หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
นายปราการ สนทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางคำนวล อุส่าห์ดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางกนกภรณ์ วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางพรทิพา วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,910,885 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,833,909 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,352,964 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,831,468 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,535 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,702,967 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,343,308 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,121,486 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,010,306 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,944,703 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,906,353 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,837,521 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,823,413 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,734,818 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,638,387 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35204 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
157 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
173 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
174 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
181 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
189 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
190 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
192 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
193 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
197 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
200 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th