หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,564 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,480 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,796 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,730 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศระดับเขต สพม.
โดย : นางสาวซิพึพอ -
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศระดับเขต สพม.
โดย : นางสาวชุติมา วลัยแจ่มจรัส
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศระดับเขต สพม.
โดย : เด็กหญิงจูรีน่า -
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศระดับเขต สพม.
โดย : เด็กหญิงจันทร์สุดา
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 (ชนะเลิศระดับเขต) สพม.
โดย : นายดิ๊หม่อกรู -
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศรดับเขต สพป.
โดย : เด็กชายภูวเดช ตระการดลชัย
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศรดับเขต สพป.
โดย : เด็กชายก้องภพ ดลใจคณาทรัพย์
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศระดับเขต สพป.
โดย : . เด็กหญิงณัชชา นาปันจักร์
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
ภาพยนตร์สั้น เรื่องรู้หน้าที่ ระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
โดย : ครูอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์
ร.ร.บ้านคลองกำลัง    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันหุ่นย์ สพฐ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ชนะเลิศ)
โดย : เด็กชายมูซู
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันหุ่นย์ สพฐ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ชนะเลิศ)
โดย : นายวีระชัย
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
การแข่งขันหุ่นย์ สพฐ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ชนะเลิศ)
โดย : เด็กชายสิปปกร ครุฑมีชัย
ร.ร.บ้านกล้อทอ    จ.ตาก
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ลูกเขียว-ขาว ตามรอยพ่อหลวง
โดย : นางสาวจิราภรณ์ สายแจ่ม
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ลูกเขียว-ขาว ตามรอยพ่อหลวง
โดย : นางสาวจิราภรณ์ สายแจ่ม
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพรีก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กหญิงพัณณิตา ยอดมูลดี เด็กหญิงวิลาสิณีย์ ปันทะแค และเด็กหญิงนันท์นภัส ฟักทอง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กหญิงพิมมาดา มาเขียว เด็กหญิงนีรพัฒน์ ปัญญาวีระวงศ์ และเด็กหญิงวชิรญาณ์ ที่ปรึกษา
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กชายนวพร จิตนารินทร์
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กชายธีระโชติ ฟูใจ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง
โดย : เด็กชายนนทพัฒน์ สายเครื่อง เด็กหญิงฐิติชญา คำธิตา และเด็กหญิงญาณิสา ธรรมานุพัฒน์
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/109 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th