หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลนาดี
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
สพป.ลำปาง เขต 35
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านลําลอง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดควนธานี
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวมนตรา ยังสบาย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวจิตชญา บาลโสง
ตำหแน่ง : การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ธุรการ-การเงิน
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นายวัลลภ พนัสขาว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,326,336 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,270,248 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,342,446 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,337,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,953,522 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,936,476 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,632,881 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,618,959 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,490,767 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,463,387 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,356,017 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,919,721 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,649,978 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,485,242 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
แสดงความยินดีกับ นายเอกวุฒิ ไกรมาก ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ย. 63)
“การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ย. 63)
แสดงความยินดีกับคุณครูวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสย้ายไป
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ย. 63)
มอบรางวัลให้กับนักกีฬา
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ย. 63)
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ย. 63)
ทัศนศึกษา ม.3 ม.6/2563
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 27 พ.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม | 27 พ.ย. 63
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันวชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนจงฮั้ว | 27 พ.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 27 พ.ย. 63
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 27 พ.ย. 63
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากเสาเข็ม)
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 27 พ.ย. 63
วันเปิดเตรียมความพร้อมและวันเปิดเรียน 2/2563
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา | 27 พ.ย. 63
TOR ก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ | 27 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ภารโรง, พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 27 พ.ย. 63
การบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม | 27 พ.ย. 63
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาตร์ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
โดย : นางพวงใจ เชื้อญวน
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่7 เรื่องท้องฟ้าและดวงดาว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่6 เรื่องแหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่5 เรื่องการเปลี่ยนของสาร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ วิชาประดิษฐ์เครื่อง ศิราภรณ์ รหัสวิชา ศ20217 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4,5
โดย : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ประกวดกระทง ณ วัดห้วยมงคล
โดย :
ร.ร.บ้านทับใต้    จ.ประจวบคีรีขันธ์
พัฒนาทักษะการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint สร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก    จ.นครศรีธรรมราช
To Be NumberOne Teen Dancercise รุ่น Pre -Teenage
โดย : SKH Special
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ

โดย :
ร.ร.อนุบาลวิชชากร    จ.สระบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลวิชชากร    จ.สระบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th