หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านปลาดุก
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายพลากร ภางาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาววิริญา ชาญวรวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวอัญจนา ศรีใส
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,696 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,164,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,888,246 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,449,221 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,373,574 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,316,008 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,260,740 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,249,144 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,207,699 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,080,355 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 938,024 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 844,891 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 829,542 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 807,124 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7851 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
2 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
4 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
11 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
12 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
15 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
17 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
18 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
21 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
23 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
25 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
29 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
31 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
37 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
38 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
39 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
41 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
42 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
43 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
45 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
46 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
47 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
48 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
49 โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
50 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/158 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th