หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม)
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขามะกา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านมะนอวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวระวีวรรณ จันทนะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นายอนุรักษ์ อุปทุม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวชมภู คะหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)    จ.บุรีรัมย์
นางขวัญจิตร เกิดหาญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาววราภรณ์ ทวีสุข
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 14,320,993 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 11,116,898 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,990,826 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,985,927 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 5,062,390 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,588,779 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,531,064 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,492,699 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,473,115 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,317,894 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,093,817 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,874,142 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,789,335 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,746,604 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,581,007 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
Big Cleaning Day
โรงเรียนบ้านตาบา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ค. 65)
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
( จำนวน 37 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ค. 65)
กิจกรรมโครงการ English Summer Camp 2022
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ค. 65)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ค. 65)
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเหว พร้อ
โรงเรียนวัดท่าเหว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ค. 65)
โครงการปรับภูมิทัศน์พุทธมณทณจังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 16 พ.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 16 พ.ค. 65
รายงานการรับวัคซีนโควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 16 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม | 16 พ.ค. 65
รายงานตัวและเข้าหอพักนอน นักเรียนโครงการประชารัฐ
โรงเรียนบ้านตาบา | 16 พ.ค. 65
Big Cleaning Day
โรงเรียนบ้านตาบา | 16 พ.ค. 65
ปั้นหม้อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ | 16 พ.ค. 65
16 พฤษภาคม 2565 การอบรมเชิงเปฏิบัติการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง ครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | 16 พ.ค. 65
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ | 16 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นปวช.1-3ภาคเรียนที่1/2565
โรงเรียนระโนดวิทยา | 16 พ.ค. 65
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2565
โรงเรียนระโนดวิทยา | 16 พ.ค. 65
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดีเด่น
โดย : นางวรรณรัตน์ เครือแวงมน
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดย : นางสาวพิมพ์วรีย์ คำรัศมี
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาต่างประเทศ
โดย : นางสาววาสนา สุภาษี
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ครูดีเด่น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
โดย : นางยุพวรรณ สุ่มมาตย์
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ดีเด่น
โดย : นายทวีชัย ประสีระตา
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นอนุาลได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : ศิลปะหัตกรรม 69
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ผลงานนักเรียนประถมศึกษาปีที่6
โดย :
ร.ร.วัดสิงห์ทอง    จ.นนทบุรี
การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี 2565
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
แข่งขันหุ่นยนต์ mBot "ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล Robot Challenge Kid’s Camp 2022”
โดย : ด.ช.มูฮัมมัดซาฮีรัน มูดอ,ด.ช.อิศรีน มะมิง,ด.ช.มูหะหมัดฟาริส ดอเล๊าะ
ร.ร.บ้านหัวคลอง    จ.นราธิวาส
โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
โดย : นายเฉลิมพร นาคชม
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th