หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,701 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,022 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,404 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,745 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,914 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,772 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35157 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
253 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
254 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
255 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
259 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
261 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
265 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
268 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
269 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
270 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
275 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
284 โรงเรียนวัดปริวาศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
285 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
288 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
289 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
290 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
291 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
295 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
296 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th