หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,062,031 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,802 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,880 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,086 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,293 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,772 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,565 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,297 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,747 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,352 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,377 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,646 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,311 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,957,002 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
สอบประเมิน​การอ่านคล่อง​ (RT)​ ของ​ สพฐ.​ ผลคะแนนของนักเรียนทุกคน​ อยู่ในระดับ​ ดีมาก​ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัดและสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นักเรียนชุั้น ป.1 ทุกคน
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
สอบประเมิน​การอ่านคล่อง​ (RT)​ ของ​ สพฐ.​ประจำปีการศึษา 2561
โดย : เด็กหญิงวรรณรดา อ่างมัจฉัา ได้คะแนนเฉลี่ย 90.05
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test :NT ชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายชยพล ธัญญารักษ์​ ได้คะแนนเฉลี่ย​ร้อยละ 56.19
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
โครงงาน เรื่อง Workbook Amazing my local language get better English
โดย : โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
ร.ร.เทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด    จ.ปัตตานี
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านภาษา เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ช.ณิชพงษ์ วงษ์สุวรรณคำ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ช.จิรายุ จิรประดิษฐ์วงศ์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ญ.บุษรา บ้อนกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนนสอบ NT ปีการศึกษา 2561 ด้านการคำนวณ เต็ม 100 คะแนน
โดย : ด.ญ.บุษรินทร์ บ้อนกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
คะแนนสอบ NT เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา ได้ลำดับที่ 1 ของสายชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ได้ 93 คะแนน
โดย : ด.ญ.อันนา อนันธศิริ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์รถของเล่น
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
Thailand Junior Water Prize 2019
โดย : 1)นางสาวเมธาพร ลาหู่ 2)นางสาววริศรา เดชผิว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
สาธิตการทำ "กุ้งแช่น้ำปลา"
โดย : นางสาวสุทธิดา เริ่มรัตน์ และคณะ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
สาธิตการทำ "ทองหยอด"
โดย : นางสาวกนกกร หินเธาว์ และคณะ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นักสาธิตการสอนโปรแกรม Sony Vegas Pro 11 เบื้องต้น
โดย : นายสัมปทาน เสือสา ,นายปิยะณัฐ ท่าศาลาและนายสุรชาย พลทามูล
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสั้น "ค่านิยม 12 ประการ" เด็กโดดเรียน
โดย : นายฆนาการ จารุสาร และคณะ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
แนะนำตัวเอง
โดย : นางสาวจิรภัทร สมิต
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
MV เพลงคณิตศาสตร์ (บูรณาการร่วมกับคณิตฯ)
โดย : นายภาณุพงศ์ สุ่มหิรัญ และคณะ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
ล้อเลียนโฆษณาไทยประกันชีวิต "มนุษย์ขยะ"
โดย : น.ส.ปัญญาพร แซ่โง้ว และคณะ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานคอมฯ "สาธิตการทำซาลาเปาไส้ไหล"
โดย : น.ส.ทัดดาว ฟอกสันเทียะ และคณะ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
ละครต่อต้านความรุนแรง
โดย : นายสุรพงศ์ อินทรพิชิต และคณะ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th