หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนวลจันทร์ รังทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนิติอร บุญคงเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางณัฐพร ทาทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายว่องไว ธุอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวกัญญกานต์ มาตผล
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,936 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,074 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,729 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,999 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,779 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,178 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,587 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,610 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,118 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,187 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,754 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,908 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,264 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
กิจกรรมร้อยมาลัยจากถุงนม
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมโคมไฟจากกระดาษลัง
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมน้ำเห็ด 3 อย่าง
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
กิจกรรมน้ำยาล้างจานจากผลไม้รสเปรี้ยว
โดย :
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วิทยาศาสตร์
โดย :
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาษาต่างประเทศ
โดย :
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ดนตรี
โดย :
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ทัศนศิลป์
โดย :
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โดย :
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 คอมพิวเตอร์
โดย :
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 คณิตศาสตร์
โดย :
ร.ร.นาสักวิทยา    จ.ชุมพร
ไฟล์โหลด CAI ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
โดย : อัจฉรีพร, ชลธิชา, ขวัญฤดี
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
ไฟล์โหลดแอฟลงโทรศัพท์ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
โดย : อัจฉรีพร, ชลธิชา, ขวัญฤดี
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
โดย : ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
ร.ร.บ้านเกาะตรวจ    จ.สุรินทร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ น้ำสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช
โดย : 1. เด็กหญิงธนัชพร แก้วสุวรรณ 2. เด็กหญิงอโณทัย บุญชูช่วย 3. เด็กหญิงณริตญา เต้แก้ว
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
โครงงานอาชีพ เรื่อง Herb and health สมุนไพรไทยใส่ใจสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงณัฐฑริกา จันทร์ทัศน์ เด็กหญิงสิรินภัทรา สุวรรณโณ เด็กหญิงรักชริน เดชสุดากาญจน์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robotic Olympiad 2019
โดย :
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวสัจพร งามศลิป์ 2. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง 3. นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นายพงศ์พัทธ์ สมบูรณ์ยิ่ง 2. นางสาวสราลี บุญมี 3. นางสาวปัณฑ์ชนิตา นาไชยเวศน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th