หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,904 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,813 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,830 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,616 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,750 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,070 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,815 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,479 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,503 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,255 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,790 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,721 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,285 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35171 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
217 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
237 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
238 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
248 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
249 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th