หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
นายปราการ สนทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางคำนวล อุส่าห์ดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางกนกภรณ์ วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางพรทิพา วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,910,885 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,833,908 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,352,964 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,831,468 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,535 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,702,966 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,343,308 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,121,486 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,010,306 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,944,703 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,906,353 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,837,520 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,823,413 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,734,817 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,638,386 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35204 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
204 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
220 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
240 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
241 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th