หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดทับปรู
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพรพรรณ กึ่งกระโทก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวนฤมล ฉวีวรรณ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาว กมลา ทองทาย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาว​ชมนาด​ พึ่ง​งาม​
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวจิตติภรณ์ สุกันยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,066,180 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,329,051 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,939,923 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,261 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,198,527 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,065,579 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,958,375 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,764,377 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,721,819 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,482,456 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,392,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,189,588 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,703 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,957,340 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายภาสกร คงสกุล
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงเสาวภาคย์ แก้วเหลี่ยม
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงชลิตา ยืนยั่ง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงนันธิดา คิดดีจริง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงณัฐธยาน์ โสภา
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงศิณัฏฐ์ชพร พอกพูน
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 2561
โดย : เด็กชายอติคุณ มลิเครือ
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
ว่ายน้ำ Speedo Thailand Age Groups Swimming 2019
โดย : เด็กชายสุรสิทธิ์ ทองแดง
ร.ร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง    จ.พังงา
ชนะเลิศ แต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงนันธิดา คิดดีจริง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ชนะเลิศ เขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงนลพรรณ คงราษี
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ชนะเลิศ การคัดลายมือ มัธยมศึกษา กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กหญิงรวิพร จิตต์กลาง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : นายคนองศักดิ์ กุดนอก
ร.ร.หนองสองห้องวิทยา    จ.ขอนแก่น
ได้รับการคัดเลือก ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย : นายจักรภัทร์ สาตร์นอก
ร.ร.หนองสองห้องวิทยา    จ.ขอนแก่น
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางสาวปรารถนา ศิลป์ประกอบ
ร.ร.หนองสองห้องวิทยา    จ.ขอนแก่น
รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ส่งเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประเภททีมหญิงล้วน
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
โดย : เด็กชายณัชพล ลิดสี
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
โดย : เด็กชายธนกฤต สาลีแสง
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
โดย : เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีหาวงศ์
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
รางวัลเหรียญเงิน คัดไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
โดย : เด็กหญิงปาริชาต กุลสอนนาน
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
รางวัลเหรียญทอง คัดไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
โดย : เด็กหญิงจิรัญญา มีผล (น้องเมจิ)
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th