หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,457,303 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,738,313 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,203,497 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,783,509 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,678,917 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,604,365 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,270,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,030,705 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,905,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,794,411 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,759,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,749,199 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,698,649 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,683,469 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,601,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35190 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
408 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
413 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
414 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
417 โรงเรียนกุศลศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
422 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
423 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
425 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
426 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
428 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
434 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
435 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
436 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
440 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
441 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th