หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,563 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,728 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35248 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
253 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
254 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
255 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
258 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
261 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
264 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
268 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
270 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
273 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
282 โรงเรียนวัดปริวาศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
283 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
286 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
287 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
288 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
292 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
293 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th