หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดคันโช้ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขือง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายอรรณพ พีระวรรณ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพนิดา ทองวิเศษ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพัชรินทร์ โกศล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,569,879 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,000,486 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,815,834 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,396,985 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,288,923 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,212,830 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,196,231 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,153,216 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,111,403 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 977,540 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 877,628 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 808,227 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 795,200 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 769,435 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 753,099 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 14260 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนอนุบาลบพิตร 1 นครราชสีมา เอกชน
2 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 1 นครราชสีมา รัฐบาล
3 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 1 นครราชสีมา เอกชน
4 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1 นครราชสีมา เอกชน
5 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
7 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 1 นครราชสีมา เอกชน
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
10 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
11 โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ 1 นครราชสีมา เอกชน
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
13 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
14 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
15 โรงเรียนโคราขวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
16 โรงเรียนโคราชวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
17 โรงเรียนอุบลรัตน์ 1 นครราชสีมา เอกชน
18 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 นครราชสีมา รัฐบาล
19 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
20 โรงเรียนสวนหม่อน 1 นครราชสีมา รัฐบาล
21 โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
22 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
24 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
25 โรงเรียนสุขานารี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 นครราชสีมา เอกชน
27 โรงเรียนรัตโนภาส 1 นครราชสีมา เอกชน
28 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 1 นครราชสีมา เอกชน
29 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
30 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
31 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
32 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1 นครราชสีมา รัฐบาล
33 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
34 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
35 โรงเรียนรามมิตรวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
36 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 1 นครราชสีมา เอกชน
37 โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล 1 นครราชสีมา เอกชน
38 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
39 โรงเรียนอนุบาลอินทรา 1 นครราชสีมา เอกชน
40 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
41 โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 1 นครราชสีมา เอกชน
42 โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม 1 นครราชสีมา เอกชน
43 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
44 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
45 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
46 โรงเรียนบ้านต่างตา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 นครราชสีมา รัฐบาล
48 โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี 1 นครราชสีมา เอกชน
49 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1 นครราชสีมา รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/286 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th