หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,904 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,810 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,829 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,604 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,750 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,067 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,814 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,478 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,501 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,254 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,789 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,721 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,282 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วารสารปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 02 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง กำหนด การปิด - เปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา | 02 ต.ค. 60
คณะผู้บริหารจาก สพป มส.1 มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 02 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 02 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเลย
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 02 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมอมรินทรลากูน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 02 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเมยฟลาวเวอร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 02 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 02 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 02 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 02 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 02 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 02 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 02 ต.ค. 60
งานเกษียณอายุราชการคุณครูนวลใย ศุภการ
โรงเรียนบ้านเนินทอง | 01 ต.ค. 60
ปรับปรุงถนนภายใน
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร | 30 ก.ย. 60
ซ่อมแซมหลังคา ป.1 ซ
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร | 30 ก.ย. 60
สนับสนุนอุดหหนุนวิจัย
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
ขออนุญาตทดลองใช้ Try out เครื่องมือในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
ขออนุญาตเก็บข้อมูลในการทำการศึกษค้นคว้าอิสระ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
สำรววจวันลาของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
แบบประเมิน ครูวิกฤต
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
แบบประเมิน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
แบบประเมิน ตำแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
แต่งตั้งประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา ๒๒๕๕๙-๒๕
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 30 ก.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร | 30 ก.ย. 60
มุทิตาจิต ครูพิชิต ครูจรัญญา
โรงเรียนตันหยงมัส | 29 ก.ย. 60
งานเลี้ยงเกษียณ ครูพิชิต ครูจรัญญา
โรงเรียนตันหยงมัส | 29 ก.ย. 60
รับโล่เชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 29 ก.ย. 60
เก็บตก "งานวิชาการมูลนิธิรำลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์"
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 29 ก.ย. 60
ผู้จัดการ "นายชัยทัต เดชแสง" ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 29 ก.ย. 60
มอบรางวัลจากการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 29 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | 29 ก.ย. 60
ผังการแข่งศิลปหัถกรรมฯกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์60
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 29 ก.ย. 60
จัดประชุมผู้ปกครอง และรายงานผลพัฒนาการของนักเรียน ศูนย์ฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 29 ก.ย. 60
วัน100 ปีธงไตรรงค์
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 29 ก.ย. 60
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโคกศรีเมือง | 29 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข)
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 29 ก.ย. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 29 ก.ย. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 29 ก.ย. 60
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ม.ต้น/ปลาย
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี | 29 ก.ย. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 29 ก.ย. 60
วันที่29 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินจัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อบานสพรั่ง เพิ่มเติม
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 29 ก.ย. 60
วันที่ 28 กันยายน 2560 ประชาสัมพันธ์ QR Code เพจโรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 28 ก.ย. 60
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 21 ก.ย. 60
กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปศพพ.โดยครูแกนนำ ที่รร.บ้านปางปอย
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 28 ก.ย. 60
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 2-4 กันยายน 2560
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา | 28 ก.ย. 60
งานแสดงมุฑิตาจิต นายอนันต์ สงนอก ภารโรงโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง | 28 ก.ย. 60
กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายที่ ๑ โนนแดง
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง | 14 ก.ย. 60
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดวงกมล | 28 ก.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th