หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,025 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,500 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,229 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,496 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,182 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,660 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,190 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35132 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
354 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
355 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
370 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
371 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
376 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
380 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
388 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
389 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th