หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,648 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,715 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,470 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,730 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,380 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,009 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,882 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,050 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,004 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,715 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,949 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,366 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,660 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,573 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี | 07 มี.ค. 62
พิธีปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนมัธยมศึกาปีที่3 รุ่นที่23 พฤกษ์ศิลา
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 07 มี.ค. 62
ปฎิทินนักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 07 มี.ค. 62
ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 07 มี.ค. 62
อบรมส่งเสริมคุณธรรม โตไปไม่โกง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 07 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 06 มี.ค. 62
ประกาศ เลื่อนการมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น อนุบาล1,ป.1 และการศึกษาพิเศษ เป็นวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 07 มี.ค. 62
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 2561
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 07 มี.ค. 62
พิธีส่ง ผอ. พงษ์เทพ อินทร์อำคา
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 07 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการและปฎิบัติการสอน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 07 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 07 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 07 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 06 มี.ค. 62
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว อ๒๕ เรื่อง เลื่อนวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 06 มี.ค. 62
เลื่อนวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 06 มี.ค. 62
การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) | 06 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 72/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาค 1 ปี'62
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 06 มี.ค. 62
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN มอบผลิตภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ รวมมูลค่า 1,000,00
โรงเรียนวัดท่าพูด | 06 มี.ค. 62
นักเรียนโรงเรียนวัดท่าพูด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
โรงเรียนวัดท่าพูด | 06 มี.ค. 62
แจ้งการปิดเรียน
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 06 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนสระแก้ว การจำหน่ายพัสดุ
โรงเรียนสระแก้ว | 06 มี.ค. 62
กำหนดการ OPEN HOUSE ระเบียบใบสมัครมิสแกรนด์และส้มตำบันเทิง
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 06 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้องเรียน IEP ป.1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 06 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านปลายคลอง | 06 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 06 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีกา
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา | 06 มี.ค. 62
โรงเรียนวัดสิงห์ทองเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง | 06 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 06 มี.ค. 62
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 06 มี.ค. 62
ประกาศ การสอบแก้ตัวของรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 06 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ | 06 มี.ค. 62
แบบสำรวจครูดีในดวงใจ แบบสำรวจนี้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 06 มี.ค. 62
ระเบียบการโรงเรียนธรรมรักษา ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนธรรมรักษา | 06 มี.ค. 62
โครงการ Summer Course โรงเรียนธรรมรักษา
โรงเรียนธรรมรักษา | 06 มี.ค. 62
แจ้งกำหนดการต่างๆ
โรงเรียนธรรมรักษา | 06 มี.ค. 62
ประกาศ การรับสมัครรักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก | 06 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 06 มี.ค. 62
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา | 06 มี.ค. 62
งานเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 06 มี.ค. 62
ปฏิทิน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | 05 มี.ค. 62
วารสารโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | 05 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดิโอภายใต้ โครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
การติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
สำรวจรายชื่อโรงเรียนที่มีเงื่อนไขอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 05 มี.ค. 62
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/514 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th