หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,088 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,896 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,504 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,271 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
252 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
253 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
254 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
255 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
260 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
261 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
262 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
266 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
268 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
269 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
270 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
271 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
277 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
286 โรงเรียนวัดปริวาศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
287 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
288 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
290 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
291 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
292 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
293 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
297 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
298 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th