หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตาเตียว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
สพป.พิษณุโลก เขต 2
นางสาวเย็นฤดี เหร็มล่า
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ดรุณวิทยา    จ.สงขลา
นายสยาม ตาวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางนงคราญ รินพล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นายสุริยัน ทิพรักษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,699,945 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,190,257 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,621,058 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,405,866 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,151,313 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,730,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,592,120 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,587,321 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,416,921 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,399,002 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,396,203 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,225,205 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,194,651 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,126,044 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,111,137 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 2030 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนสหะพาณิชย์ 1 ชลบุรี เอกชน
2 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา 1 ชลบุรี เอกชน
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพงษ์ประชานุกูล) 1 ชลบุรี รัฐบาล
4 โรงเรียนเฮงฮ่าง 1 ชลบุรี เอกชน
5 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 1 ชลบุรี รัฐบาล
6 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ชลบุรี รัฐบาล
8 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ 1 ชลบุรี เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
10 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ชลบุรี เอกชน
11 โรงเรียนเฉลิมศรี 1 ชลบุรี เอกชน
12 โรงเรียนอนุวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
13 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 ชลบุรี รัฐบาล
14 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ชลบุรี เอกชน
15 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 1 ชลบุรี เอกชน
16 โรงเรียนเทศบาล 1 ชลบุรี รัฐบาล
17 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ 1 ชลบุรี เอกชน
18 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 ชลบุรี เอกชน
19 โรงเรียนธรรมวาที 1 ชลบุรี เอกชน
20 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1 ชลบุรี เอกชน
21 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
23 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1 ชลบุรี รัฐบาล
24 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
25 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1 ชลบุรี เอกชน
26 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 ชลบุรี รัฐบาล
27 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1 ชลบุรี รัฐบาล
28 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
29 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
30 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
31 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 ชลบุรี รัฐบาล
32 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง 1 ชลบุรี รัฐบาล
33 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ชลบุรี เอกชน
34 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
35 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
36 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 1 ชลบุรี เอกชน
37 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
38 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน 1 ชลบุรี เอกชน
39 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
40 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1 ชลบุรี รัฐบาล
41 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
42 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1 ชลบุรี รัฐบาล
43 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1 ชลบุรี รัฐบาล
44 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 1 ชลบุรี เอกชน
45 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ชลบุรี เอกชน
46 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 ชลบุรี รัฐบาล
47 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
48 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
49 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 ชลบุรี รัฐบาล
50 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th