หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,655 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,752 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,474 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,733 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,384 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,017 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,890 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,230 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,013 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,723 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,958 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,370 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,579 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35218 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนราชินีบน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
63 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
64 โรงเรียนสามแยกท่าไข่ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
65 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
66 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
67 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
68 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
69 โรงเรียนบ้านเจียรดับ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
70 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
71 โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
73 โรงเรียนสุเหร่านาตับ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
74 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
75 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
76 โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
77 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
78 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
79 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
89 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
90 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
91 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
94 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
95 โรงเรียนวัดม่วงแค 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
96 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
97 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนวิทยาลัยการจัดการ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th