หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,361 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,780 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,168 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,930 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,602 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,921 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,435 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,881,033 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,917 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,594 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,945 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,576 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,453 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,386 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,251 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเลื่อนการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและรดน้ำดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 09 เม.ย. 64

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 67/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 09 เม.ย. 64
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสระแก้ว | 09 เม.ย. 64
เลื่อนวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสระแก้ว | 09 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 09 เม.ย. 64
เปิดเรียน2564
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง | 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายศุภศักดิ์ มาตะยา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายธนากร โมระพัฒน์
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครู สาขาช่างยนต์
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายศราวุฒิ มูลแอด
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวสุนิสา คำสุขดี
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 09 เม.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายพิษณุ แก้วบ่อ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 09 เม.ย. 64
ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส๔๐ - ส๔๑)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายจักรกฤษณ์ สอนเสน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายชาญชัย วันสืบ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส๙ - ส๑๐)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 09 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๒ อัตรา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา | 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายนฤพล อุปมา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 31 มี.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี | 09 เม.ย. 64
เลื่อนการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ระดับปฐมวัย
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง | 09 เม.ย. 64
แจ้ง เลื่อนการจัดงาน "วันคืนสู่เหย้าชาวกรมท่า-ชมพู"ครั้งที่ 16 ปี 2564
โรงเรียนนารีนุกูล | 09 เม.ย. 64
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2563
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 25 มี.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา | 09 เม.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนเข้ารับการฝึกอบรมการถักสร้อยร้อยอัญมณี
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 04 เม.ย. 64
ม.ก.ก.เข้าร่วมงานกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ยกระดับทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานคุณธรรม ( Moral Project)
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 04 เม.ย. 64
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ดร.ชาญศิลป์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำลัง พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง | 09 เม.ย. 64
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.ชาญศิลป์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำลัง พร้อมด้วยข้าราชการครู นักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและตัวแทนชุมชน บ้านคลองกำลัง นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านคลองกำลัง ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ต
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง | 09 เม.ย. 64
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนร่วมประชุม SAR ประจำปี 2563
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 04 เม.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 09 เม.ย. 64
สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4 คลิกที่นี่เลยค่ะ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 09 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตันหยงมัส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนตันหยงมัส | 09 เม.ย. 64
ประกาศ การรับสมัครร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแม่แตง ประจาปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแม่แตง | 09 เม.ย. 64
ประกาศ การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียน ประจาปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแม่แตง | 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต | 09 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 09 เม.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉ.16/64
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม | 09 เม.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 09 เม.ย. 64
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5Es)รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ว 32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 09 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 09 เม.ย. 64
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ | 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 09 เม.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th