หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,088 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,896 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,504 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,271 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
155 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
171 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
172 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
179 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
181 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
188 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
189 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
190 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
191 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
195 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
198 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th