หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงจันทน์
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางเกวรี ไชยรา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.วัดสุทธิสะอาด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมิ่งขวัญ สุดประโคน
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวจารวี ศรีพรหม
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวณัฐวรา โหระ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง (ครูอาสา)
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยศรีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายภาสกร แพนกุดเรือ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,656,502 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,072,178 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,849,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,422,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,319,621 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,259,569 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,223,853 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,459 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,178,041 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,019,978 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,482 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 828,961 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,577 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,501 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,259 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3
โดย : เด็กหญิงสุภาวดี อร่ามเรือง
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6
โดย : นายจตุรงค์ กิ่งสำโรง , นายทิวา ทับทิม , นายทิวากร ภูมิ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาร่มเย็นศิระสัมพันธ์ของกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า
โดย : นายสิทธิพงษ์ วงษ์เจริญ , นายธนพล ลาน้อย , นายกฤษฎา เจ็ดตาเพชร
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
โดย : นางสาวจันทิมา ตอนสันเทียะ
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัยวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
โดย : นางสาวรุ่งนภา ลำจันทร์
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางกฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : นางสาวเปรมกมล กรอบทอง , นางสาวเพ็ญพิชชา เฟื่องน้อย
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปี 2559
โดย : งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
โดย :
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย :
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
โครงงานอาชีพ เรื่อง วุ้นธรรมชาติใกล้ตัว
โดย : 1. เด็กหญิงอาจรีย์ เศษกระโทก 2. เด็กหญิงสมฤดี เกิดแก้ว 3. เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจริญรัมย์
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม ๒๕๕๙
โดย : ระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงศศิภา อินภา
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๔ การแข่งขันติบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่๒๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙ ระดับจังหวัด
โดย :
ร.ร.เทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)    จ.นครพนม
การ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อการเรียนรู้ประวัติบุญบั้งไฟ
โดย :
ร.ร.บ้านแขมเจริญ    จ.อุบลราชธานี
E-book อาเซียน (สอนโดยครูพนิดา กำลา)
โดย : ด.ช.ปริญญา พรไธสง, ด.ช.ทวิรวัฒน์ ปุเรตัง
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
เรียงความชนะเลิศระดับประเทศในหัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน"
โดย : นางสาวอนุธิดา แก้วสุข
ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา    จ.ขอนแก่น
"สุดยอดคว้ารางวัล" ระดับประเทศ
โดย : นายวัชรินทร์ ทวีโชติ
ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา    จ.ขอนแก่น
สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษได้ 82.50  คะแนน   เป็นอันดับที่ 4  ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย : เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
สอบ O-NET วิชาภาษาไทย ได้ 90.00  คะแนน   เป็นอันดับที่ 4  ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย : เด็กหญิงนภัส  พลสามารถ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00 คะแนน เป็นอันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย : เด็กหญิงณิชานภัส ยาวีระ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/109 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th