หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,997 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,639 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,277 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,487 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,336 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,463 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,434,060 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,340 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,914 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,396 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,139 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,420 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35219 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
352 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
353 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
354 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
355 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
358 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
359 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
374 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
375 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
380 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
384 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
385 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
393 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
394 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th