หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,097 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,032 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,501 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,265 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,497 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,302 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35132 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
404 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
409 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
413 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
414 โรงเรียนกุศลศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
422 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
423 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
425 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
431 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
432 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
433 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
437 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
438 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
441 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนวัดเจ้าอาม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
450 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th