หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาวฮาซามี สาแม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
นายชัยนรินทร์ สู้ศึก
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
นางสาวฐิติรัตน์ อุพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวศิริวรรณ โคกิฬา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิมพ์ชนก กาศลังกา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
นางพัชรี องค์เพลาเพลิด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดทศทิศ    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,847,652 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 7,018,803 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,403,196 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,112,217 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,499,151 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,464,721 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,272,043 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,163,405 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,149,765 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,061,400 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,964,953 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,698,558 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,357,014 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,343,043 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,969,453 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เกมคัดแยกขยะ
โดย :
ร.ร.สุเหร่าหะยีมินา    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดแข่งขันสร้างสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย : เด็กชายสิริโรจน์ โพธิ์ศรี
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดแข่งขันสร้างสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย : เด็กชายธนะบัตร ไพเราะ
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสร้างสื่อประเภทวีดีโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย : เด็กหญิงพัชริดา บำรุงชื่อ
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย : เด็กชายบัญญวัติ เพียรนาราษฎร์
ร.ร.วัดสิริมงคล    จ.บุรีรัมย์
รางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย : เด็กหญิงสุภัชชา พรมโยธา
ร.ร.วัดสิริมงคล    จ.บุรีรัมย์
รางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ(รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย : เด็กหญิงสุจิตรา พลไธสง
ร.ร.วัดสิริมงคล    จ.บุรีรัมย์
ได้คะแนนเต็ม ความสามรถด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น ป.3 ในการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โดย : เด็กหญิงวิรัญชณา รุ่งคำ
ร.ร.วัดสิริมงคล    จ.บุรีรัมย์
เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะระดับประถมศึกษา ระดับภาค(คณะสงฆ์ภาค 11)
โดย : เด็กหญิงปฎินธร เพาะไธสง
ร.ร.วัดสิริมงคล    จ.บุรีรัมย์
สอบพระปริยัติธรรมศึกษาสนามหลวง สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงนิสา กลิ่นหอม
ร.ร.วัดสิริมงคล    จ.บุรีรัมย์
สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กชายศุภกร โคกศรี
ร.ร.วัดสิริมงคล    จ.บุรีรัมย์
LIVE ร้าย (official video)
โดย : นายชัยสิทธิ เสือสิงห์
ร.ร.สลกบาตรวิทยา    จ.กำแพงเพชร
ผลงานคลิปสั้น ชีวิตที่มี พ.ร.บ.
โดย : ม.5
ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม    จ.ตราด
เพลง ชีวิตที่มี พ.ร.บ.
โดย : ม.5
ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม    จ.ตราด
เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติดีเด่นระดับภาค ระดับดีมาก
โดย : เด็กหญิงธิดา มากมน
ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)    จ.บุรีรัมย์
รางวัลชมเชย "การประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2564 หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"
โดย : นายกฤติน มหานิธิเพิ่มสุข
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
เพลงประกันภัย ปีการศึกษา 2564
โดย :
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง
คลิปสั้นประกันชีวิต โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564
โดย :
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง
รางวัลเข้าร่วมประกวดการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : เด็กหญิงญาณิสา สิงขร
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/196 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th