หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายพลากร ภางาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาววิริญา ชาญวรวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวอัญจนา ศรีใส
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,697 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,164,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,888,248 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,449,221 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,373,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,316,008 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,260,740 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,249,146 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,207,700 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,080,355 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 938,024 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 844,891 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 829,542 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 807,125 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ | 04 เม.ย. 60
สอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ | 04 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอรพินพิทยา | 04 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพุทธชิน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 04 เม.ย. 60
ถึงคณะครูโรงเรียนบ้านตาขุน สามารถดาน์โหลดเอกสารโครงการปีงบประมาณ 2560 ได้จาก หมวดเอกสารภายในครับ
โรงเรียนบ้านตาขุน | 04 เม.ย. 60
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 04 เม.ย. 60
ประกาศ "ผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษนักเรียนระดับชั้น ม.1"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 04 เม.ย. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงการ
โรงเรียนวัดแพรกษา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ | 04 เม.ย. 60
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารกลางในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก | 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 03 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เงื่อนไขพิเศษ(ในเขตและนอก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 03 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เขตพื้นที่บริการ(ในเขต)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 03 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภททั่วไป(ในเขตและนอกเขต)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 03 เม.ย. 60
ประกาศยกเลิกราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 03 เม.ย. 60
กำหนดการ เปิดปีการศึกษา 2560 รายละเอียดคลิก..
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี | 03 เม.ย. 60
เรียน SUMMER วันที่ 27 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 14.30 น. หยุดเรียน อ่านต่อ...
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี | 03 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าเรียนต่อชั้น ม.1-2 ปีก.ศ.2560
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม | 03 เม.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล | 03 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผลสอบ O - Net ได้ 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 03 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 03 เม.ย. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านศาลา | 03 เม.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 03 เม.ย. 60
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 03 เม.ย. 60
คณะครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 03 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร | 03 เม.ย. 60
คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 03 เม.ย. 60
สายชั้นป.6 ประเมินผลกลุ่มย่อย
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 03 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60 พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 02 เม.ย. 60
9 เม.ย. 60 พิธีโกนหัว บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 02 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 02 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 02 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 02 เม.ย. 60
เปิดเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง | 02 เม.ย. 60
ครอบครัวข่าวช่อง3เช้านี้...โอเน็ตเต็มร้อย
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 02 เม.ย. 60
ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง | 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 01 เม.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/304 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th