หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,046 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,770,907 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,633 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,026 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,447 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,951 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,412 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,501 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,686 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,679 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,861 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,691 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,475 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,674 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,098 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ผลงานระดับชาติ หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับภาค หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 39.00 สูงกว่าระดับประเทศ 9.01
โดย : นักเรียนระดับชั้น ป.6
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
RT.คะแนนเต็ม 100
โดย : เด็กหญิงพัตธราภรณ์ ศรีคุณ
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
RT.คะแนนเต็ม 100
โดย : เด็กชายพีรพล อินชมะ
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
RT.คะแนนเต็ม 100
โดย : เด็กชายชนินทร์พงศ์ ฉายฉลาด
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
ผลการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย :
ร.ร.โพนทันเจริญวิทย์    จ.ยโสธร
ผลการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : ผลการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.โพนทันเจริญวิทย์    จ.ยโสธร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
โดย : ผลงานนักเรียนรวม ปีการศึกษา 2562
ร.ร.บ้านโคกสว่าง    จ.ขอนแก่น
นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562-2563
โดย : ด.ญ.ณัชชญาฎา ศรวิเศษ
ร.ร.บ้านโคกสว่าง    จ.ขอนแก่น
[ผลงานโครงงานนักเรียนระดับเหรียญทอง] โครงงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย :
ร.ร.อนุบาลอัจฉรา    จ.นครราชสีมา
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวศตายุ สุมหะ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวภัชราวรรณ์ ทิพโพธิ์ศรี
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ จันทนิชย์
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวนันทิยา นุ่นภักดี
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาววรณัน สวรรค์บรรพต
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวนิจจารีย์ เรืองคุ้ม
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/190 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th