หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,086 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,895 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,503 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,725 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,269 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนวัดเจ้าอาม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
453 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
460 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
461 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
470 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
475 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
478 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
489 โรงเรียนวัดแสมดำ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
490 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
491 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
492 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
497 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th