หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,088 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,896 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,382 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,136 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,682 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,504 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,997 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,271 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35179 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
407 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
412 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
414 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
416 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
417 โรงเรียนกุศลศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
422 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
423 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
425 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
426 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
428 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
434 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
435 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
436 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
440 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
441 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th