หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,955 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (ตัวจริง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (ตัวสำรอง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 09 มี.ค. 60

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ | 09 มี.ค. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ปีกา
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยารับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 08 มี.ค. 60
แก้ไข ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้อง EIS ล่าสุด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 08 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบางมดวิทยา | 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ | 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษกีฬา - วอลเลย์บอล) ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษกีฬา - ฟุตบอล) ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษกีฬา - ประกาศ) ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 08 มี.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดแค | 08 มี.ค. 60
เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา | 07 มี.ค. 60
ประกาสผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 08 มี.ค. 60
ประกาสผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 08 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 08 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 08 มี.ค. 60
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม | 08 มี.ค. 60
ที่ระลึก 59
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
ประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 3 ลำปาง ร่วมนมัสการพระเจ้า
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
ดร.ปณิฐิ แสนจิตร ให้โอวาท นร.เคนเน็ตฯ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
ศิษย์เก่าร่วมนมัสการพระเจ้า
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
ประธานชมรมผู้ปกครอง-ครู ร่วมนมัสการ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
อธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณและทูลขอการทรงนำ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
ผู้แทนมอบทุน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
กล่าวกำชับฯ และขอบคุณ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
นมัสการวันสำเร็จหลักสูตร 59
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
นักเรียนโครงการแดร์ เคนเน็ตฯ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 08 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 08 มี.ค. 60
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบางมดวิทยา | 08 มี.ค. 60
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (ระบบงานแผน)
โรงเรียนบางมดวิทยา | 08 มี.ค. 60
ประกาศการสอบประมวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 08 มี.ค. 60
6 มี.ค 2560 โรงเรียนร่วมทำบุญ แห่กัณฑ์หลง. ณ วัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 08 มี.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 08 มี.ค. 60
ระเบียบโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ว่าด้วยการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ. 2560
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 08 มี.ค. 60
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายของในโรงเรียน
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 08 มี.ค. 60
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 08 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 08 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 08 มี.ค. 60
แบบยืนคำร้องขอสอบแก้ตัว
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 08 มี.ค. 60
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 08 มี.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
โรงเรียนสุไหงโกลก | 07 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี | 07 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th