หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางรักน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านวังด้ง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
สพป.ปัตตานี เขต 2
นางสาวศิริญญา ไชยโคตร์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายศราวุฒิ สุพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายรังสรรค์ สุขกลิ่น
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายทวีป ปานเกิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเมมสุวรรณาราม    จ.พิษณุโลก
นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,274,313 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,439,538 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,045,201 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,985,859 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,634,956 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,625,999 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,545,645 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,436,867 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,337,596 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,323,019 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,295,833 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,057,313 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,044,490 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,028,840 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 917,023 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 14253 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 1 นครราชสีมา เอกชน
2 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
3 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
5 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 1 นครราชสีมา รัฐบาล
6 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 นครราชสีมา เอกชน
8 โรงเรียนรัตโนภาส 1 นครราชสีมา เอกชน
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
10 โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล 1 นครราชสีมา เอกชน
11 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
12 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลอินทรา 1 นครราชสีมา เอกชน
14 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 นครราชสีมา รัฐบาล
15 โรงเรียนสวนหม่อน 1 นครราชสีมา รัฐบาล
16 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
17 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
18 โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 1 นครราชสีมา เอกชน
19 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
20 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
21 โรงเรียนรามมิตรวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
22 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
24 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 1 นครราชสีมา เอกชน
25 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1 นครราชสีมา เอกชน
26 โรงเรียนโคราชวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
27 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 1 นครราชสีมา เอกชน
28 โรงเรียนสุขานารี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
29 โรงเรียนอนุบาลบพิตร 1 นครราชสีมา เอกชน
30 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
31 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
32 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 1 นครราชสีมา เอกชน
33 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
34 โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ 1 นครราชสีมา เอกชน
35 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1 นครราชสีมา รัฐบาล
36 โรงเรียนโคราขวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
37 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
38 โรงเรียนอุบลรัตน์ 1 นครราชสีมา เอกชน
39 โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
40 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
41 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
42 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
43 โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม 1 นครราชสีมา เอกชน
44 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
45 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
46 โรงเรียนบ้านต่างตา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 นครราชสีมา รัฐบาล
48 โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี 1 นครราชสีมา เอกชน
49 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
50 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/286 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th