หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,997 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,639 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,277 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,487 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,336 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,463 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,434,054 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,340 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,914 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,396 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,139 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,420 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35219 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
409 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
414 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
418 โรงเรียนกุศลศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
422 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
423 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
426 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
427 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
429 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
435 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
436 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
437 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
441 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
442 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/705 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th