หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
เอกสิทธิ์ จันทมา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านถ้ำโกบ    จ.กระบี่
นางสาววราภรณ์ พูลสิน
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญฤทัย ระดาขันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายศุภโชค อุ่นวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายสุวิทย์ เหล่าใหญ่
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายธีรดลย์ เทศประสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,723,413 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 6,069,457 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,057,084 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,430,047 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,105,187 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,100,254 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,094,173 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,034,423 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,995,761 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,815,676 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,635,441 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 3,243,782 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,237,640 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,133,778 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,731,593 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คณะครู บุคลากร ร่วมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 64)
เลือกตั้งสภานักเรียน "64"
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 64)
17/06/2564 นิเทศติดตามการทำงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ สพม.อบอจ.
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 64)
กำลังพลจากค่ายเม็งรายมหาราช พร้อยด้วยจิตอาสา อสม. คณะครูทำความสะอาดโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 64)
เข้าร่วมการประเมินรองเขต สพม.นม
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 64)
18 มิ.ย. 64 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนวัดรังสิต | 20 มิ.ย. 64
ประกาศการเรียนในช่วงวันที่ 21-25 มิ.ย.
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม | 20 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 20 มิ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ"พุทธาใส่ใจเสริมสร้างความปลอดภัยฯ"ฝ่ายบริหารทั่วไป ปี63
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 มิ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ"พุทธาใส่ใจเสริมสร้างความปลอดภัย ปี 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 มิ.ย. 64
ประกาศหยุดดารเรียนการสอน (21 - 30 มิถุนายน 2564)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 20 มิ.ย. 64
สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
โรงเรียนบ้านจือแร | 20 มิ.ย. 64
แจ้งปิดเรียนรูปแบบ on site เพื่อเฝ้าระวังและความปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) | 20 มิ.ย. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 20 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 20 มิ.ย. 64
พ22101 สุขศึกษา 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจริญเติบโต และพัฒนาการในวัยรุ่น (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
พ22101 สุขศึกษา 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัยรุ่น วัยวุ่น (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องวัยรุ่น วัยวุ่น (พ22101 สุขศึกษา 3)
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่องความหลากหลายทางเพศ (พ22101 สุขศึกษา 3)
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เรื่องสมดุลกายจิต ชีวิตมีสุข (พ22103 สุขศึกษา 4)
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
สอบเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา(ฟุตบอล)โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โดย : เด็กชายฟิกรี ปูเต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
สอบได้คะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนน ๗๙ คะแนน ( คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.47 )
โดย : เด็กชายธาดาเดช นวนดอกรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 46 คะแนน ( คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.47 )
โดย : เด็กหญิงพิชญธาดา ขวัญดอกไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 47 คะแนน ( คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.47 )
โดย : เด็กหญิงวิภาวรรณ บุญสาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย

โดย :
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรสาร    จ.สมุทรปราการ
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th