หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
นางสาวพัชริน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวอมรรัตน์ เปล่งปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายนวรัฐ วรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายปิยะ สันติชัยชาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,317,951 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,277,843 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,937,474 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,529,124 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,432,408 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,019,877 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,857,866 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,696,477 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,676,589 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,564,687 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,543,408 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,519,322 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,498,845 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,434,288 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,403,061 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 2036 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนสหะพาณิชย์ 1 ชลบุรี เอกชน
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
3 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ 1 ชลบุรี เอกชน
4 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ชลบุรี เอกชน
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ชลบุรี รัฐบาล
6 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 1 ชลบุรี เอกชน
7 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ชลบุรี เอกชน
8 โรงเรียนเฉลิมศรี 1 ชลบุรี เอกชน
9 โรงเรียนอนุวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
10 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 ชลบุรี รัฐบาล
11 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา 1 ชลบุรี เอกชน
12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ชลบุรี รัฐบาล
13 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพงษ์ประชานุกูล) 1 ชลบุรี รัฐบาล
14 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
15 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 1 ชลบุรี รัฐบาล
16 โรงเรียนเฮงฮ่าง 1 ชลบุรี เอกชน
17 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1 ชลบุรี เอกชน
18 โรงเรียนธรรมวาที 1 ชลบุรี เอกชน
19 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
20 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 ชลบุรี เอกชน
21 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ 1 ชลบุรี เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1 ชลบุรี รัฐบาล
23 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
24 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
25 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
26 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 ชลบุรี รัฐบาล
27 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1 ชลบุรี รัฐบาล
28 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
29 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
30 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 ชลบุรี รัฐบาล
31 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1 ชลบุรี เอกชน
32 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
33 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน 1 ชลบุรี เอกชน
34 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง 1 ชลบุรี รัฐบาล
35 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
36 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 ชลบุรี รัฐบาล
37 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 1 ชลบุรี เอกชน
38 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ชลบุรี เอกชน
39 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1 ชลบุรี รัฐบาล
40 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ชลบุรี เอกชน
41 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 1 ชลบุรี เอกชน
42 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1 ชลบุรี รัฐบาล
43 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1 ชลบุรี รัฐบาล
44 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
45 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
46 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
47 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
48 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1 ชลบุรี รัฐบาล
49 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 ชลบุรี รัฐบาล
50 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th