หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,171 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,768 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,138 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,252 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,384 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,337 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,543 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,393 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,455 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,665 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,375 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,423 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,979 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,459 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 22 พ.ค. 63
เอกสารเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนต่างจังหวัด
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 22 พ.ค. 63
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 22 พ.ค. 63
แผนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 22 พ.ค. 63
E- mail นักเรียนสำหรับเข้าGoogle Classroom ของนักเรียนม.1
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 21 พ.ค. 63
จดหมายจากผู้บริหารถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19)
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 21 พ.ค. 63
ประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19)
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 21 พ.ค. 63
คู่มือการศึกษาทางไกล DLTV
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.6
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.5
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.4
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.3
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.2
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.1
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น อนุบาล1-2
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 21 พ.ค. 63
โรคชิคุนกุนยา
โรงเรียนบ้านโคกวัด | 21 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน DLIT
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 21 พ.ค. 63
วันนี้มาทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทย EP.2 กันนะคะ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องการจัดกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม | 21 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูช่วยสอน เอกชีววิทยา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 21 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 21 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 21 พ.ค. 63
มัคคุเทศน์น้อย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 26 พ.ค. 63
กิจกรรมของนักเรียน MEP - อ่านนิทานภาษาอังกฤษ โดย เด็กหญิงสุชญา อินทร์ถมยา (น้องแพตตี้)
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 21 พ.ค. 63
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 / 2563
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 21 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โรงเรียนนารีนุกูล | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์...ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนได้ ผ่านช่องทางดังนี้
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา | 21 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 21 พ.ค. 63
ประกาศของโรงเรียนบ้านคลองเจริญ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา – 19 หรือ COVID -19
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏ
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม | 21 พ.ค. 63
ประกาศเรื่องวันเวลาการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม1,ม4
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา | 21 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 21 พ.ค. 63
การเรียนออนไลน์ ไม่พร้อมไม่เป็นไร ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเครียด...
โรงเรียนวัดหนัง | 21 พ.ค. 63
การประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดหนัง | 21 พ.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเกตุชาติศึกษาออกไปสอนเด็กช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดรังสิต เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่งแม่ครัว/พ่อครัว โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต | 21 พ.ค. 63
กำหนดการรับส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา | 21 พ.ค. 63
ช่องทางการรับชม รายการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา | 21 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวเชื่อมต่ออาคาขวัญบัว
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การทดลองเรียน ผ่าน DLTV
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา | 21 พ.ค. 63
วิชา นาฏศิลป์ ป.1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา คอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา ว่ายน้ำ 2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา ว่ายน้ำ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา กรีฑา
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
เทคนิคการลงน้ำหนัก ม.1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา การงานอาชีพ ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/698 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th