หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,087 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,896 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,504 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,269 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
125 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
127 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
128 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
132 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
133 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 7 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
142 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th