หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายสมปราชญ์ ภูสมศรี
ตำหแน่ง : ครูอ้ตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวณัฐกานต์ พละชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นายประจวบ แถลงธรรม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางเขียน วสุวัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาววัชรี ฉุยฉาย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
นางสาวมัทนา หนูแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49    จ.ตราด
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,979,071 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,875,556 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,427,896 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,326 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,762,020 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,390,555 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,162,934 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,065,997 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,027,951 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,027,538 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,879,412 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,604 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,760,071 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,658,515 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นักเรียน
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรีคัพ ต้านภัยนาเสพติด 2561-2562
โดย : Suraolakkon Futsal
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
งานชิ้นที่ 2
โดย : นางสาวอัญชิษสา มะลิแก้ว
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานชิ้นที่ 2
โดย : นางสาวพรพิมล ชูจันทร์ และ กัณฑ์ธิมา โลกภิบาล
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานชิ้นที่ 2
โดย : นายธีรภัทร นาท่ม และ นายรัชชานนท์ โตชะนก
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
แอพพลิเคชั่นฝึกอ่านภาษาปกาเกอะญอ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 68 การแข่งขันอาหารคาวหวาน ประเภทเด็กพิเศษเรียนร่วม ป.1-ป.6
โดย : ด.ช.ชยพล ชัยภูมิ ด.ช.ธนพล ด.ญ.ปวีณา พนมจันทร์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
การแข่งขันภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ณ.จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : ด.ช.กอบโชค พันธโคตร
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-Book เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดย : E-book Computer
ร.ร.วัดเสาธงกลาง    จ.สมุทรปราการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ทุน100%)
โดย : นายภูภณ พลหนองหลวง (ม.6/9)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : นางสาวพรรวินท์ พิมพ์พนิตย์ (ม.6/5)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะการจัดการและการโรงแรม สาขาวิชาการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ วิทยาลัยดุสิตธานี
โดย : นางสาวชนพิชา อัมวัน (ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นายธนธรณ์ ณ ตาก (ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะนิติศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย : นางสาวกุลสตรี คำกองแพง (ม.6/10)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย : นายสุริยา พลสนะ (ม.6/10)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย : นางสาวปิยธิดา คำเงิน (ม.6/10)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุน(100%) มทส.ศักยบัณฑิต
โดย : นายกันตพิชญ์ แพงดี (ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุน(100%) มทส.ศักยบัณฑิต
โดย : นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ (ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นางสาวอารียา คิดตะเสน (ม.6/6)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นางสาวนริศรา โพธิราช (ม.6/6)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/139 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th