หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านจารพัต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนอุดมวิทยากร
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอารดา สายทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายวีระชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
นายอาทร สกุลมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายชัชวาล กันเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,840,523 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,807,992 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,298,660 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,798,136 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,747,930 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,662,220 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,311,717 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,095,738 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,945,501 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,916,706 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,858,767 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,817,849 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,808,802 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,716,347 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,626,066 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
POP ART
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
การใช้Brush
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง อดีต ปัจจุบัน ประเพณีไทย
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
ธรรมชาติสร้างสรรค์
โดย : 1.เด็กหญิงเวธินี พิมพ์บึง 2.เด็กหญิงอลิสญา มาพระยืน 3.เด็กหญิงพัสวีพิชญ์ สมพันธ์
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
ธรรมชาติของหนู
โดย : 1.เด็กหญิงสิริวิมล อิสริยะกาญจน์ 2.เด็กหญิงเปาวลี ทิพยเวช 3.เด็กชายสุพจน์ ทำมาก้อม
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
การตัดต่อ2
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
สูตรไฟฟ้า
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
ลักษณะต่างๆ ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
สมุนไพรใช้บำรุง
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^แอ่ว...ลำปาง^
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
อาชีพทำเบอร์เกอร์รี่
โดย : นางสาวแก้วกานต์
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
ความรู้เรื่องหิน
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
สมุนไพรให้สี
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
รางวัลชนะเลิศในสาขามัลติมีเดีย ตกเป็นของโรงเรียนนูรุดดิน
โดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล”
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
รางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งประดิษฐ์ตกเป็นของ โรงเรียนนูรุดดิน
โดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล”
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
^Earth in the Future^
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
คุณธรรม น้อมนำใจ
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย :
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ปี 2561รอบระดับภาค
โดย :
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th