หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านยางช้า
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายสิทธิชัย สมศรี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม    จ.สุรินทร์
นางน้ำค้าง พุทธา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวรัชนี เมืองโครต
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,663,120 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,079,203 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,853,321 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,426,192 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,327,828 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,264,146 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,227,316 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,183,293 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,180,447 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,025,648 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 905,460 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 830,436 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 810,539 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 778,411 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 777,054 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 14260 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนอนุบาลบพิตร 1 นครราชสีมา เอกชน
2 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 1 นครราชสีมา รัฐบาล
3 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 1 นครราชสีมา เอกชน
4 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1 นครราชสีมา เอกชน
5 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
7 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 1 นครราชสีมา เอกชน
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
10 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
11 โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ 1 นครราชสีมา เอกชน
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
13 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
14 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
15 โรงเรียนโคราขวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
16 โรงเรียนอุบลรัตน์ 1 นครราชสีมา เอกชน
17 โรงเรียนโคราชวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
18 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 นครราชสีมา รัฐบาล
19 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
20 โรงเรียนสวนหม่อน 1 นครราชสีมา รัฐบาล
21 โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
22 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
24 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
25 โรงเรียนสุขานารี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 นครราชสีมา เอกชน
27 โรงเรียนรัตโนภาส 1 นครราชสีมา เอกชน
28 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 1 นครราชสีมา เอกชน
29 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
30 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1 นครราชสีมา รัฐบาล
31 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
32 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
33 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
34 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
35 โรงเรียนรามมิตรวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
36 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 1 นครราชสีมา เอกชน
37 โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล 1 นครราชสีมา เอกชน
38 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
39 โรงเรียนอนุบาลอินทรา 1 นครราชสีมา เอกชน
40 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
41 โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 1 นครราชสีมา เอกชน
42 โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม 1 นครราชสีมา เอกชน
43 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
44 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
45 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
46 โรงเรียนบ้านต่างตา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 นครราชสีมา รัฐบาล
48 โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี 1 นครราชสีมา เอกชน
49 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1 นครราชสีมา รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/286 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th