หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,457,308 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,314 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,509 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,917 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,366 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,706 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,412 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,650 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,469 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
203 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
219 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
239 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
240 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
250 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th