หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,108 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,684 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,130 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,171 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,375 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,313 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,517 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,343 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,407 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,617 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,286 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,379 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,912 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,423 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดย : เด็กหญิงแพรวา จารุวงศ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์/โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โดย : นางสาวศิรินทรา บุญจันทร์ลา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์/โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โดย : นางสาวชัญญา สมศรี
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์/โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โดย : นางสาวนิตยา พลเมือง
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์/โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โดย : เด็กหญิงกนกพร หอมบุญ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์/โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โดย : เด็กหญิงสิริลดา นามบุญเรือง
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์/โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โดย : เด็กหญิงสิริวรรณ คุ้มครอง
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กีฬาแบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
โดย : เด็กชายอนุวัช ทองมนต์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : นางสาวฑิฆัมพร สุระชาติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : นางสาวธิดารัตน์ ดาวสุข
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โดย : นางสาวนันทิพร ดาวสี
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัลชมเชย ในการตอบปัญหาศาลเยาวชนเด็กและครอบครัว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.วิสุทธิ์วิทยากร    จ.ลำปาง
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ม.ต้น วิชาคอมพิวเตอร์
โดย : เด็กชายอลงกรณ์ รินฟอง
ร.ร.วิสุทธิ์วิทยากร    จ.ลำปาง
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี
โดย : สามเณรณัฐภัทร มีความลับ
ร.ร.วิสุทธิ์วิทยากร    จ.ลำปาง
ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ
โดย : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
ชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค 10) ทั้งทีมหญิงและทีมชาย
โดย : ทีมหญิงและทีมชาย
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
ชนะเลิศ การสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 จากมณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง
โดย : นักศึกษาวิชาทหาร
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
ชนะเลิศ การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับจังหวัดมุกดาหารและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น
โดย : ชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
โดย : เด็กชายกฤตนัย วงศ์ศรียา เด็กชายกฤษฎา คำมุงคุณ เด็กชายชุติพงค์ ห้วยกระเจา เด็กชายนราวิชญ์ พิมนรัมย์ เ
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6
โดย : นายอนุภาพ พ้าดทาบ
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/191 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th