หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายสงวน มนัส
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายสุทิน นนทวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนฤมล จิตรช่วย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นายอดุลย์ นวลเปล่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
นางสาวเทียนทอง พวงธรรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,658,328 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,074,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,850,142 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,423,711 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,320,461 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,260,471 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,224,148 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,179,044 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,744 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,021,485 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,953 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 829,261 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,816 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,735 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 4939 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
2 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
4 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
5 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
7 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
9 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
13 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
15 โรงเรียนโสภณวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
16 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
17 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
18 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
19 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
20 โรงเรียนจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
21 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
22 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
23 โรงเรียนแสงรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
24 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
25 โรงเรียนศรีอนุบาล 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
26 โรงเรียนภัทรวิทย์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
27 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
29 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
30 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
31 โรงเรียนบ้านบางหลวง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
32 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
33 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
34 โรงเรียนวัดหัวนอน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
35 โรงเรียนวัดท่านคร 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
36 โรงเรียนบ้านคันธง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
37 โรงเรียนวัดมุขธารา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
38 โรงเรียนวัดนางพระยา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
39 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดน้ำสรง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
42 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
43 โรงเรียนวัดหญ้า 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
44 โรงเรียนวัดสวนพล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
46 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
47 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
48 โรงเรียนวัดบ้านตาล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
49 โรงเรียนวัดชัน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/99 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th