หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลนาดี
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
สพป.ลำปาง เขต 35
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านลําลอง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดควนธานี
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวมนตรา ยังสบาย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์    จ.กาญจนบุรี
นางสาวจิตชญา บาลโสง
ตำหแน่ง : การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ธุรการ-การเงิน
ร.ร.เซนต์ยอแซฟยานนาวา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
นายวัลลภ พนัสขาว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,326,430 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,271,128 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,342,543 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,337,793 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,953,541 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,936,500 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,632,941 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,619,056 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,491,019 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,463,404 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,356,088 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,919,762 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,650,067 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,485,301 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.5
โดย : เด็กชายนิธิกันต์ คุ้มทรัพย์
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.4
โดย : เด็กหญิงภัณทิลา รุ้งเพิ่ง
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.3
โดย : เด็กหญิงชลธิชา สดวัน
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.2
โดย : เด็กหญิงสงลี ด๊อก
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น ป.1
โดย : เด็กหญิงชญานันท์ บุญชู
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น อนุบาล 3
โดย : เด็กชายชิษณุพงศ์ ภูดัง
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ แข่งขันประกวดทำกระทง 2563 ระดับชั้น อนุบาล 2
โดย : เด็กหญิงพาขวัญ กรณ์แก้ว
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันคัดลายมือ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.2 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
โดย : เด็กชายสุภเดช ทองวิเชียร
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันคัดลายมือ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.2 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
โดย : เด็กชายธนวิชญ์ ขำแจ้ง
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ แข่งขันคัดลายมือ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.2 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
โดย : เด็กหญิงกัญจน์พิชชา วรรณูปถัมภ์
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ประดิษฐ์กระทงลอย
โดย : ประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : ประกวดประเภทเพลง
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
โครงการยุวชนประกันภัย ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : วงดนตรีโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
โดย : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รณรงค์การใช้ถุงผ้า
โดย : สภานักเรียน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
โดย : นายคมสันติ์ ปูริกา
ร.ร.แม่แตง    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต
โดย : กีฬาวู๊ดบอล
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ประจำปี2563
โดย : กีฬาเซปักตะกร้อ
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงพรนภา ต้นแขม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงชลดา สีสาวแห
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/199 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th