หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางบุญศิริ หอยสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวชนันยา ขุนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
นายกิตติ เตอะเลอะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,428,941 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,403,191 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,015,506 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,361,876 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,271,900 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,268,451 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,019,916 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,824,292 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,768,167 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,524,329 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,458,603 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,238,287 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,013,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,988,498 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การใช้น้ำประปาหลวงล้างรถส่วนตัว
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
การนำวัสดุคุรภัณฑ์หลวงมาใช้ส่วนตัว
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
การนำเครื่องไฟฟ้ามาชาร์จในที่ทำงาน
โดย : วิชาการป้องกันการทุจริต ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 5 ของอยุธยา อลิอันซ์ ร่วมกับสำนักการศึกษา
โดย : เด็กหญิงชมจันทร์ งามฉ่องสกุล
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ช้างน้อย เกมส์ ครั้งที่ 32
โดย : นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มกรุงเทพใต้
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ข้าร่วมการแข่งขันในงานสนุกคิด kids go inter ณ ศูนย์การค้า Tree on 3
โดย : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชักเย่อ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว
โดย : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดแจกันดอกไม้สด
โดย : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นหางเครื่องประกอบเพลงลูกทุ่ง อายุ8-12 ปี
โดย : โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ประกวดเต้นหางเครื่อง
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มกรุงเทพใต้ การแข่งขันหมากฮอส ประเภท10 ปีหญิง กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครคร ครั้งที่ 32
โดย : เด็กหญิงชัชณีกาน พึ่งพา
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง) ประเภทวิ่งผลัด 8x50 เมตร อายุไม่เกิน 10 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยเกมส์” ครั้งที่ 31
โดย : เด็กชายปาลินท์ หงษ์ชัย
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสามารถสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ของสำนักการศึกษาได้
โดย : เด็กชายภัทรพล ตุมระศิลปิน
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
สายรุ้งแสนสวยด้วยมือเรา
โดย : นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
โดย : ด.ญ.พรรณี ศรีสุวรรณ ม.3/1
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
โดย : ด.ช.พันธวัช แก้วงาม ม.3/1
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาววราภรณ์ พรานบุญ ม.4/1
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวอะบีดา อะนวล ม.4/1
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
ภาพสิ่งที่ประทับใจด้านดาราศาสตร์
โดย : นางสาวรุ่งฤดี รักชุม ม.6/1
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
แข่งขันกรีฑา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โดย : เด็กชายสุวรรณ ยอดสิงห์
ร.ร.ไทรทองอุปถัมภ์    จ.ฉะเชิงเทรา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/149 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th