หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวดวงพร การะเกตุ
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศรายุทธ ประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,404,904 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,181,754 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,700,549 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,110,859 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,976,359 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,579,728 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,522,058 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,485,586 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,339,621 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,253,859 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,026,967 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,943,722 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,910,312 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,855,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 2040 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนสหะพาณิชย์ 1 ชลบุรี เอกชน
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
3 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ 1 ชลบุรี เอกชน
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพงษ์ประชานุกูล) 1 ชลบุรี รัฐบาล
5 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ชลบุรี เอกชน
6 โรงเรียนอนุวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
7 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 ชลบุรี รัฐบาล
8 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ชลบุรี เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 1 ชลบุรี เอกชน
10 โรงเรียนเฉลิมศรี 1 ชลบุรี เอกชน
11 โรงเรียนเทศบาล 1 ชลบุรี รัฐบาล
12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ชลบุรี รัฐบาล
13 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา 1 ชลบุรี เอกชน
14 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 1 ชลบุรี รัฐบาล
15 โรงเรียนเฮงฮ่าง 1 ชลบุรี เอกชน
16 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
17 โรงเรียนธรรมวาที 1 ชลบุรี เอกชน
18 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1 ชลบุรี เอกชน
19 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ 1 ชลบุรี เอกชน
20 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
21 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 ชลบุรี เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
23 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1 ชลบุรี รัฐบาล
24 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
25 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1 ชลบุรี รัฐบาล
26 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
27 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
28 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 ชลบุรี รัฐบาล
29 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 ชลบุรี รัฐบาล
30 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1 ชลบุรี เอกชน
31 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
32 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน 1 ชลบุรี เอกชน
33 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
34 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
35 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1 ชลบุรี รัฐบาล
36 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 1 ชลบุรี เอกชน
37 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
38 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
39 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1 ชลบุรี รัฐบาล
40 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ชลบุรี เอกชน
41 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
42 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ชลบุรี เอกชน
43 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง 1 ชลบุรี รัฐบาล
44 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 ชลบุรี รัฐบาล
45 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1 ชลบุรี รัฐบาล
46 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 1 ชลบุรี เอกชน
47 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
48 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1 ชลบุรี รัฐบาล
49 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
50 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th