หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,457,305 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,313 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,498 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,509 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,917 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,366 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,705 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,412 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,650 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,469 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
316 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
317 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
330 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
340 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
348 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th