หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านส้มเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติคาม
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สพป.ตรัง เขต 2
นางพรลภัส สีหะวงษ์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นางปราณีต ปู่ถิ่น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นายชรอ ค้างลอย
ตำหแน่ง : พนักงานขับรถ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นางกรรณิการ์ แถวลีลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
นายประสิทธิ์ มาสขาว
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
นายจักรี ชานนท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,490,417 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,032,912 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,734,874 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,266,377 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,846,191 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,678,905 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,633,324 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,511,736 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,448,209 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,439,391 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,371,921 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,324,700 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,225,716 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,185,783 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7829 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
2 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
4 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
6 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
10 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
11 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
13 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
15 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
16 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
18 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
21 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
23 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
24 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
25 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
29 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
31 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
33 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
37 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
38 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
39 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
40 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
41 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
42 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
43 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
46 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
47 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
48 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
49 โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
50 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th