หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตาเตียว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
สพป.พิษณุโลก เขต 2
นางสาวเย็นฤดี เหร็มล่า
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ดรุณวิทยา    จ.สงขลา
นายสยาม ตาวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางนงคราญ รินพล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นายสุริยัน ทิพรักษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,699,945 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,190,257 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,621,058 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,405,866 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,151,313 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,730,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,592,120 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,587,321 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,416,921 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,399,002 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,396,203 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,225,205 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,194,651 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,126,044 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,111,137 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7827 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
2 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
4 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
10 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
12 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
14 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
15 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
16 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
18 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
21 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
23 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
25 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
29 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
31 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
37 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
38 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
39 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
41 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
42 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
43 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
46 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
47 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
48 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
49 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
50 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th