หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านตลาดไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นายบัวพา ทองแก้ว
ตำหแน่ง : นักการ/ภารโรง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นายเสนาะ เกตุคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวภาวนา สว่างจิตต์
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวลัดดา กรอบมุข
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสุจิตรา มุทาพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,705,915 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,207,964 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,622,478 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,409,818 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,152,997 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,732,358 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,593,546 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,587,867 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,418,703 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,399,738 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,397,277 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,227,653 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,196,379 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,128,906 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,112,241 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 4917 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
2 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
3 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
4 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
5 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
7 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
9 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
11 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
12 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
13 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
15 โรงเรียนโสภณวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
16 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
17 โรงเรียนจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
18 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
19 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
21 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
22 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
23 โรงเรียนศรีอนุบาล 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
24 โรงเรียนแสงรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
25 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
26 โรงเรียนภัทรวิทย์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
27 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
29 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
30 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
31 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
32 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
33 โรงเรียนบ้านบางหลวง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
34 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
35 โรงเรียนวัดมุขธารา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดนางพระยา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
37 โรงเรียนวัดท่านคร 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
38 โรงเรียนวัดหัวนอน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
39 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
40 โรงเรียนบ้านคันธง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
41 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
42 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
43 โรงเรียนวัดหญ้า 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
44 โรงเรียนวัดน้ำสรง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
45 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
46 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
47 โรงเรียนวัดบ้านตาล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
48 โรงเรียนวัดสวนพล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
49 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
50 โรงเรียนวัดชัน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/99 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th