หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,997 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,639 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,277 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,487 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,336 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,464 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,434,069 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,340 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,914 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,396 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,139 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,422 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35219 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
253 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
254 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
256 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
261 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
263 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
264 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
268 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
269 โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
270 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
271 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
272 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
273 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
279 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
288 โรงเรียนวัดปริวาศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
289 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
292 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
293 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
294 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
295 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
299 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
300 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th