หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,272 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,552 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,163 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,205 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,015 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,281 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,151 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,741 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,904 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,337 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,609 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,242 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,623 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,494 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงาน ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย : นายภานุวัฒน์ ภู่สด
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
เข้ารอบรายการเก่งวิทย์พิชิตล้าน กันตนา
โดย : นายภานุวัฒน์ ภู่สุด นางสาววิมลนัน เขื่อนเพชร นางสาวนภัสสร คุณกีรติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผ่านเข้ารอบระดับภาคกลาง รายการสมรภูมิไอเดียช่อง3
โดย : นางสาวสุรีรัตน์ พิทักษ์ราษ นางสาวปิยวดี เสียงเย็น
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1- ม.3
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
คิดเลขเร็ว ป.1- ป.3
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.1 - ป.6
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1- ป.6
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร

โดย : เด็กหญิงสุชัญญา ปัญญาดี
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
บทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์เรื่อง:สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดย : ออยนภา นาเสถียร
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงงาน เรื่อง การสังเคราะห์แสงของใบไม้
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
มารยาทไทย
โดย : บนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มารยาทไทย
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
Future Simple Tense
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐศาสาตร์เบื้องต้น
โดย : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
ชีว ยีนและโครโมโซม
โดย : ชีว
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานเรื่อง..โคมไฟมหัศจรรย์
โดย : โคมไฟมหัศจรรย์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประเภท Hide&Seek 2560
โดย : เด็กชายณัฐชานนท์ มณฑีรรัตน์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รวมผลงานนักเรียน
โดย :
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/113 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th