หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,369,886 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,610 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,682,217 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,482 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,302 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,440 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,460,274 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,433,858 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,305 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,883 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,016,365 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,912,110 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,359 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,402 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดหนูน้อยนพมาศ
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดประดิษฐ์กระทงลอย
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเยาวชนคนดี ครั้งที่ ๙ กองทุนดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหมากล้อม ACC Friendship Game 2018 ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรยุวมัคคุเทศน์ รุ่น๔
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๓๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันวิชาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนาและสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
โดย : กิจกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา2561
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
โดย : ด.ช.ฉลองราช กาหลง ด.ช.สหรัถ ศรีจันทร์อินทร์
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
โดย : ด.ช.จิรวัฒน์ ประนมพนธ์ ด.ช.อานัส อารงค์
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
โดย : ด.ญ.ภัทรพร เปียสง่า
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
โดย : ด.ญ.ชนัญาริตา สีนวล ด.ญ.พนิตพิชา ชัยบุญคุณ ด.ญ.พิมลพร รักแสง
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
โดย : ด.ญ.วชิราภรณ์ โล่งอากาศ
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ยดับกลิ่นจากเปลือกผลไม้
โดย : ด.ญ.ปวันรัตน์ แก้วกองนอก,ด.ญ.บุญธิดา เนระมา,ด.ญ.สุมณฑา จันทร์กล่ำ
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ทั้งทีมชายและทีมหญิง
โดย : นักเรียนสวดมต์หมู่ระดับประถมศึกษา
ร.ร.ศักดิ์สุนันท์วิทยา    จ.ลำปาง
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โดย : นางสาวธนวรรณ สดใสญาติ
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
ความพึงพอใจในของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ในกรณีการใช้บริการห้องน้ำ ในปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาว พินิตนาฏ สุขสมัย
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/146 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th