หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,562 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,728 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35248 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
125 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
127 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
128 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
130 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
131 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 7 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
140 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th