หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,698 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,022 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,393 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,913 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,771 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่างข้อกำหนดงานและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teachin
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 05 เม.ย. 61
เปิดเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 05 เม.ย. 61
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 05 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวิชชานารี | 05 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวิชชานารี | 05 เม.ย. 61
ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
โรงเรียนวิชชานารี | 05 เม.ย. 61
งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง | 05 เม.ย. 61
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 05 เม.ย. 61
ตัวอย่าง PLC , LogBook, ID-Plan
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 05 เม.ย. 61
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมภาคี 4 ฝ่าย
โรงเรียนวิชชานารี | 05 เม.ย. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 05 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 05 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 05 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรีย
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 05 เม.ย. 61
การรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนนาฏศิลป์
โรงเรียนดรุณานุกูล | 05 เม.ย. 61
การรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนภาษาจีน
โรงเรียนดรุณานุกูล | 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 05 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 04 เม.ย. 61
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเลือกห้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 04 เม.ย. 61
610323การประกวดผลงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
โรงเรียนปากพูน | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าม.4. ปีการศึกษา2561 หน้าที่ 5
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าม.4. ปีการศึกษา2561 หน้าที่4
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าม.4. ปีการศึกษา2561 หน้าที่ 3
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าม.4. ปีการศึกษา2561 หน้าที่ 2
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าม.4. ปีการศึกษา2561 หน้าที่ 2
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าม.4. ปีการศึกษา2561. หน้าที่1
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม) ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 25
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเกาะสิเหร่ | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนารีนุกูล | 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนารีนุกูล | 04 เม.ย. 61
การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (กลุ่มงานบริหารงา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น-ม.3-ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น-ม.3-ที่ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 04 เม.ย. 61
การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปากพูน | 04 เม.ย. 61
610407รายชื่อนักเรียน-มอบตัวนักเรียน61
โรงเรียนปากพูน | 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 04 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) | 02 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 04 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/428 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th