หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,327 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,737 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,585 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,863 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,674 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,780 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,928 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,678 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,568 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,311 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,873 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35251 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
453 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
454 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
463 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
468 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
471 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
482 โรงเรียนวัดแสมดำ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
483 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
484 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
485 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
490 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/706 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th