หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนจาน
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพระยาปลา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนเมืองยาววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
สพป.ตราด เขต 17
นางสาวพิมพ์วิมล มุทาลัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวชญานี สวัสดิชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุดาพร สายตรง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นายกมล หมีอิ่ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวรัตติการต์ สายโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี

ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : งานอื่น
ร.ร.โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,193,590 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,970,098 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,296,877 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,077,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,912,258 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,863,660 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,460,289 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,448,128 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,392,990 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,270,388 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,196,905 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,741,065 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,484,425 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,384,672 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียน
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๒๘ กรกฎาคม
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
กิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วางพวงหรีดและเคารพศพญาติครูที่ถึงแก่กรรม
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาอื่น
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เยี่ยมคลอดครูและผูกแขนหลาน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กำหนดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ เขื่อนสิรินธร
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า | 08 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ63
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 08 ส.ค. 63
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 08 ส.ค. 63
การพัฒนารูปแบบการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ RAAIM กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
Best Practices ระดับปฐมวัย
โดย : นางสาววจี แสนธิวัง
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
"ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นายนนท์ปวิธ ขิระณะ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
"ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นายนนท์ปวิธ ขิระณะ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-ป.6
โดย : นางโสภา เปล่งฉวีวรรณ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย : ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ Mini marathon 10.5km รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย
โดย : นายสิมิลัน วิริยะ
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกวด TOP Model Thailand 2020
โดย : ด.ญ.ไปรยา มีถม (ม.3/3)
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันภาษาไทย
โดย :
ร.ร.วัดแม่กะ    จ.เชียงใหม่
FMSCT Thailand Road Racing 2020 R.1 ชิงแชมป์ประเทศไทย
โดย : เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แซ่เฮ้า
ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th