หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,948 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,815 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,876 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,633 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,750 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,071 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,820 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,480 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,503 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,257 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,791 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,721 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,285 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7835 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
2 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
3 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
4 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
12 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
14 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
15 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
17 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
21 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
23 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
25 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
28 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
29 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
31 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
37 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
38 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
39 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
40 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
41 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
42 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
43 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
44 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
46 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
47 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
48 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
49 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
50 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th