หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดคันโช้ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขือง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายอรรณพ พีระวรรณ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพนิดา ทองวิเศษ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นางพัชรินทร์ โกศล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ    จ.ชลบุรี
นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,569,886 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,000,488 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,815,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,396,986 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,288,923 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,212,833 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,196,231 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,153,216 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,111,404 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 977,542 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 877,629 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 808,227 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 795,200 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 769,435 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 753,099 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 4939 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
2 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
4 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
5 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
6 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
7 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
8 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
9 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
10 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
13 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
14 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
15 โรงเรียนโสภณวิทยา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
16 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
17 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
18 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
19 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
20 โรงเรียนจรัสพิชากร 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
21 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
22 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
23 โรงเรียนแสงรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
24 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
25 โรงเรียนศรีอนุบาล 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
26 โรงเรียนภัทรวิทย์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
27 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
29 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
30 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
31 โรงเรียนบ้านบางหลวง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
32 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
33 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
34 โรงเรียนวัดหัวนอน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
35 โรงเรียนวัดท่านคร 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
36 โรงเรียนบ้านคันธง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
37 โรงเรียนวัดมุขธารา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
38 โรงเรียนวัดนางพระยา 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
39 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดน้ำสรง 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
42 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
43 โรงเรียนวัดหญ้า 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
44 โรงเรียนวัดสวนพล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
46 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1 นครศรีธรรมราช เอกชน
47 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
48 โรงเรียนวัดบ้านตาล 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
49 โรงเรียนวัดชัน 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 นครศรีธรรมราช รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/99 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th