หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,457,310 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,314 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,509 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,917 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,366 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,706 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,412 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,650 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,469 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
156 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
172 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
173 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
180 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
181 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
189 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
191 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
192 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
196 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
199 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th