หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,955 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 10 มี.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ | 10 มี.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 10 มี.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 10 มี.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 10 มี.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 10 มี.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 10 มี.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 10 มี.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 10 มี.ค. 60
ประกาศเรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 10 มี.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 10 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครรักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก | 10 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดสันตยาราม
โรงเรียนวัดสันตยาราม | 10 มี.ค. 60
การประกวดราคาหนังสือเรียน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 10 มี.ค. 60
เปิดสอนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 10 มี.ค. 60
เปิดสอนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 10 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านแม่ศึกจะสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านแม่ศึก | 10 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 10 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ English Program
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 10 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีนุกูล | 10 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบทุกชั้น และปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6 วันที่ 31 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) | 10 มี.ค. 60
ป.1-6 สอบปลายภาค 15-17 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) | 10 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 10 มี.ค. 60
สรุปผลสอบของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ที่เข้าสอบห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนสุริยวงศ์ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล
โรงเรียนสุริยวงศ์ | 09 มี.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 09 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 09 มี.ค. 60
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ป.2-6 และ ม.2-3 ปี 2560
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 09 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีนุกูล | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากำหนดพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียน ม. 3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2560
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 09 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(EMSP)
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยารับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุไหงโกลก | 09 มี.ค. 60
คำสั่งแวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2560
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุไหงโกลก | 09 มี.ค. 60
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เปิดทำการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มี.ค. 60
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 จำหน่ายหนังสือ-อุปกรณ์ ต่างๆ ระดับชั้น ป.5 - ม.3
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มี.ค. 60
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 จำหน่ายหนังสือ-อุปกรณ์ ต่างๆ ระดับชั้น ป.1-ป.4
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มี.ค. 60
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 จำหน่ายหนังสือ-อุปกรณ์ ต่างๆ ระดับชั้น อ.1-อ.3
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มี.ค. 60
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 แจ้งย้ายนักเรียน
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มี.ค. 60
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 นักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 รับ ปพ.1
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มี.ค. 60
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มี.ค. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (ตัวจริง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (ตัวสำรอง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th