หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายยงยุทธ แจ่มหม้อ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาววราพรรณ สุกมาก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นายรัตนพล พัฒนะชัย
ตำหแน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่ม : ลูกจ้าง
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรุ่งนภา อุตสาทา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนิตศรา โงนรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,693,308 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,402,671 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,004,906 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,632,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,489,410 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,347,158 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,099,218 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,904,673 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,751,016 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,721,477 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,580,410 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,577,815 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,526,378 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,502,848 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,465,400 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 7836 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) 1 เชียงใหม่ เอกชน
2 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
3 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
4 โรงเรียนอนุศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
5 โรงเรียนอนุบาลสถาพร 1 เชียงใหม่ เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 เชียงใหม่ เอกชน
7 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
9 โรงเรียนหอพระ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
11 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
12 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
14 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 เชียงใหม่ เอกชน
15 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
17 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ 1 เชียงใหม่ เอกชน
18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
19 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
20 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
21 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
23 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
24 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
25 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ เอกชน
26 โรงเรียนบ้านปลาดาว 0 เชียงใหม่ รัฐบาล
27 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
28 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
29 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 1 เชียงใหม่ เอกชน
30 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 เชียงใหม่ เอกชน
31 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
32 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
33 โรงเรียนสันติศึกษา 1 เชียงใหม่ เอกชน
34 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 เชียงใหม่ เอกชน
35 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
36 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
37 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
38 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
39 โรงเรียนอนุบาลลานนา 1 เชียงใหม่ เอกชน
40 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย 1 เชียงใหม่ เอกชน
41 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
42 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
43 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
44 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 1 เชียงใหม่ เอกชน
45 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
46 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 1 เชียงใหม่ เอกชน
47 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ 1 เชียงใหม่ เอกชน
48 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
49 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
50 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ 1 เชียงใหม่ รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th