หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,045 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,955 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,262 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ปลาย
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ต้น
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ 3 ลำดับแรกของห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 07 มี.ค. 60
ปฏทินกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว | 07 มี.ค. 60
โครงการออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า
โรงเรียนบ้านประตง | 07 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ EIS
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 มี.ค. 60
ทุนฮีโร่ (เพราะคุณคือคนทำงาน-ประธานนักเรียน) "โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง"
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 07 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 10 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ พว.
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ห้องเรียน EIS
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่)
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 10 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ห้องเรียน Gifted
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านแม่ศึกจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สมอลฟาร์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นปร
โรงเรียนบ้านแม่ศึก | 07 มี.ค. 60
โครงการ "D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION)
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 07 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 สอบห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 07 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EC ม.4
โรงเรียนอมตวิทยา | 07 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EC ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา | 07 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เรียนพิเศษ ช่วงซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอมตวิทยา | 07 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอมตวิทยา | 07 มี.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนทั่วไปเขียนเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 มี.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม | 07 มี.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนทั่วไปเขียนเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 มี.ค. 60
โรงเรียนห้วยยางศึกษา เชิญชวนทุกท่านรับชมรายการย้อนหลัง "โรงเรียนประชาธิปไตย รักษามาตรฐาน"
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 07 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบางมูนาก(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) | 07 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 07 มี.ค. 60
รับสมัครครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์
โรงเรียนอรพินพิทยา | 22 มี.ค. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 07 มี.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจร่วมงาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 07 มี.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรทางการศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ En
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 มี.ค. 60
ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ห้องเรียน QCP โรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดารุสสาลาม | 06 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ | 06 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน QCP ชั้นม.4
โรงเรียนดารุสสาลาม | 06 มี.ค. 60
2 มีนาคม 2560 ฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4:3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06 มี.ค. 60
28 กุมภาพันธ์ 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06 มี.ค. 60
27 กุมภาพันธ์ 2560 ครอบครับบัวมหะกุลเข้าศึกษาเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06 มี.ค. 60
24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกวิชาการอนุบาล ปี 2560
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 06 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสวัสดีวิทยา | 06 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ โทร 063-269-6177
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร | 06 มี.ค. 60
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 06 มี.ค. 60
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายโสภณ ธิพึง พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิ
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 06 มี.ค. 60
งานกิจกรรมเปิดบ้านพัฒนา
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ | 06 มี.ค. 60
บัณฑิตน้อยอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 06 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 06 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน คว้าถ้วยพระราชทานมาครองเป็นปีที่ 2
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน | 06 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน | 06 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th