หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,562 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,124 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,728 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35248 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
352 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
367 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
368 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
373 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
377 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
385 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
386 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th