หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นายภาณุเดช สิวะพลงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาวบังอร กระจะจ่าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาววัชนันท์ ศรีหะจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นายศักดา หนาเหตุ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ    จ.พัทลุง
นางละเอียด ทาวี
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

กลุ่ม : ทำเนียบครูและบุคลากร
ร.ร.บ้านคลองเจริญ    จ.สระแก้ว
นายไตรภูมิ อ้ายวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,117,181 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,503,709 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,065,873 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,362 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,530,115 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,418,712 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,154,316 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,942,293 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,788,786 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,743,845 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,623,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,610,535 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,548,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,525,719 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,492,973 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 4922 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
2 โรงเรียนจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
3 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
4 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
5 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
7 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
11 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
12 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
13 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
15 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
16 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
17 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
18 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
19 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
20 โรงเรียนโสภณวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
21 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
22 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
23 โรงเรียนศรีอนุบาล 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
24 โรงเรียนแสงรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
25 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
27 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
28 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
29 โรงเรียนภัทรวิทย์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
30 โรงเรียนบ้านบางหลวง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
31 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
32 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
33 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
34 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
35 โรงเรียนวัดมุขธารา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
36 โรงเรียนวัดนางพระยา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
37 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
38 โรงเรียนบ้านคันธง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
39 โรงเรียนวัดท่านคร 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดหัวนอน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดน้ำสรง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
42 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
43 โรงเรียนวัดหญ้า 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
44 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
45 โรงเรียนวัดชัน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
46 โรงเรียนวัดบ้านตาล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
48 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
49 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
50 โรงเรียนวัดสวนพล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/99 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th