หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,701 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,022 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,404 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,745 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,914 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,772 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35157 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
217 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
237 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
238 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
248 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
249 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th