หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,098 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,040 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,501 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,347 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,273 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,662 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,306 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,193 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
โดย : นางสาวอรุณวิภา หงษ์ทอง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงเยาวเรศ ผลสด
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงอรินทยา คงปาน
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงปิ่นญาณี ศรีเมือง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
โดย : เด็กหญิงธนัญญา โยธาตรี
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
โดย : เด็กหญิงสุพรรษา แดงดี
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
โดย : เด็กชายณัฐพล ทองอินทร์
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
โดย : เด็กชายทรงกิต สุขโล้
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
โดย : นายยือม่ะ พงศ์พิษณุ ฮาเซกาว่า
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
วาดภาพลายเส้น
โดย : นางสาวณัฐพล พงษ์เหล็ง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
มารยาทไทย
โดย : นางสาวพิมพ์ชนก สุขชวดมี
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
มารยาทไทย
โดย : นายรัฐศาสตร์ ฝักบัว
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ซูโดกุ
โดย : นางสาวน้ำทิพย์ รื่นสุภาพ
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับประเทศ
โดย : ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ
โดย : เด็กหญิงวันวิสา จันทราทิพย
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ
โดย : เด็กหญิงกุสุมา วิมล
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
โดย :
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
โดย : นายนราดล ร่ำรวย
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
โดย : นายชัยชาญ สิงห์เรือง
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
โดย : นางสาวศรัญญา อุตมะ
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/128 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th