หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,088 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,896 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,382 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,084 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,504 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,271 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
352 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
353 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
356 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
357 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
372 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
373 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
378 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
382 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
383 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
391 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
392 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th