หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,457,305 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,313 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,498 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,509 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,917 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,365 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,705 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,411 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,650 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,469 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
352 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
353 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
354 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
357 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
358 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
373 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
374 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
379 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
383 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
384 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
392 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
393 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th