หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,562 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,728 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35248 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
310 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
311 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
324 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
337 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
340 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
342 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
345 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
346 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
347 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
348 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th