หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพรพรรณ กึ่งกระโทก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวนฤมล ฉวีวรรณ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาว กมลา ทองทาย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาว​ชมนาด​ พึ่ง​งาม​
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวจิตติภรณ์ สุกันยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,066,182 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,329,054 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,939,929 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,261 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,198,532 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,065,579 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,958,375 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,764,381 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,721,823 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,482,459 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,392,199 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,189,591 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,703 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,957,342 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
โรงเรียนบ้านพารา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
วันที่ 18 มิ.ย.62 ท่าน ผอ.สุภลักษณ์ ดียิ่ง มอบหมายให้นายภานุมาศ หารวาระ หัวหน้าฝ่ายแผนการเรียนพิเศษส
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
วันที่ 18 มิถุนายน 62 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นำโดยท่าน ผอ.สุภลักษณ์ ดียิ่ง,รอง ผอ.,หัวหน้าฝ่ายพร้อม
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 20 มิ.ย. 62
ตรวจสอบชุมนุม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 20 มิ.ย. 62
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ | 20 มิ.ย. 62
ขออนุญาตให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 20 มิ.ย. 62
สอบถามข้อมูลการได้รับวัคซีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 20 มิ.ย. 62
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ.1-ป.3 (ที่ ม.พ.019/ปกศ.2562)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 20 มิ.ย. 62
แจ้งการรับนมโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันประชุมผู้ปกครอง (ที่ ม.พ.018/ปกศ.2562)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 20 มิ.ย. 62
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้นักเรียนทุกคน แต่งชุดลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนปราสาททองวิทยา | 20 มิ.ย. 62
วันที่ 19 มิ.ย. 62 นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 5
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | 20 มิ.ย. 62
กีฬาสีนักเรียน ปีการศึกษา 2562 พฤหัสที่ 27 - ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนปราสาททองวิทยา | 20 มิ.ย. 62
วิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
โดย : นางสมาพร มะหะหมัด
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย    จ.นครศรีธรรมราช
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 งานมหกรรมการศึกษาเอกชน 2016
โดย : นายสันติสุข กระทุ่มเขต
ร.ร.ประชาศึกษา    จ.พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 งานมหกรรมการศึกษาเอกชน 2016
โดย : นายสันติสุข กระทุ่มเขต
ร.ร.ประชาศึกษา    จ.พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 Child Show 2018
โดย : นายสันติสุข กระทุ่มเขต
ร.ร.ประชาศึกษา    จ.พระนครศรีอยุธยา
การสร้างชิ้นงานนิทานด้วยการเขียนชุดคำสั่งจากโปรแกรม Scratch
โดย : เด็กชายณภัทร เนคะมัชชะ /ครูผู้สอน นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา
ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย    จ.นครศรีธรรมราช
paper
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายพัฒนศักดิ์ ขุมทอง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายอนันตชัย แก้วเหลี่ยม
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th