หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,457,311 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,314 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,509 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,917 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,366 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,706 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,413 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,650 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,469 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
125 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
127 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
128 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
133 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
134 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 7 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
143 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th