หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,155 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,747 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,137 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,227 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,381 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,329 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,539 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,380 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,441 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,659 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,350 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,417 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,967 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,451 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวฯตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พนักงานขับรถ)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 20 พ.ค. 63
คุณครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 20 พ.ค. 63
ทดลองเรียนDLTV
โรงเรียนบ้านดอนปิน | 20 พ.ค. 63
เรื่อง การเรียนออนไลน์
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 20 พ.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 | 20 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนประจันตวิทยา | 20 พ.ค. 63
โครงการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม | 20 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 164/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 20 พ.ค. 63
ตรวจสอบด่วน นักเรียน ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ร.ร.เ
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 20 พ.ค. 63
การเรียนออนไลน์ผ่าน DLTV โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย | 20 พ.ค. 63
การใช้งาน google classroom ผ่านโทรศัพท์
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 20 พ.ค. 63
วิธีดาวน์โหลดแอพ NextSchool
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 20 พ.ค. 63
การสมัคร Gmail
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 20 พ.ค. 63
ผอ.วลักขณา สาระกิจจานนท์ ลงพื้นที่ดูสภาพจริงการเรียนออนไลน์ถึงบ้านนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 20 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 20 พ.ค. 63
เริ่มแล้ว เรียนออนไลน์วันแรก! ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.–30 มิ.ย.2563 ผ่าน 6 ช่องทาง ยุคโควิด-19
โรงเรียนวัดตกพรม | 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกห้องเรียน(รอบทั่วไป)
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 19 พ.ค. 63
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์(COVID -​19)​
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 | 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่แจ่ม | 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่แจ่ม | 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่แจ่ม | 19 พ.ค. 63
กำหนดวันรับนมกล่อง (อ.1-ป.6)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 19 พ.ค. 63
คำสั่งระบบดูแล ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 19 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless Network)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 19 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องเรียนออนไลน์ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 63
โรงเรียนประจันตวิทยา | 19 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง บนแพลตฟอร์ม http://dlit.narinukun.ac.th
โรงเรียนนารีนุกูล | 19 พ.ค. 63
ยินดีต้อนรับ นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ | 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ | 19 พ.ค. 63
รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านแม่สง | 19 พ.ค. 63
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแพรกษา | 19 พ.ค. 63
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256
โรงเรียนวัดแพรกษา | 19 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาเรื่องการเรียนออนไลน์
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา | 19 พ.ค. 63
กำหนดการพบปะผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 -มัธยม 3
โรงเรียนวัดแพรกษา | 19 พ.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 19 พ.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาเกาหลี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 19 พ.ค. 63
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา | 19 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา | 19 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา | 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา | 19 พ.ค. 63
การเรียนออนไลน์
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร | 19 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร | 19 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเมืองเชลียง | 19 พ.ค. 63
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน การเรียนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา | 19 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์..ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินาเรื่องการเรียนออนไลน์ ไม่พร้อมไม่เป็นไร
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา | 19 พ.ค. 63
เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID คุณครูประจำชั้น สำหรับรายงานตัวก่อนเข้าเรียนทาง DLTV
โรงเรียนบางนราวิทยา | 19 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/698 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th