หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางสาวอารยา มูลกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
นางสาวอารยา มูลกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
นายธีรพงษ์ ถนอมสัตย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
สาวิตรี นามวิจิตร
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : งานคอมพิวเตอร์
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประจันทร์ อาชวาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์    จ.ปทุมธานี
นางสาวศิริพร คลังแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
ค.บ.การประถมศึกษา

กลุ่ม : ทำเนียบครูและบุคลากร
ร.ร.บ้านคลองเจริญ    จ.สระแก้ว
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 8,569,123 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,013,961 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,522,607 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,949,649 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,832,929 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,463,476 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,253,771 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,219,074 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,174,027 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,138,673 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,936,600 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,863,677 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,796,421 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,696,774 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
แข่งขันวิชาการภาษาไทย
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
เว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
โดย : เด็กชายยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
แกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงแอราฟาซีรา แปเฮาะอีเล
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
แกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงบาลกิซ จักร์ปา
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
แกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงมัสมีรา อาแว
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
แกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดย : เด็กชายมูฮัมมัดฮีลมี มือลี
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
นวัตกรรมการสอน
โดย : นายณรงค์ชัย แสงอัคคี
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะภาษาไทย ป4-6
โดย : ด.ญ.พิมพ์ชนก ทองแถม
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะภาษาไทย ป1-3
โดย : ด.ช.ปริณวัฒน์ ดวงทอง
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย
โดย :
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ปี 2554
โดย : เด็กหญิงอภิญญา การญจนกุล / เด็กชลฏา แสงทองอรุณกุล
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปี 2554
โดย : เด็กชายไชยวัฒน์ นัชฎา / เด็กหญิงยุพา นามมนตรี
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ประจำปี 2552
โดย : เด็กชายสพล มาบุญธรรม / เด็กชายพันธกานต์ โสหา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Webeditor ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงภัทราพร อนุพรวิเศษ / เด็กหญิงเนตรนภา คามะทิพย์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงธนัญญา ถวิลไพร / เด็กชายอนาวิล สุ่มมาตย์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงณิชกานต์ สิงห์สอน/เด็กหญิงศิรินภรณ์ เหลาพะวัง
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/141 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th