หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านดอนสง่า
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นายสุบรรณ์ ศรีระบาย
ตำหแน่ง : ช่างปูน ระดับ ช4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส4/หน.
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นาวสาววีรดา วงค์มุสิก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต    จ.ภูเก็ต
นางสาวอวยพร ภัททิยากูล
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
นางกัลยา พลายชุม
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,451,840 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,470,028 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,216,886 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,849,890 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,771,831 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,683,292 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,257,286 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,125,044 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,124,840 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,806,958 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,544,408 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,240,055 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,182,157 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,175,649 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รับการนิเทศ ติดตามผลงานโรงเรียน เทอม 2 ปี 2562
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 62)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ GLOBE Tree around us(สสวท.)
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 62)
5 ธ.ค. 2562 วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 62)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 62)
กิจกรรมถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
( จำนวน 31 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 62)
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
โรงเรียนพนางตุง
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๔๔๗/๒๕๖๒ พา น.ร.ชั้น ม.๔ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ [ครูสันติพร และคณะ]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 12 ธ.ค. 62
แจ้งการดาวโหลดไฟล์รูปผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการศึกษาในเว็บไซต์สำนักการศึกษา
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ | 12 ธ.ค. 62
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
โรงเรียนวิชชานารี | 12 ธ.ค. 62
Live ถ่ายทอดสด การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 12 ธ.ค. 62
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 12 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.ต้นและยกผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นม.ปลาย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 12 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 399/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET ม.6 ภาค 2 ปี'62
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 12 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 398/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET ม.3 ภาค 2 ปี'62
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 12 ธ.ค. 62
วารสารโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 01 ธ.ค. 62
วารสารโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | 01 ธ.ค. 62
e-book เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายดำรงเกียรติ วันทา
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
e-book คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายดำรงเกียรติ วันทา
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2556
โดย : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลชมเชย สถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556
โดย : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลที่ 3 สถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
โดย : นางนงนุช ยังปากน้ำ
ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์    จ.สตูล
การ์ตูนแอนนิเมชัน 2D แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (สอนโดยครูพนิดา ธงจันทร์)
โดย : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง ม.2
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
การ์ตูนเรื่องสั้น comic strip เรื่องของฝากจากทางบ้าน
โดย : ด.ช.ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์ ม.3
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
การ์ตูนเรื่องสั้น comic strip เรื่องเดินตามรอยพ่อ
โดย : ด.ช.ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์ ม.3
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
โดย : นายอัมรินทร์ บัวโรย
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
โดย : นายอนุภัทร จันทร์บุรี
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th