หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
นางสาวพัชริน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวอมรรัตน์ เปล่งปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายนวรัฐ วรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
นายปิยะ สันติชัยชาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,317,951 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,277,842 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,937,474 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,529,124 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,432,406 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,019,877 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,857,866 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,696,477 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,676,589 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,564,687 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,543,408 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,519,322 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,498,845 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,434,288 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,403,061 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 4921 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
2 โรงเรียนจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
3 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
4 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
5 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
7 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
11 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
12 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
13 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
15 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
16 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
17 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
18 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
19 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
20 โรงเรียนโสภณวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
21 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
22 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
23 โรงเรียนศรีอนุบาล 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
24 โรงเรียนแสงรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
25 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
27 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
28 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
29 โรงเรียนภัทรวิทย์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
30 โรงเรียนบ้านบางหลวง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
31 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
32 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
33 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
34 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
35 โรงเรียนวัดมุขธารา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดนางพระยา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
37 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
38 โรงเรียนบ้านคันธง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
39 โรงเรียนวัดท่านคร 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดหัวนอน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดน้ำสรง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
42 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
43 โรงเรียนวัดหญ้า 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
44 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
45 โรงเรียนวัดชัน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
46 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
47 โรงเรียนวัดบ้านตาล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
48 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
49 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
50 โรงเรียนวัดสวนพล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/99 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th