หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดคันโช้ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขือง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายอรรณพ พีระวรรณ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพนิดา ทองวิเศษ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพัชรินทร์ โกศล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,569,886 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,000,488 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,815,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,396,986 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,288,925 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,212,833 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,196,231 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,153,216 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,111,404 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 977,542 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 877,629 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 808,227 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 795,200 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 769,435 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 753,099 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7851 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
2 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
4 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
11 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
12 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
15 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
17 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
18 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
21 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
23 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
25 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
27 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
29 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
31 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
32 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
37 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
38 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
39 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
41 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
42 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
43 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
45 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
46 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
47 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
48 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
49 โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
50 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/158 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th