หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,327 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,739 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,585 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,863 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,780 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,679 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,569 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,311 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,873 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35251 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
352 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
367 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
368 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
373 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
377 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
385 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
386 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/706 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th