หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
อุทัยวรรณ ศรีสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ตชด.บ้านป่งคอม    จ.อุบลราชธานี
นางสวนีย์ บำเพ็ญ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ตชด.บ้านป่งคอม    จ.อุบลราชธานี
นางสาวกกิตติยา ผ่านเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ตชด.บ้านป่งคอม    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเถาว์มณี เถาว์คูณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ตชด.บ้านป่งคอม    จ.อุบลราชธานี
นายเชิดศักดิ์ ขันตรี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ตชด.บ้านป่งคอม    จ.อุบลราชธานี
นางสาวธิดารัตน์ อินทร์หา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านโคกสว่าง    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,843,400 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,128,146 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,797,793 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,450,402 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,302,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,897,501 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,744,437 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,651,363 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,555,607 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,469,553 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,458,179 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,437,453 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,381,548 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,275,698 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,236,460 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35153 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
62 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
63 โรงเรียนสามแยกท่าไข่ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
64 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
65 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
66 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
67 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
68 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
69 โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
70 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
71 โรงเรียนสุเหร่านาตับ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
73 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
74 โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
75 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
76 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
77 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
78 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
79 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
89 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
90 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
91 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
94 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
95 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
96 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
97 โรงเรียนวิทยาลัยการจัดการ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th