หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,091 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,770,972 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,683 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,035 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,467 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,959 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,447 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,542 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,713 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,717 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,878 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,746 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,501 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,696 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,118 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่แตง
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
รวมภาพการจำหน่ายชุดนักเรียน เสื้อผ้าไทยวันศุกร์และชุดพละ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 07 พ.ค. 64)
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ครั้งที่ 7
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 07 พ.ค. 64)
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแตลศิริวิทยา มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเ
โรงเรียนแตลศิริวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 พ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศวันเลื่อนวันรับอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) | 08 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(แผนกสองภาษา) | 08 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(แผนกสองภาษา) | 08 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 03 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนบ้านตาบา | 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 08 พ.ค. 64
PLCคุณครูกิ่งดาว วิกยานนท์ ปีการศึกษา 2563
โดย : นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2563
โดย : นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 2563
โดย : นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
โดย : นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
Google Classroom 2563 นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
โดย : นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
ผลงานระดับชาติ หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับภาค หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 39.00 สูงกว่าระดับประเทศ 9.01
โดย : นักเรียนระดับชั้น ป.6
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th