หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,326 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,736 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,585 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,863 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,674 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,780 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,928 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,677 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,567 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,311 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,873 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35251 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
153 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
169 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
170 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
177 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
181 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
186 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
188 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
189 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
193 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
196 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
200 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/706 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th