หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายสุขสันต์ หมื่นแทน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสมคิด ศรีจำปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,699 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,880 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,681 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,362 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,970 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,729 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,107 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,529 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,583 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,145 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,694 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,864 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,249 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
โดย : 1. เด็กหญิงกานติมา ยูหนู 2. เด็กหญิงกิตติยา ดวงสุวรรณ 3. เด็กหญิงจีรนันทร์ ยะร๊ะ
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
การศึกษาการเจริญเติบโตของรากหอมจากกากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
โดย : การศึกษาการเจริญเติบโตของรากหอมจากกากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
อุปกรณ์ตัดเค็กถาด
โดย : 1. เด็กชายคำแหง แซ่เหลี่ยม 2. เด็กชายวีรพัฒน์ จันทรบุรณ์ 3. เด็กชายสุริยัน สุขพร้อม
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม    จ.สงขลา
ผลงานนักเรียน แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.คลองฉนวนวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.1 ปีการศึกษา 2562
โดย : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 69
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โดย : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.1-3 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4(ระดับเขต)
โดย : ด.ช.ธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ์,ด.ช.ชินวัตร ปิดตาระโพธิ์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต 1 จังหวัดสุโขทัย
โดย : ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ระดับจังวัดสุโขทัย
โดย : ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
หนังสือเล่มเล็ก รัตภูมิบ้านเรา
โดย : นางสาวอุทุมพร ศรีมงคล และคณะ
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอน การออกแบบโซฟา ด้วย SketchUp (สอนโดยคุณครูพนิดา ธงจันทร์)
โดย : เด็กชายธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
การสร้างการตูนเรื่องสั้น comic strip ตอน เทียนไขที่รัก (สอนโดยคุณครูพนิดา ธงจันทร์)
โดย : เด็กชายณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ฮะดิษต่างๆ
โดย : กองทุนตอละบะฮฺดารูซซะฮฺรอ
ร.ร.ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ    จ.พัทลุง
แกนนำนักเรียนต้านภัยยาเสพติด
โดย : เด็กชายซาห์ดัน แมทาลง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมสบู่แฟนซี
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมเหรียญโปรยทาน
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมจัดสวนแก้ว
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมเทียนหอมแฟนซี
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมวุ้นลูกชุบหรรษา
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th