หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
นายปราการ สนทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางคำนวล อุส่าห์ดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางกนกภรณ์ วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางพรทิพา วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,910,884 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,833,908 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,352,962 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,831,468 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,535 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,702,964 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,343,307 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,121,486 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,010,306 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,944,703 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,906,353 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,837,520 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,823,413 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,734,816 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,638,385 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35204 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
352 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
353 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
354 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
355 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
358 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
359 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
374 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
375 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
380 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
384 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
385 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
393 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
394 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th