หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายพลากร ภางาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาววิริญา ชาญวรวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวอัญจนา ศรีใส
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,697 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,164,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,888,248 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,449,221 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,373,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,316,008 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,260,740 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,249,146 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,207,700 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,080,355 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 938,024 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 844,891 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 829,542 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 807,125 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา | 30 มี.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร | 03 มี.ค. 60
คำสั่งที่ 61/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำตัวนักเรียน 2560
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 30 มี.ค. 60
ประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 04 เม.ย. 60
พิธีหล่อพระพรหม และพระโพธสัตว์ 5 พระองค์
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม | 30 มี.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม | 30 มี.ค. 60
.
โรงเรียนบ้านประตง | 29 มี.ค. 60
ค่ายเยาวชนรู้งาน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 29 มี.ค. 60
ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่ใจดี มีเมตตา
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา | 29 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 25
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ | 29 มี.ค. 60
ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอรพินพิทยา | 29 มี.ค. 60
คำสั่งที่ 62/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการหนังสือเรียน ปี'60
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มี.ค. 60
ACK ดรัมไลน์ Drum Dual แชมป์ภาคเหนือ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | 29 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 29 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 29 มี.ค. 60
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อเป็นที่พักนอนนักเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประ
โรงเรียนนารีนุกูล | 29 มี.ค. 60
เด็กเก่งของเรา สอบ o-net คณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนสกลวิทยา | 29 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 29 มี.ค. 60
เสื้อสี เสื้อโปโล กางเกงวอร์ม และกระเป๋าเป้รูปโฉมใหม่
โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 29 มี.ค. 60
สถิติการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา | 28 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 28 มี.ค. 60
กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ | 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องโอลิมปิค ชั้นประถมศึกษาปี่ที่๕-๖
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ | 28 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีการทดสอบO-NETม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ใน 5 อันดับแรกของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 28 มี.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 16 พ.ค. 60
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ | 28 มี.ค. 60
กิจกรรม/งาน
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 28 มี.ค. 60
แก้ไขประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็ก
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 28 มี.ค. 60
ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | 28 มี.ค. 60
วารสารวิภารัตน์ฉบับที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนวิภารัตน์ | 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 28 มี.ค. 60
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสใบทิพย์ นะต๋าคำ
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 28 มี.ค. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศและเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) | 28 มี.ค. 60
ประกาศผลการจัดสอบเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา | 28 มี.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | 28 มี.ค. 60
คำสั่งรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 28 มี.ค. 60
ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 069 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือสานสัมพันธ์ ปีการศ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 28 มี.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดหนัง | 28 มี.ค. 60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง เจตุจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักง
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | 28 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อ และ มอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 27 มี.ค. 60
26-27 มี.ค.60 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร และแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ย้าย ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟู
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 27 มี.ค. 60
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิ
โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน | 27 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/304 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th