หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
นายปราการ สนทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางคำนวล อุส่าห์ดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางกนกภรณ์ วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางพรทิพา วงเวียน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสะโน    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,910,884 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,833,908 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,352,962 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,831,468 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,535 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,702,963 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,343,307 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,121,485 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,010,306 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,944,703 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,906,353 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,837,520 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,823,413 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,734,816 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,638,385 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35204 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
409 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
414 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
418 โรงเรียนกุศลศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
422 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
423 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
426 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
427 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
429 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
435 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
436 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
437 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
441 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
442 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th