หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.บึงกาฬ เขต 21
โรงเรียนโรงเรียนดรุณานุกูล
สพป.สมุทรสงคราม เขต 1
นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางสาวเยาวลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชากลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,061,185 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,193,887 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,865,195 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,515,856 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,357,639 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,962,223 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,810,281 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,675,010 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,608,695 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,504,045 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,497,500 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,476,922 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,446,431 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,343,686 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,275,918 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7831 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
4 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
11 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
13 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
14 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
15 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
16 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
17 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
21 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
23 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
25 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
29 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
31 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
37 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
38 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
39 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
40 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
42 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
43 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
45 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
46 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
48 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
49 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
50 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th