หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,997 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,639 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,277 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,488 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,336 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,465 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,434,086 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,340 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,914 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,396 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,140 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,423 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35219 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
125 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
127 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
128 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
129 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
134 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
135 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 7 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
144 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th