หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตาเตียว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
สพป.พิษณุโลก เขต 2
นางสาวเย็นฤดี เหร็มล่า
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ดรุณวิทยา    จ.สงขลา
นายสยาม ตาวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางนงคราญ รินพล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นายสุริยัน ทิพรักษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอยช้าง    จ.เชียงราย
นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,699,945 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,190,257 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,621,058 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,405,866 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,151,314 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,730,685 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,592,120 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,587,321 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,416,921 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,399,002 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,396,203 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,225,205 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,194,652 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,126,044 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,111,137 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับคัดเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงค์โปรเป็นเวลา 1 เดือน
โดย : เด็กหญิงพรนภา ศรีมาศ
ร.ร.วัดเศวตฉัตร    จ.กรุงเทพมหานคร
เรียงความ เรื่อง "ของดีประจำตำบลของหนู"
โดย : เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ พนมเขต
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์    จ.อุบลราชธานี
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 58
โดย : เด็กชายณัฐวุฒิ โคตร์คำตา , เด็กชายอภิวัฒน์ เติมจิตร , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 59
โดย : เด็กชายมารุดดี ตนคลัง , เด็กชายสุรชาติ ชัยมงคล , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
โดย : เด็กชายอลิฟ ทองน้ำมัน , เด็กชายศิริชัย พันธ์ทิพย์ , เด็กชายศาตราวุธ พลายกวม
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
โดย : เด็กหญิงชญาพร บุญแต่ง , เด็กหญิงจิดาภา วารี , เด็กหญิงวราพร พันธ์ทิพย์
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
วีดิทัศน์ เรื่อง สำนึกรักสิ่งแวดล้อม
โดย : นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร
ร.ร.วัดกำมะเชียร    จ.สุพรรณบุรี
Jincheon 1st World Youth Martial Arts Games 2017
โดย :
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
International Tional Boxing Tournament Julius Torma Mamorial
โดย :
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
บุคคลตัวอย่างที่เก็บทรัพย์สินมีค่าได้แล้วส่งคืนเจ้าของ//สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
โดย : เด็กชายสิทธิชัย อยู่ม่วง
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
ทักษะการเดาะตะกร้อ รับรางวัลชนะเลิศ
โดย :
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
โดย :
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายนพดล บุตรทะยัก
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงฟ้าใส รอนไพรี
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงปวีณา พงษ์ทอง
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงบุรัสกร คล่องแคล่ว
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
โดย : เด็กชายภานุวัฒน์ นาคประสิทธิ์
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
โดย : เด็กชายธันวา เปลี่ยนขำ
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงอุษา -
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายกสิณ บูมัย
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/124 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th