หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,044 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,953 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,261 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7851 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
2 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
4 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
11 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
12 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
15 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
17 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
18 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
21 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
23 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
25 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
29 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
31 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
37 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
38 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
39 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
41 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
42 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
43 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
45 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
46 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
47 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
48 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
49 โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
50 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/158 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th