หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,087 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,896 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,504 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,271 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
315 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
316 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
329 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
340 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
342 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
347 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
350 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th