หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,456,602 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,145 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,455 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,500 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,903 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,328 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,637 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,669 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,204 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,404 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,475 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,171 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,606 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,423 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,497 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนวัดเจ้าอาม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
453 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
460 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
461 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
470 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
475 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
478 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
489 โรงเรียนวัดแสมดำ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
490 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
491 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
492 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
497 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th