หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,031 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,248 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,497 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,182 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,191 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35132 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
253 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
254 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
255 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
259 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
261 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
265 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
268 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
269 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
270 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
275 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
284 โรงเรียนวัดปริวาศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
285 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
288 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
289 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
290 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
291 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
295 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
296 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th