หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,027 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,236 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,496 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,182 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,190 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35132 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
457 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
458 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
467 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
472 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
475 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
486 โรงเรียนวัดแสมดำ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
487 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
488 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
489 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
494 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th