หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 0
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 0
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพป.ตรัง เขต 0
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 0
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
สพป.ภูเก็ต เขต 0
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สพป.หนองคาย เขต 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗(บ้านท่าฉนวน)
สพป.ชัยนาท เขต 0
นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านพระม่วง    จ.ตรัง
นางสุภาพร เหมือนพรรณราย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพระม่วง    จ.ตรัง
นางนุสรา เลิศจรัสพงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพระม่วง    จ.ตรัง
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายอุระ ศรีอิสาณ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางพรทิพย์ ราชกรม
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,564,879 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,828,800 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,587,923 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,363,679 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,109,584 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,701,406 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,574,251 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,563,694 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,384,139 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,380,884 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,380,012 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,179,422 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,149,800 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,092,815 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,084,614 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 14229 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
2 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1 นครราชสีมา รัฐบาล
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
4 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
5 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
6 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
7 โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ 1 นครราชสีมา เอกชน
8 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
9 โรงเรียนโคราขวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
10 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
11 โรงเรียนอุบลรัตน์ 1 นครราชสีมา เอกชน
12 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
13 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 นครราชสีมา เอกชน
15 โรงเรียนรัตโนภาส 1 นครราชสีมา เอกชน
16 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 1 นครราชสีมา เอกชน
17 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
18 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
19 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 นครราชสีมา รัฐบาล
20 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
21 โรงเรียนสวนหม่อน 1 นครราชสีมา รัฐบาล
22 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
23 โรงเรียนรามมิตรวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
24 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 1 นครราชสีมา เอกชน
25 โรงเรียนโคราชวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
26 โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล 1 นครราชสีมา เอกชน
27 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
28 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
29 โรงเรียนอนุบาลอินทรา 1 นครราชสีมา เอกชน
30 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
31 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
32 โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 1 นครราชสีมา เอกชน
33 โรงเรียนอนุบาลบพิตร 1 นครราชสีมา เอกชน
34 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
35 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 1 นครราชสีมา รัฐบาล
36 โรงเรียนสุขานารี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
37 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 1 นครราชสีมา เอกชน
38 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1 นครราชสีมา เอกชน
39 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
40 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 1 นครราชสีมา เอกชน
41 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
42 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
43 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
44 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม 1 นครราชสีมา เอกชน
46 โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี 1 นครราชสีมา เอกชน
47 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 นครราชสีมา รัฐบาล
48 โรงเรียนบ้านต่างตา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
49 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th