หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,886 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,610 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,217 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,482 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,302 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,440 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,274 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,433,858 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,305 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,883 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,365 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,110 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,359 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,402 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35219 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนวัดเจ้าอาม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
454 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
461 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
462 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
471 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
476 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
479 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
490 โรงเรียนวัดแสมดำ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
491 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
492 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
493 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
498 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th