หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,211 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,685 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,037 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,898 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,583 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,897 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,326 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,768 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,835 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,481 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,914 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,511 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,370 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,341 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,172 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 09 เม.ย. 64
ประเมินวิทยฐานะ ว.21
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 09 เม.ย. 64
แจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
โรงเรียนวิชชานารี | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 09 เม.ย. 64
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึก 2563
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา | 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี2564
โรงเรียนนารีนุกูล | 09 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 5 เม.ย. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 5 เม.ย. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 5 เม.ย. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 1 เม.ย. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 30 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 25 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 25 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 24 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 20 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 18 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 8 มี.ค. 64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ฉบับวันที่ 6 มี.ค.64
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 08 เม.ย. 64
ประกาศสรรหาบุคคลจ้างเหมาอาหารกลางวัน
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ | 08 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศนโยบายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา | 08 เม.ย. 64
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย | 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม. 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 08 เม.ย. 64
มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสระแก้ว | 08 เม.ย. 64
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี เด็กดีศรีโอภาส ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 08 เม.ย. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษEnglish Program ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษEnglish Program ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 08 เม.ย. 64
แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 08 เม.ย. 64
ข้อปฏิบัติของผู้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 08 เม.ย. 64
ขั้นตอนการแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร | 08 เม.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 08 เม.ย. 64
ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 08 เม.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th