หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม)
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขามะกา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านมะนอวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวระวีวรรณ จันทนะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นายอนุรักษ์ อุปทุม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน    จ.นครพนม
นางสาวชมภู คะหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)    จ.บุรีรัมย์
นางขวัญจิตร เกิดหาญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาววราภรณ์ ทวีสุข
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 14,321,034 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 11,117,030 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,990,927 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,985,983 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 5,062,432 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,588,850 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,531,075 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,492,748 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,473,190 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,317,924 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,093,817 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,874,330 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,789,353 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,746,689 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,581,038 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นอนุาลได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : ศิลปะหัตกรรม 69
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ผลงานนักเรียนประถมศึกษาปีที่6
โดย :
ร.ร.วัดสิงห์ทอง    จ.นนทบุรี
การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี 2565
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
แข่งขันหุ่นยนต์ mBot "ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล Robot Challenge Kid’s Camp 2022”
โดย : ด.ช.มูฮัมมัดซาฮีรัน มูดอ,ด.ช.อิศรีน มะมิง,ด.ช.มูหะหมัดฟาริส ดอเล๊าะ
ร.ร.บ้านหัวคลอง    จ.นราธิวาส
โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
โดย : นายเฉลิมพร นาคชม
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
โดย : นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สอบได้ลำดับที่ ๓ คะแนนรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (๑๗๖.๑๑) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
โดย : เด็กหญิงปิยะธิดา วิระยะไชย
ร.ร.บ้านโหมนสงเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันคัดลายมือ
โดย : เด็กหญิงกุลนันท์ อาษาพนม
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันท่องบทอาขยาน
โดย : เด็กหญิงธิติมา ยอดพงษา
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันเขียนเรียงความ
โดย : เด็กหญิงอภิญญา นาจันทร์
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เหรียญเงิน ระดับชาติ ประเภทการเเข่งขัน ปั้นดินน้ำมัน
โดย : เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์พวง, เด็กหญิง ทัตพิชา ปัดสำราญ , เด็กหญิง สุนิษา โปะปะนม
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
โดย : เด็กชายศรัณยู ธรรมเกษร , เด็กหญิงปาริฉัตร บัวใหญ่
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech)
โดย : เด็กชายกรณพัฒน์ กันหาวาปี
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Spelling bee
โดย : นายวิธวัฒน์ รุจิโรจน์พิพัฒนา
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Spelling bee
โดย : เด็กชายภควัตร รามมีชัย
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
โดย : นายคอรีรอส ยู , นางสาวอรญา ศรีหาผล
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
เหรียญเงิน ระดับชาติ โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์
โดย : เด็กหญิงเปรมปอน บึงหนองอ้อ , เด็กหญิงนัชทิชา สิงห์เสนา , เด็กชายพงศ์ศักดิ์ แสงสุวรรณ
ร.ร.อนุบาลนวรัตน์    จ.บึงกาฬ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (ตัวจริง)
โดย : เด็กชายพัสกร นามวิลา
ร.ร.นรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL    จ.พิจิตร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (ตัวจริง)
โดย : เด็กชายสุธีระ นรการ
ร.ร.นรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL    จ.พิจิตร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
โดย : เด็กหญิงพัทธนันท์ แดงทองดี
ร.ร.นรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL    จ.พิจิตร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/201 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th