หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
นางสาวปฏิพร ชมชิด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภาณุวัจน์ ชาญณรงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
นางสาวปิ่นวดี ถ้ำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอมรา คุ้มจันอัด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
อภิภูมิ เปี้ยปลูก
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,024,712 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,339,414 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,000,699 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,561,882 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,540,958 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,510,132 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,372,894 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,299,387 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,282,873 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,220,735 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,003,370 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 955,788 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 919,142 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 881,238 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 878,631 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 14264 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 1 นครราชสีมา รัฐบาล
2 โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 1 นครราชสีมา เอกชน
3 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
4 โรงเรียนรามมิตรวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
5 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
6 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 1 นครราชสีมา เอกชน
7 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
8 โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล 1 นครราชสีมา เอกชน
9 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลอินทรา 1 นครราชสีมา เอกชน
11 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 1 นครราชสีมา เอกชน
12 โรงเรียนอนุบาลบพิตร 1 นครราชสีมา เอกชน
13 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
14 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 1 นครราชสีมา เอกชน
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
16 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1 นครราชสีมา เอกชน
17 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
18 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
19 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 นครราชสีมา รัฐบาล
20 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
21 โรงเรียนสวนหม่อน 1 นครราชสีมา รัฐบาล
22 โรงเรียนโคราขวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
23 โรงเรียนอุบลรัตน์ 1 นครราชสีมา เอกชน
24 โรงเรียนโคราชวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
25 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
26 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
27 โรงเรียนสุขานารี 1 นครราชสีมา รัฐบาล
28 โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
29 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
30 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 1 นครราชสีมา เอกชน
31 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 นครราชสีมา รัฐบาล
32 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1 นครราชสีมา รัฐบาล
33 โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ 1 นครราชสีมา เอกชน
34 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
35 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา 1 นครราชสีมา เอกชน
36 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 1 นครราชสีมา รัฐบาล
37 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 1 นครราชสีมา เอกชน
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 นครราชสีมา เอกชน
39 โรงเรียนรัตโนภาส 1 นครราชสีมา เอกชน
40 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 1 นครราชสีมา เอกชน
41 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1 นครราชสีมา รัฐบาล
42 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 นครราชสีมา รัฐบาล
43 โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม 1 นครราชสีมา เอกชน
44 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
45 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
46 โรงเรียนบ้านต่างตา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 นครราชสีมา รัฐบาล
48 โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี 1 นครราชสีมา เอกชน
49 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1 นครราชสีมา รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 นครราชสีมา รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/286 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th