หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,032 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,501 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,260 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,497 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,192 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35132 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
154 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
170 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
171 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
178 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
181 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
187 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
189 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
190 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
194 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
197 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th