หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,094 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,770,978 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,702 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,036 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,468 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,963 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,453 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,548 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,726 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,724 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,878 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,750 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,504 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,698 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,121 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวธวัลรัตน์ อำไพ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวธันยพร ศรีทอง
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
โดย : นางสาวสุพรรษา แดงแย้ม
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
เครื่องล้างหอยพลังเหยียบ
โดย : เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชาวเซโปน
ร.ร.เกษมบ้านนาคำ    จ.อุบลราชธานี
โครงงาน ชั้นวางต้นไม้
โดย : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ร.ร.คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)    จ.ปทุมธานี
โครงงาน ถุงผ้าลดโลกร้อน
โดย : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ร.ร.คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)    จ.ปทุมธานี
โครงงาน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตะไคร้
โดย : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ร.ร.คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)    จ.ปทุมธานี
การอ่านภาษาไทย
โดย :
ร.ร.บ้านฆอเลาะทูวอ    จ.นราธิวาส

โดย :
ร.ร.บ้านฆอเลาะทูวอ    จ.นราธิวาส
นักเรียนคุณธรรม
โดย :
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด
โดย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5    จ.สุพรรณบุรี
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โดย :
ร.ร.วัดกำมะเชียร    จ.สุพรรณบุรี
การแข่งขัน North East Robot Challenge
โดย : KL Robot โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
โดย : KL Robot โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา    จ.นครสวรรค์
รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันโครงการทำการตลาดออนไลน์
โดย : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ชายหาด
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โดย :
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
เกมคณิตคิดเร็ว
โดย :
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รับประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต
โดย : นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา และ นายณัฐวุฒิ กลัดแก้ว
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/190 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th