หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,043 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,294 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 06 ม.ค. 61
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 06 ม.ค. 61
การติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 06 ม.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 06 ม.ค. 61
Facebook Page Watlaksipipat School
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 05 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 05 ม.ค. 61
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคของขวัญหรือเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพุ่ยฮัวสำหรับปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพุ่ยฮัว | 05 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 05 ม.ค. 61
แบบสำรวจความต้องการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 05 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษปรุ๊ฟโรเนียวA๔-๖๐ แกรม) จำนวน ๔๐๐ รี
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 05 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง | 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 05 ม.ค. 61
กิจกรรม " Day Camp 2561 "
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง | 05 ม.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 05 ม.ค. 61
เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้บ้าน
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 05 ม.ค. 61
เก็บตก "กิจกรรมวันปีใหม่"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 05 ม.ค. 61
งานแนะแนวจากโรงเรียนพาณิชยการพัทลุง
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 05 ม.ค. 61
โครงการน้องอย่าเข้าใจเพื่อป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์กับสำนักงานพัฒนาสังคม
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 05 ม.ค. 61
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับนายกิตอานันท์ เกตุวงค์ นักเรียนชั้น ม. 4
โรงเรียนวิชชานารี | 05 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่คราว ครูอัตราจ้าง (กลุ่มสาระศิลปะ)
โรงเรียนระโนดวิทยา | 05 ม.ค. 61
งาน Cristmas Night 2017
โรงเรียนวิชชานารี | 05 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ม. 3 เดิม)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 05 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ม. 3 เดิม)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 05 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา | 05 ม.ค. 61
กิจกรรมหน้าเสาธง 05/01/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 05 ม.ค. 61
กิจกรรมวันคริสตมาสและปีใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิชชานารี | 05 ม.ค. 61
โรงเรียนอรพินพิทยาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
โรงเรียนอรพินพิทยา | 05 ม.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 05 ม.ค. 61
ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 ม.ค. 61
ผอ.ร.ร.บ้านจือแร ได้ร่วมประชุมทางไกล Video Conference กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปี 2561
โรงเรียนบ้านจือแร | 04 ม.ค. 61
ประกาศผลสอบpre_test ห้องปกติ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 04 ม.ค. 61
ประกาศผลสอบpre_test ห้องพิเศษ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 04 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๗ รายการ (งานแนะแนวการศึกษาฯ) โดยวิ
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 04 ม.ค. 61
นิทรรศการในหัวข้อ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูทที่ 42
โรงเรียนบ้านประตง | 04 ม.ค. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 04 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | 04 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร | 04 ม.ค. 61
กีฬากลุ่มCEOมิตรภาพ
โรงเรียนบ้านดูนสิม | 04 ม.ค. 61
โครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา | 04 ม.ค. 61
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" | 04 ม.ค. 61
ระโนดวิทยาวิชาการ60
โรงเรียนระโนดวิทยา | 04 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2561
โรงเรียนบ้านวังแร่ | 04 ม.ค. 61
คำขวัญวันครู ประจำปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 04 ม.ค. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา | 04 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครูธำรงค์ พวงสวัสดิ์ สู่รั้วเหลือง-ชมพู ด้วยความยินดียิ่งครับ
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี | 04 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 04 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/385 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th