หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,327 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,739 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,585 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,863 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,780 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,928 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,679 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,569 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,311 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,873 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35251 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
253 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
254 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
255 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
258 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
261 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
264 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
268 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
270 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
273 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
282 โรงเรียนวัดปริวาศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
283 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
286 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
287 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
288 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
292 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
293 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/706 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th