หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,029 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,240 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,496 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,182 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,190 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35132 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
313 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
314 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
327 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
345 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
348 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
349 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
350 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th