หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายวิสรุธ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูพรทิพย์ ทาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,055,138 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,777,729 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,135 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,904,205 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,892,380 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,824,321 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,353,529 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,321,369 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,307,432 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,096,643 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,059,335 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,638,404 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,358,947 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,335,442 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6
โดย : นางสาวเบญจวรรณ ศรีรูปหมอก
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6
โดย : นางสาวพิชชาภา เนตรวงศ์
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง เดี่ยวโหวด ม. 4-6
โดย : นายวัชระ สุคำภา
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง การแสดงมายากล ม.1-6
โดย : นางสาวรวงข้าว คำมุงคุณ นางสาวศิริขวัญ อุปัชฌาย์
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3
โดย : เด็กหญิงอภิชญา ทองกาล เด็กหญิงปวันรัตน์ โคตรพรม
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
โดย : นางสาวกรมณี ราชกุดกอก นางสาวจุฑาลักษณ์ คำมุงคุณ นายณัฐพงศ์ พุกอุบล นางสาววริศรา เหง้าโอสา นางสาวอรนิ
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
โดย : เด็กชายทรงสุนันท์ ไชยเพชร เด็กชายเฉลิมราช พุกอุบล
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6
โดย : นายธีระพันธ์ รูปงาม นางสาวรวิสรา แสงผุย นายวุฒิชัย ไชยเพชร
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทองชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3
โดย : นางสาวณัฐรัตน์ เขื้อวังคำ เด็กหญิงวทันยา คำมุงคุณ เด็กหญิงอารดา คำลือไชย
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทองแดง คิดเลขเร็ว ม.4-6
โดย : นางสาวกาญจนา โคตรพรม
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงอรัชพร ปาสารักษ์ Grade 9/2
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงรภัสศา ทองไทย Grade 9/2
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทเรียงร้อยถ้วยความ เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงศศิพร ช่วยแสง Grade 7/2
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทการท่องอาขยานทำนองเสนาะ เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงหทัยชนก หมีนอน Grade 7/4
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทพินิจวรรณคดี เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงณัฐชูพิศ เลื่อนไธสง Grade 9/1
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทวรรณกรรมพิจารณ์ เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงอภิญญา แก้วมุกดา Grade 8/1
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงทัศนีวรรณ เจริญสุข Grade 7/3
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทท่องอาขยานทำนองเสนาะ เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงอารยา ศิลธรรม Grade 3/4
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทเรียงร้อยถ้วยความ เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงดวงฤทัย พรมชื่น Grade 3/7
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงสุจารี ทิพชัย Grade 4/3
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/191 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th