หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,457,308 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,313 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,509 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,917 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,366 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,706 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,412 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,650 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,469 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
252 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
253 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
254 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
261 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
262 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
263 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
267 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
268 โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
269 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
270 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
271 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
272 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
278 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
287 โรงเรียนวัดปริวาศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
288 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
291 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
292 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
293 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
294 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
298 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
299 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th