หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,563 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,729 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35248 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
216 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
236 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
237 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
247 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
248 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th