หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,287 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,569 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,165 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,208 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,019 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,285 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,155 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,450 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,745 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,914 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,337 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,619 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,245 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,625 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,498 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 11 มิ.ย. 60
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 11 มิ.ย. 60
กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) | 11 มิ.ย. 60
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWL– Plus
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม | 11 มิ.ย. 60
// กิจกรรมรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต//
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ | 11 มิ.ย. 60
/ประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา//
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ | 11 มิ.ย. 60
//ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ | 11 มิ.ย. 60
// ยินดีกับสภานักเรียนคนใหม่ปี60//
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ | 11 มิ.ย. 60
#ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่1 ปี60
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ | 11 มิ.ย. 60
การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
โรงเรียนวัดท่าพูด | 11 มิ.ย. 60
การจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดท่าพูด (่นครผลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่าพูด | 11 มิ.ย. 60
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน | 10 มิ.ย. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปะตงวิทยา | 10 มิ.ย. 60
การแข่งขันทักษะภาษาไทยและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฆ้องชัย
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร | 10 มิ.ย. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร | 10 มิ.ย. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร | 10 มิ.ย. 60
สารทำนบ ฉบับที่ 2/2560
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ | 10 มิ.ย. 60
ภาพกรรมการสถานศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 10 มิ.ย. 60
TO BE NUMBER ONE Dancercise 2017
โรงเรียนบ้านประตง | 09 มิ.ย. 60
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 09 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และ วอลเลย์บอล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 09 มิ.ย. 60
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมไหว้ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มิ.ย. 60
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มิ.ย. 60
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มิ.ย. 60
วันที่ 10 มิถุนายน 2550 ประชุมผู้ปกครอง ระดับอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 09 มิ.ย. 60
ปล่อยปลากรมประมง
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 09 มิ.ย. 60
แข่งขันทักษะภาษาไทย
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 09 มิ.ย. 60
ดารารัตนเพื่อพ่อหลวงของชาวไทย
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 09 มิ.ย. 60
เลื่อนการจัดงานสุนทรภู่ จากวันที่ 26 มิ.ย.2560 เป็น วันที่ 27 มิ.ย.2560
โรงเรียนดอนพุดวิทยา | 09 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย วันที่ 16-17 มิ.ย. 2
โรงเรียนดอนพุดวิทยา | 09 มิ.ย. 60
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลญาริดา | 09 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมวันไหว้ครูโรงเรียนดอนพุดวิทยา วันที่ 15 มิถุนายน 2560
โรงเรียนดอนพุดวิทยา | 09 มิ.ย. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2560
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 09 มิ.ย. 60
วันที่ 8/6/2560 ท่านรองพิษณุ พินิจ สพม 34. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 09 มิ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านคลองหลวง | 09 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 102/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจติดตามนิเทศการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 09 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 101/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 09 มิ.ย. 60
ทดสอบข่าว
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 09 มิ.ย. 60
ประชุมสัญจรครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม | 09 มิ.ย. 60
เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.4-6
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
ประชุมสัญจร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
โครงการ D.A.R.E
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมจากไวตามิ้ลค์
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 2560
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 09 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/319 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th