หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายพลากร ภางาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาววิริญา ชาญวรวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวอัญจนา ศรีใส
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,697 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,164,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,888,248 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,449,221 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,373,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,316,008 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,260,740 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,249,146 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,207,700 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,080,355 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 938,024 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 844,891 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 829,542 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 807,125 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 01 เม.ย. 60
กิจกรรมในเดือน เมษายน 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา | 01 เม.ย. 60
ผลสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 01 เม.ย. 60
30 เมษายน 2560 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
29 เมษายน 2560 วันเต้นรำสากล / วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
25 เมษายน 2560 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
24 เมษายน 2560 วันเทศบาล
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
22 เมษายน 2560 วันคุ้มครองโลก
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 |
O-NET 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 31 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ม.1/3)
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 31 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ม.1/2)
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 31 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ม.1/1)
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ม.4 (ม.3 เดิม/คู่สหกิจ)
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 31 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนและตารางกำหนดการกิจกรรมซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 31 มี.ค. 60
วันที่ 31 มีนาคม 60 พิธีมอบเกียรติบัตร วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ | 31 มี.ค. 60
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ | 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป) ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล ชั้น ม.4 และ ปวช.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 31 มี.ค. 60
อนุบาล รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี รับสมัครครูปฐมวัย
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 31 มี.ค. 60
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 31 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดห้อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูมิวิทยา | 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน "ห้องเรียนโอลิมปิค"
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ | 31 มี.ค. 60
(PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community
โรงเรียนบ้านเทพนคร | 31 มี.ค. 60
เผยแพร่วิจัยชุดหนูน้อยทำได้
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ | 01 เม.ย. 60
คำสั่งที่ 59/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 31 มี.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร | 30 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนารีนุกูล | 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ 4
โรงเรียนนารีนุกูล | 31 มี.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๗๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “Summer Engl
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 31 มี.ค. 60
ยินดีต้อนรับท่านนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนบางไทรวิทยา |
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาธิต
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 31 มี.ค. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ | 31 มี.ค. 60
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 30 มี.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 30 มี.ค. 60
รับสมัครพนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 30 มี.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าบรรณารักษ์ จำนวน 6 อัตรา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 30 มี.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทยและดนตรี) จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 30 มี.ค. 60
.
โรงเรียนบ้านประตง | 30 มี.ค. 60
โรงเรียนอรพินพิทยาประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอรพินพิทยา | 30 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2560
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร | 30 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (เพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 30 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิชชานารี | 30 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/304 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th