หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,997 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,639 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,277 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,488 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,336 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,465 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,434,075 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,340 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,914 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,396 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,140 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,423 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35219 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
204 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
220 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
240 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
241 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th