หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,997 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,639 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,277 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,488 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,336 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,465 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,434,081 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,340 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,914 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,396 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,140 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,423 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35219 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
157 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
173 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
174 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
181 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
189 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
190 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
192 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
193 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
197 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
200 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th