หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,032 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,501 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,254 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,497 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,191 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35132 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
125 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
126 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
127 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
128 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
131 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
132 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 7 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
141 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th