หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,563 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,728 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35248 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
453 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
454 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
463 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
468 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
471 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
482 โรงเรียนวัดแสมดำ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
483 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
484 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
485 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
490 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th