หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางบุญศิริ หอยสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวชนันยา ขุนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
นายกิตติ เตอะเลอะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,428,590 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,403,156 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,015,484 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,360,997 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,271,746 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,268,411 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,019,875 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,824,259 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,768,130 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,524,306 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,458,114 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,238,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,013,348 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,988,483 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ปี 2554
โดย : เด็กหญิงอภิญญา การญจนกุล / เด็กชลฏา แสงทองอรุณกุล
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปี 2554
โดย : เด็กชายไชยวัฒน์ นัชฎา / เด็กหญิงยุพา นามมนตรี
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ประจำปี 2552
โดย : เด็กชายสพล มาบุญธรรม / เด็กชายพันธกานต์ โสหา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Webeditor ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงภัทราพร อนุพรวิเศษ / เด็กหญิงเนตรนภา คามะทิพย์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงธนัญญา ถวิลไพร / เด็กชายอนาวิล สุ่มมาตย์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงณิชกานต์ สิงห์สอน/เด็กหญิงศิรินภรณ์ เหลาพะวัง
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
โดย : เด็กชายกฤษฎา แสงสุรินทร์/ เด็กชายทักษดนัย วัชเรนวงศ์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
โดย : ด.ญ.สุวิชญา แน่พิมาย , ด.ญ.อุษณีย์ ฤทธิ์กลาง , ด.ช.วรวุฒิ คำมาเขียว
ร.ร.บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)    จ.นครราชสีมา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองโนนไทย
ร.ร.บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)    จ.นครราชสีมา
การแข่งขัน กรีฑา ภายใน อบจ.นนทบุรี 6-7 ธันวาคม 2561
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรี ต้านภัยยาเสพติด
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
ชนะเลิศ
โดย : นายวี -
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
ชนะเลิศ
โดย : นายคณิศร มังกร
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68
โดย : 1.นางสาวสัจพร งามศิลป์ 2.นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
สรุปผลการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
การแข่งขันการขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย มัธยม ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา
โดย : เด็กชายกิตติธัช เสาร์เหล็ก
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
มอบทุนการศึกษานักเรียนโดย..มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวะคุณ
โดย : มอบทุนการศึกษานักเรียนโดย..มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวะคุณ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 12/149 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th