หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,349 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,771 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,148 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,925 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,601 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,916 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,424 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,881,016 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,905 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,571 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,937 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,569 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,446 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,378 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,237 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 08 เม.ย. 64
การขายไม้โครงหลังคาโดยวิธีขายทอดตลาด
โรงเรียนบ้านนา | 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 08 เม.ย. 64
วารสาร ฉบับที่ 12/64 งานปัจฉิม
โรงเรียนวัดบุนนาค | 08 เม.ย. 64
ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2564
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล | 08 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเขื่อนภูมิพล ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล | 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 08 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๖๓
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา | 08 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุไหงโกลก | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุไหงโกลก | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุไหงโกลก | 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแว้ดล้อม ม.4
โรงเรียนสุไหงโกลก | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแว้ดล้อม ม.1
โรงเรียนสุไหงโกลก | 08 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 08 เม.ย. 64
ร่วมกิจกรรมเปิดเวทีวิชาการ สืบสานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก | 08 เม.ย. 64
ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ2564
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ | 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMA ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 08 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาเกาหลี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ | 08 เม.ย. 64
ประกาศแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม1และ ม4
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 08 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร | 08 เม.ย. 64
ขอยกเลิกมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับปฐมวัย (บัณฑิตน้อย)
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ | 08 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | 08 เม.ย. 64
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร | 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบางมดวิทยา | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อการสมัครนักเรียน รอบโควตา
โรงเรียนวิชชานารี | 08 เม.ย. 64
ปรับเปลี่ยนเวลารับผลการเรียน
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) | 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปี2564 โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีนุกูล | 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 08 เม.ย. 64
ปัจฉิม นักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชาติตระการวิทยา | 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 07 เม.ย. 64
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 07 เม.ย. 64
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 07 เม.ย. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนน้อมเกล้า 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 64
การศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์เรือรบหลวงจักรีนฤเบศรและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 07 เม.ย. 64
การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 07 เม.ย. 64
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 07 เม.ย. 64
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 07 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.๖ ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.๓ ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2564
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 07 เม.ย. 64

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 07 เม.ย. 64
ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส๓๖ - ส๓๙)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ GIFTED
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EIS
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 เม.ย. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/885 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th