หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 15
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
อัจฉรา อินทร์แดน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองลาน    จ.นครสวรรค์
ศิริรัตน์ ลอยขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านคลองลาน    จ.นครสวรรค์
วัชรพงษ์ อาจธัญกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองลาน    จ.นครสวรรค์
นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : งานแนะแนวการศึกษา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวิภาพร สุวรรณอำไพ
ตำหแน่ง : ครู คศ.4
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวันเพ็ญ จิตรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,611,178 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,598,649 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,120,191 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,665,911 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,602,324 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,500,917 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,201,268 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,982,809 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,834,943 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,765,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,687,632 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,681,861 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,638,661 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,570,083 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,567,689 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35186 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนราชินีบน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
63 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
64 โรงเรียนสามแยกท่าไข่ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
65 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
66 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
67 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
68 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
69 โรงเรียนบ้านเจียรดับ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
70 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
71 โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
73 โรงเรียนสุเหร่านาตับ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
74 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
75 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
76 โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
77 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
78 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
79 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
89 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
90 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
91 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
94 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
95 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
96 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
97 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนวิทยาลัยการจัดการ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th