หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
นายปราการ สนทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางคำนวล อุส่าห์ดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางกนกภรณ์ วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางพรทิพา วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,910,884 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,833,908 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,352,963 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,831,468 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,535 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,702,965 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,343,308 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,121,486 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,010,306 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,944,703 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,906,353 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,837,520 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,823,413 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,734,817 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,638,385 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35204 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
317 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
318 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
331 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
340 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
344 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
349 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th