หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,699 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,022 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,395 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,913 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,771 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 04 เม.ย. 61
610407ใบมอบตัวนักเรียน61
โรงเรียนปากพูน | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียน รอบที่ 2
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแม่แจ่ม | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแม่แจ่ม | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน ม.1 ม.4 ภาคปกติ (รอบแรก)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักโรงเรียนปายวิทยาคารประจำปี 2561
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 04 เม.ย. 61
วันที่ 3/4/2561 รับมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 04 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 04 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 04 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาแนะแนว)
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 04 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพิปูนฯ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นม.4 ปีการการศึกษา 2561
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 04 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพิปูนฯ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปก
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 04 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 04 เม.ย. 61
ผลสอบต่อม.1 กัลยาณวัตร ยินดีกับลูกๆอพท.ทุกคนที่ทำฝันสำเร็จ
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ | 04 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับลูกอพท.สอบศึกษาต่อแก่นนครได้สำเร็จ
โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ | 04 เม.ย. 61
การนับตัวผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 04 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย๑)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 04 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) นับตัว
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 04 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครรอบ 2
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ | 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 03 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
โรงเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 03 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนารีนุกูล | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกย้ายเข้า ป.2-ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 และปวช. 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 03 เม.ย. 61
จัดลำดับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือก ม.1 ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 03 เม.ย. 61
จัดลำดับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือก ม.4 ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 03 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/428 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th