.ย. 61
วันรับชุดนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร | 05 เม.ย. 61
แจ้งแผนการเรียน(ห้องเรียน)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 05 เม.ย. 61
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบครูอัตราจ้างฟิสิกส์-สังคมศึกษา
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนารีนุกูล | 05 เม.ย. 61
ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดพุทธบูชา และพิธีมุทิตาจิตครูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ คลิ้ก!!
โรงเรียนวัดพุทธบูชา | 05 เม.ย. 61
แจ้งแผนการเรียน(ห้องเรียน)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 05 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด) ประจำปีงบประ
โรงเรียนบ้านคลองหลวง | 05 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน | 05 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนสำรอง ประเภทนักเรียนพื้นบริการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 05 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนสำรอง ประเภทนักเรียนพื้นที่ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 05 เม.ย. 61
610322อบรม สสวท
โรงเรียนปากพูน | 05 เม.ย. 61
610321ยกเลิกยืมหนังสือเรียน
โรงเรียนปากพูน | 05 เม.ย. 61
610227ประกวดเรียงความOTOP
โรงเรียนปากพูน | 05 เม.ย. 61
610227การทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดผลฯ
โรงเรียนปากพูน | 05 เม.ย. 61
หลักฐานที่ต้องนำมามอบตัว
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 05 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี2561
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 05 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี2561
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | 05 เม.ย. 61
การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา | 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างตามโครงการ
โรงเรียนบ้านศาลา | 05 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 05 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/428 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th