หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,087 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,896 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,504 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,270 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
202 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
218 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
238 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
239 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
249 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
250 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th