หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางบุญศิริ หอยสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวชนันยา ขุนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร    จ.ตรัง
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
นายกิตติ เตอะเลอะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,428,590 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,403,156 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,015,484 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,360,997 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,271,746 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,268,411 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,019,875 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,824,259 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,768,130 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,524,306 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,458,114 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,238,254 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,013,348 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,988,483 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รับทุนการศึกษาจากโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จากกรมบังคับคดี
โดย : เด็กชายเลอย สงวนและเด็กหญิงชนิกานต์ วิไลศิลป์
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต ฯ
โดย : เด็กหญิงจิราพร มารศรี
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนวัดมะลิ
โดย : เด็กชายวีระชัย และเด็กหญิงสิรินทรา
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : ชนะเลิศการแข่งขันแชมป์ฟุตซอล18ปี
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ โอกาสแห่งความหวัง นำสู่ความสำเร็จ”
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
ระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันมารยาทไทย ด้านบกพร่องการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กชายธนัช พนมกุล เด็กหญิงภัทริกา จรรยา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณธาดา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรีญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กหญิงธนพร บริวงษ์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กชายวชิร ชาวเวียง
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นักเรียน
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรีคัพ ต้านภัยนาเสพติด 2561-2562
โดย : Suraolakkon Futsal
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
งานชิ้นที่ 2
โดย : นางสาวอัญชิษสา มะลิแก้ว
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานชิ้นที่ 2
โดย : นางสาวพรพิมล ชูจันทร์ และ กัณฑ์ธิมา โลกภิบาล
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานชิ้นที่ 2
โดย : นายธีรภัทร นาท่ม และ นายรัชชานนท์ โตชะนก
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
แอพพลิเคชั่นฝึกอ่านภาษาปกาเกอะญอ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 68 การแข่งขันอาหารคาวหวาน ประเภทเด็กพิเศษเรียนร่วม ป.4-ป.6
โดย : ด.ช.ธนพล เสริฐศรี ด.ญ.ปวีณา พนมจันทร์ ด.ช.ชยพล ชัยภูมิ
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
การแข่งขันภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ณ.จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : เด็กชายกอบโชค พันธโคตร
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-Book เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดย : E-book Computer
ร.ร.วัดเสาธงกลาง    จ.สมุทรปราการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ทุน100%)
โดย : นายภูภณ พลหนองหลวง (ม.6/9)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : นางสาวพรรวินท์ พิมพ์พนิตย์ (ม.6/5)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 13/149 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th