หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,563 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,793 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,729 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35248 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
406 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
410 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
411 โรงเรียนกุศลศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
414 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
419 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
420 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
422 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
423 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
428 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
429 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
430 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
434 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
435 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
441 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th